Novela zákona o používaní elektronických registračných pokladníc od 1. januára tohto roka priniesla podnikateľom nové povinnosti a vyššie sankcie za ich neplnenie. Okrem iného, musia podnikatelia na požiadanie daňového alebo colného úradu predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. V nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne delikty, za porušenie ktorých sú ukladané vysoké sankcie. Už aj preto sa oplatí mať v evidencii predaja čo najväčší poriadok a prehľad.

Presne tomuto účelu slúži  aplikácia Profit365 pokladňa, ktorá prepojí registračnú pokladňu priamo s online účtovníctvom Profit365. Inštalácia je po technickej stránke veľmi jednoduchá. Aplikácia sa nainštaluje do počítača, na ktorý sa napojí registračná pokladňa fungujúca ako fiškálna tlačiareň. Po spárovaní pokladne pomocou aplikácie s online účtovným softvérom Profit365  sú už všetky údaje prenášané automaticky, preto nie je potrebné robiť žiadne manuálne prenosy. Keďže komunikácia medzi pokladňou a účtovníctvom prebieha priebežne, všetky predaje cez registračnú pokladňu sú v účtovníctve zaúčtované v reálnom čase.

Pri predaji tovaru, po zadaní jeho kódu, získava registračná pokladňa z účtovníctva okamžité údaje o aktuálnej cene tovaru, ako aj informáciu o jeho skladovej zásobe. Pri platbách v hotovosti sa príjem účtuje ako príjmový pokladničný doklad, pri platbe kartou sa príjem účtuje ako interný doklad. Problémom nie je ani eventuálne vrátenie tovaru na základe dobropisu.

V prípade výpadku internetového pripojenia si môžete vyhľadať tovar aj manuálne, t.z. cez kód tovaru. Používať kód tovaru je dôležité z hľadiska opätovnej aktualizácie systému, ktorá prebehne  okamžite po obnovení online pripojenia. Miniaplikácia Profit365 POKLADŇA dokáže automaticky vytvoriť výdajku hneď pri predaji po vytlačení  pokladničného dokladu, čo značne sprehľadňuje skladové zásoby.

Samotné zaúčtovanie predaja v účtovníctve prebieha spravidla okamžite po vytlačení pokladničného bločku. Vygenerované pokladničné doklady aj výdajky sú podrobné, takže umožnia aj v účtovníctve filtrovať tržby za jednotlivé položky. Pri uzávierkach sa sťahuje automaticky žurnál do databázy, kde je spoľahlivo archivovaný.

Odbúraním opätovného nahadzovania dokladov do účtovníctva dochádza k výraznej úspore času, eliminácii možných chýb, a tým aj k efektívnejšiemu využitiu času, ktorý môžu podnikatelia radšej venovať rozvoju svojho biznisu.