Existuje krajina, kde je radosť nielen žiť, ale aj platiť dane. Volá sa Fínsko. A je dôkazom toho, že vládnuť sa dá aj bez korupcie a byť relatívne bohatý aj bez kradnutia či neplatenia daní. Jednoducho nasledovania hodný príklad.

„Väčšina ľudí spotrebuje viac energie rozprávaním o problémoch než ich riešením,“ povedal raz Henry Ford a nič lepšie nevystihuje 24 rokov trvajúce úsilie o zreformovanie slovenskej ekonomiky. Fínsko, ktoré je porovnateľné veľkosťou populácie a historickým vývojom (aj ono bolo po stáročia pod nadvládou susedov), to zobralo z úplne opačného konca. Výsledkom diskusií neskorumpovaných a čestných politikov s odbornou verejnosťou je fínsky blahobyt, aký má obdobu len málokde vo svete. Prečo však Fíni platia vysoké dane ochotne, zatiaľ čo my sa im snažíme všemožne vyhnúť? Prečo sú Fíni ochotní nechať si ukrajovať zo svojich miezd takmer polovicu, kým Slovák frfle pre každé odvedené euro?

Jednu z hlavných príčin možno nájsť v obrovskej civilizačnej a kultúrnej priepasti v náš neprospech. Fíni totiž vnímajú platenie daní ako platbu, za ktorú dostávajú od štátu kvalitné služby a navyše sa tak ich krajina stáva silnejšou a vyspelejšou. Hoci majú jedno z najvyšších daňových zaťažení v EÚ. Okrem štátnej dane, pri ktorej najmajetnejší Fíni odvedú 18 718 € (fixná časť dane) a 31,75% z ich príjmu presahujúceho 100 tis. EUR (percentuálna časť dane), platia aj komunálnu daň (okolo 20 %) a cirkevnú daň (1-2 %). Vysoké daňové zaťaženie je však kompenzované rôznymi úľavami a protislužbami štátu. Moderná, ekologická a integrovaná hromadná doprava, perfektná infraštruktúra, zdravotníctvo s veľmi vysokým štandardom, jeden z najlepších systémov školstva na svete. A takto by som mohol pokračovať...

U nás je platenie daní nepopulárne, pretože ľudia majú oprávnený pocit, že ich peniaze končia vo vreckách oligarchov napojených na politické strany. Je neuveriteľné, že všetkých doterajších ministrov financií prekvapovala neochota Slovákov platiť dane. Na čele so súčasným strážcom kasy, Kažimírom. Ak je totiž na týždennom poriadku kauza nehospodárneho šafárenia s verejnými peniazmi, podozrivých tendrov a tunelovania, nie je sa čomu čudovať. Ani ja sa nechcem skladať na tučné provízie pre straníckych mecenášov.

Chcete zlepšiť platobnú disciplínu a zvýšiť výber daní? Super! Ale najskôr musíte slušným občanom tohto štátu ukázať, že ich peniaze sú vynakladané hospodárne, že sa zlepšuje kvalita ich života. Poľovačka na firmy pri výbere DPH? Skvelý nápad! Ale nie cestou, že väčšinu poctivých podnikateľov zaťažíte zbytočnými byrokratickými prekážkami kvôli zlomku parazitujúcich firiem! Máloktorý minister financií (ak vôbec) sa snažil namiesto jediného cieľa – naplniť štátnu pokladnicu - motivovať podnikateľov platiť dane zlepšením podnikateľského prostredia. Nehovoriac o tom, že ani Kriminálny úrad Finančnej správy SR dostatočne nevyužíva všetky nástroje, ktoré má k dispozícii v boji proti daňovým únikom.

Úrady finančnej správy sú prezamestnané, neefektívne a obsadené nekvalifikovanými úradníkmi. Dokazuje to aj ukazovateľ administratívnych nákladov na výber daní, ktorý nájdeme v štúdii OECD. Tento ukazovateľ hovorí o tom, akú časť pohltia náklady na fungovanie daňového systému a výberu daní v pomere k výberu 100 jednotiek. Nikoho asi neprekvapí, že Slovensko je dlhodobo na posledných priečkach s výsledkom 3,04 a Fínsko obsadzuje popredné priečky s číslom 0,8.

Keďže je u nás platobná disciplína taká, aká je, zodpovedá tomu aj počet daňových kontrol. Viac ako 20 000 ročne. Vo Fínsku sa ich vykoná asi 3 500. Okrem toho fínska daňová správa každoročne prezentuje svoje úspechy v oblastiach potláčania sivej ekonomiky, zlepšenia vnútorných procesov, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia efektivity úradov, zlepšovania spokojnosti zákazníkov, respektíve daňovníkov a znižovania emisií skleníkových plynov. Skúste pohľadať takúto štúdiu u nás. Popri tom stíha zasielať daňovým poplatníkom, fyzickým osobám, predvyplnené daňové priznania, aby znižovala administratívnu záťaž. U nás to musíte urobiť sami. A ešte aj priniesť osobne.

Malý výpočet na ukážku. Priemerná mzda na Slovensku je 786 €. Vo Fínsku je to štvornásobne viac, dosahuje 3 194 €. No životné náklady vo Fínsku sú približne dvojnásobné. Fín odvedie zo svojej priemernej mzdy štvrtinu na daniach a odvodoch po zohľadnení úľav a odpočtov. Ešte stále mu však zostáva cez 2 400 €. U nás odvedie Slovák približne 16 % zo svojej priemernej hrubej mzdy, zostane mu tak 660 €. Kto je na tom lepšie?

Myslím, že už bolo dosť zvyšovania daní a odvodov bez adekvátnej protihodnoty. Za posledných desať rokov stúpol príjem štátu viac ako dvojnásobne. Rovnako aj výdavky. Zmenilo sa niečo? Pozorujete skvalitnenie služieb poskytovaných štátom? Za ostatných niekoľko rokov každá snaha, ktorá bola na začiatku prezentovaná ako cesta k zlepšeniu a k zefektívneniu fungovania štátu, vyvrcholila akurát tak nejakým škandálom. Z neho však rozhodne neprofitovali občania, len niektorí vyvolení.