V týchto dňoch prijíma Slovensko, EÚ i celý svet rozsiahle a najmä finančne nesmierne nákladné opatrenia na boj proti korona kríze a jej možným dosahom na ekonomiku. Ekonómovia sa zhodujú, že pomôcť treba rýchlo a razantne, aby sa firmy nepoložili a namiesto výrobkov neprodukovali armády nezamestnaných.Nemali by to však byť len miliardy eur, rozdané bez akejkoľvek protihodnoty, ktorú nám však určite nielen v čase krízy, ale aj po nej určite bude treba.  Preto je potrebné okrem rozdávania rýchlych peňazí na elimináciu štátnych rozhodnutí za ochranu zdravia by som navrhoval aj masívne štátne objednávky a okamžitú dočasnú elimináciu všetkých byrokratických obmedzení a povolení. Zaviesť mimoriadne zjednodušený ohlasovací aj obstarávací proces ale aj následný dodatočný overovací proces. Štátne objednávky by mali slúžiť na elimináciu tejto nešťastnej korona krízy a posilnenie tých oblasti hospodárstva, kde to potrebujeme zveľadiť alebo opraviť: 

  1. Príklad: Ak máme preplácať automobilkám mzdy tak navrhujem im radšej dať väčšie štátne objednávky na autá a obnoviť vozový park v štátnej správe, štátnych podnikoch, organizáciách aj mestách a obciach. Tiež môžeme tie auta prideliť dlhodobo sociálne odkázaným rodinám, či mladým po skončení školy na zvýšenie mobility. Stále lepšie ako iba preplatiť mzdy na udržanie chodu automobiliek.
  2. Príklad: . Nedávno ohlásila prepúšťanie nábytkárska spoločnosť Decodom. Je tu množstvo starých a sociálnych bytov, kde by sme mohli štátnymi objednávkami nových nábytkov taktiež pre sociálne slabšie skupiny nahradiť výpadky objednávok zo zavretých obchodov. Určite sú potrebné aj nové postele pre liečebné domy či vybavenie nemocníc a škôl,materských škôl a jaslí. V neposlednom radi si viem predstaviť dočasne so štátnou podporou vybavovať nábytkom aj nájomne byty. Znova je to lepšie ako len preplácanie len miezd doma sediacich pracovníkov, ako kompenzáciu zato, že majú nútenú pauzu.
  3. Priklad:  Nákup potravín, ktoré mali ísť do reštaurácii a výrobcovia ich teraz nemajú kam umiestniť. Takéto potraviny by mohli slúžiť pre všetkých, čo stratili príjem. armádu, zdravotníkov, karanténne strediska ale aj pohotovostné zložky a aj vybraný priemysel v štátnom záujme
  4. Príklad: Dopravcovia, ktorý stratili zákazky by mohli dostať štátnu objednávku na logistiku všetkých záchranných zložiek, podpora všetkého vybraného priemyslu, všetkých štátnych tovarov, auta, nábytok, zdravotnícke pomôcky, potraviny atd.
  5. Príklad:  Zo skúsenosti z iných postihnutých krajín vieme, že možno v krátkom čase budeme potrebovať napríklad viac nemocníc pre pacientov s ochorením COVID-19. Tak ich teda postavme, v krajských či okresných mestách, hoci ako flexibilné objekty, ktoré po skončení krízy jednoducho prestaviame na nájomné štátne byty. Vyriešime niekoľko problémov naraz a rozumne využijeme zdroje. Stavbárom dáme prácu, pacientom nemocnice a neskôr ľuďom dostupné byty. Samozrejme, chce to skrátenie povoľovacieho procesu, čo by však pri dobrej vôli nemal byť problém. Mohlo by sa krajnej núdzi stavať aj bez stavebných povolení na typický opakovaný projekt rýchlo montovaných konštrukcii. Hlavným kritériom by bol čas obstarania aj výstavby samozrejme len od odborne spôsobilých stavebných spoločnosti a projektantov.Príklad: Zamestnanci, živnostníci. ktorí stratili prácu ale boli ochotný pomôcť potravinárstvu a poľnohospodárstvu, tak by sa im dávky mohli výrazne zvýšiť tak aby to bolo aj pre nich motivačné. Tiež by mál štát garantovať výkup všetkých prebytkov aj za cenu výmeny potravín na Európskom alebo svetovom trhu ak by sme to nevedeli spotrebovať. Práve v týchto dňoch volajú o pomoc chovatelia jahniat, ktorí stratili veľkonočný odbyt do Talianska. Jahňacina je pritom mimoriadne zdravé mäso a my, tradičná ovčiarska veľmoc, sa k nemu správame macošsky. Štát ho môže vykúpiť a v súčinnosti s obchodom umiestniť na trhu. 
  6. Príklad Umožniť skrátenie a zjednodušenie legislatívy na výstavbu nájomných bytov. Umožniť ich odpisovanie 25 rokov a dohodnúť s bankami, ŠFRB a ECB, že umožní ich 100 % úverové financovanie pre všetky mestá a obce, ktoré poskytnú svoje územné plány a pozemky na takúto výstavbu.Príklad podporovať školenie a mobilizáciu zdravotníckeho personálu. Vyškolený a mobilizovaný zdravotnícky personál aj s vybavením v prípade prebytkov ponúkať solidárne v rámci EÚ na pomoc za protihodnotu iných benefitov z EÚ.

Masívnych štátnych objednávok na podporu nášho priemyslu a hospodárstva by mohlo byť v ďaka podpore EUROFONDOV ale aj EIB Eúropskej investičnej banky alebo ECB Európskej centrálnej banky reálne dostatok. Treba mať reálne vízie a pretaviť to do skutočnosti. Podľa J. M. Keynesa je úlohou štátu zabezpečiť rast efektívneho dopytu formou investícii. Ten zabezpečí rast dôchodkov a zamestnanosti. Investície by tak boli aspoň čiastočne investované do hodnoty a nielen prejedené. Tak by štát svojimi celenými objednávkami motivoval spoločnosti fungovať a byť životaschopné a pripravené na nové komerčné objednávky aj v rámci EÚ. Takto bude náš priemysel pripravený a nebude v konkurenčnom boji len lacnou pracovnou silou naopak vo viacerých oblastiach by mohol prevziať líderstvo a určovať trendy.