Priveľmi sme si na ne zvykli. Školské sedenie, rečníci sa striedajú, cez prestávky možnosť výmeny názorov pri káve a cigarete. Všetci sme si zvykli – politici, experti, lekári, biológovia, aktivisti... Ale v poslednom čase sa zmena vkradla do tejto našej tradičnej konferenčnej turistiky a bude dobre, ak si to čo najskôr uvedomíme. Inak sa budeme zbytočne stretávať.

Nedávno som sedela na veľkej, dobre pripravenej medzinárodnej konferencii. Moderátor diskusie už dvadsať minút uvádzal tému, čo znamená, že bol rozvláčny a nudný. Zostal mi teda čas pozorovať spoluúčastníkov. Polovica z nich bola ticho, ale zároveň si pozerala maily, facebook alebo si niečo písala do tabletu. Druhá polovica účastníkov sa síce dívala na rečníka, ale len malá menšina z nich si robila aj poznámky. Dovolím si vysloviť hypotézu, že kým polovica účastníkov konferencie vôbec nepočúvala prednášateľa a ďalšia skoro polovica síce počúvala, ale nepovažovala za dôležité robiť si poznámky, tak len jedna desatina z toho aj na druhý deň bude niečo mať. Bude sa môcť vrátiť k poznámkam, bude môcť citovať a reagovať. A nestrácali čas len takým tým nudným vysedávaním.

Rozhodla som sa preto vypracovať stručný manuál pre nový typ konferencií, pretože stretávať sa musíme, nemôžeme všetci len lajkovať na FB a Twitteri. Musíme sa vidieť, podať si ruky, diskutovať pri káve z očí do očí.

Ale:

  1. vystupovať bez PowerPoint-u a krátkych filmov znamená, že ľudia sa budú dívať viacej do svojich smart phonov alebo notebookov ako na vás. Preto pre každého vystupujúceho bude „must“ mať PowerPoint-ovú prezentáciu – krátku, rýchlo strihanú, s veľkými písmenami, jasne farebnými grafmi a zaujímavými obrázkami. To donúti celé osadenstvo dívať sa na vás a váš power-point a nie na najnovší status na FB.
  2. absolvovať pred prvým verejným vystúpením aspoň krátky rečový tréning. Nechať si poradiť ako posadiť hlas, ako vyslovovať a ako hovoriť krátko, hlasno a výrazne. Skončili časy nudných dlhých prejavov a ľudí, ktorí nevedia prestať hovoriť.
  3. moderátori diskusie musia skoncovať s dlhými úvodmi, ktoré im umožňovali prezentovať svoju osobu pred hosťami. Musia zdvihnúť hlavy, prestať čítať s očami vnorenými do textu a diskusiu musia začať vnášaním základnej emócie do debaty. Emócia a vášeň pre tému sú „must“ udržania pozornosti obecenstva.
  4. Najesť sa doma. Voľakedy radili staré mamy dcéram, aby sa pred tým, ako pôjdu na večeru k budúcim svokrovcom, najedli doma, aby neboli pažravé a urobili dobrý dojem. Aj každý vystupujúci sa musí nielen najesť ale aj vyhovoriť doma, pred zrkadlom, aby tam povedal všetko, čo má v hlave a pred publikom potom hovoril už len krátko a k téme. Ľudia, ktorí povedia „už len tri vety“ a hovoria ďalších 20 minút, nepatria na verejnosť.
  5. Mali by byť teda konferencie ako šou? Áno. Aj kňazi v kostoloch, ktorí boli schopní hovoriť výrazne, s emóciou – trochu ako šou – mali vždy väčší úspech ako nudiaci tučkovia, ktorí si niečo mrmlali pod nos. Áno, každé verejné vystúpenie je trochu šou.
  6. tak, ako sa žiaden „opernball“ nezaobíde bez (medzi nami) podivnej celebrity, ktorá sa vyskytuje v bulvári, tak aj každá konferencia musí mať nejakú „politologickú celebritku“. Niekoho, kto priláka davy. Neverím, že aj tí najsuchší experti by si s ňou nechceli urobiť „selfie“. Lebo aj účastníci konferencie sú istým druhom davu. Každá konferencia, ako každé zhromaždenie ľudí, má jasne dopredu určenú hierarchiu. Šťastím slobodnej spoločnosti je, že aj táto dopredu vytvorená štruktúra je priechodná pre tých, ktorí sú schopní hovoriť zaujímavo k veci.
  7. Na uvedenej konferencii vystupovali dvaja experti USA pre bezpečnostné otázky. Prešli tréningom, mali prezentáciu, hovorili hlasno a jasne a krátko. Boli najdôležitejší a každý chcel ísť s nimi na kávu. A mali kravaty. Nepotrebovali sa ako Tsipras a naši Sasáci vydeľovať sa zo spoločnosti slušných ľudí nedodržiavaním konvencie mužského oblečenia.

Treba ešte dodať, že situovanie východu z jednotlivých panelov dostatočne vzadu, naproti predsedníckemu stolu, umožňuje nudiacim sa ticho a nenápadne vyjsť a presunúť sa na iný, možno zaujímavejší panel. Na to by tiež organizátori mali pamätať.

Príjemnú konferenčnú turistiku, priateľky a priatelia!