Získanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia je vždy zdĺhavý a byrokratický proces. Nezávisle od toho, kto udeľuje pečiatky, každá organizácia len znásobuje byrokraciu a zneisťuje ľudí v tom, aká je ich pozícia v celom kolotoči. Navyše, do neho zasahuje množstvo najrôznejších skupín, ktoré sa najčastejšie označujú ako občianske združenia. Takže ak aj problém pri výstavbe náhodou nespôsobujú úradníci, stopnúť (alebo odložiť) projekt môžu iní „aktivisti". Napríklad s výhradou, že narúša výhľad na vzdialený (odlesnený) kopec.

Často sa medzi ľuďmi objavuje strach z toho, čo by bolo bez plánov, teda ak by rozhodoval do veľkej miery len trh. No nič katastrofické by sa nestalo. Supermarkety sa budú stavať stále blízko frekventovaných ciest, veľkých sídlisk a s dostatkom parkovacích miest. Presne tak, ako novinové stánky pri križovatkách ulíc. Továrne budú vznikať v mieste výskytu suroviny alebo v mieste napojenia na dôležitú dopravnú tepnu nevyhnutnú pre ich ekonomické prežitie. Podobne nové bytové domy budú pribúdať v územiach nadväzujúcich na existujúcu bytovú výstavbu, na miestach s dobrou vybavenosťou, nie pri najhlučnejších cestách, či železničných koridoroch (aj keď ako možno sledovať napríklad aj v Bratislave, v časoch ich zjavného nedostatku môžu byť aj takéto nešťastné projekty úspešné).    

Neexistencia komplexných a všeobjímajúcich plánov by však neznamenala chaos, ako sa mnohí domnievajú. Užitočné funkcie plánovania môžu totiť plniť tzv. reštriktívne zmluvy a zákon postihujúci poškodzovanie života a majetku ľudí. Tieto nástroje lepšie zaistia, že obyvatelia budú chránení pred rušivými stavbami a zároveň sa zruší nepotrebná, nákladná a škodlivá byrokracia a plánovanie. 

Jasné, chcete príklad, kde to funguje. Tak napríklad v americkom meste Houston existuje len zopár plánovacích nariadení a postupov, ktoré musia stavebníci dodržovať a podstúpiť. Namiesto toho sú tam rozšírené reštriktívne dohody, ktoré noví kupujúci pozemku podpisujú s predchádzajúcim vlastníkom v rámci kúpno-predajnej zmluvy. V nich sa uvádzajú aj obmedzenia aktivít na konkrétnom pozemku. Predávajúci si tak môžu v zmluve vyhradiť ochranu domu po jeho predaji, a tak zabezpečiť, že vo štvrti nebude nechcená výstavba.

Združenia vlastníkov si uvedomili, že majú spoločný záujem. Pretože ak sused predá dom „nepriateľskému" developerovi, tak najbližší susedia budú znášať dôsledky. Takže dospeli k akejsi kolektívnej dohode pre celú štvrť (ulicu, zónu). Aby sme nehovorili len o príkladoch z USA, takýmto spôsobom bola postavená aj dnešná historická časť škótskeho Edinburgu.      

Ochrániť ľudí pred nechceným obmedzovaním (hlukom, zápachom, ...) má zákon. Rovnako ako sa môžete sťažovať, ak váš sused uporiadava v noci hlučnú párty, tak máte právo namietať, ak akákoľvek firma znečisťuje vzduch pri vašom dome. Pokiaľ s tým narušovatelia vášho súkromia neprestanú, môžete ich žalovať na súde. Pri fungujúcich súdoch si dvakrát rozmyslia, či budú otravovať a zaplatia mastnú pokutu (najmenší trest) alebo sa budú správať v medziach zákona. 

Potrestanie zahŕňa aj možnosť odstránenia budovy, do ktorej firma investovala nemalé peniaze a čas. Stavebníkovi až potom bude záležať na riadnom uistení sa, že výstavba nepoškodzuje vlastnícke právo miestnych obyvateľov. Financie na výstavbu (z cudzích zdrojov) by stavebníci hľadali len veľmi ťažko v prípade, že by hrozil súdny spor. A podobne to platí aj pre druhú stranu. Ľudia budú opatrní pri podávaní žaloby na developerov, lebo by mohli aj prehrať a platiť všetky škody. Takže by existovala obojstranná motivácia vyhnúť sa súdnemu sporu, dohodnúť sa k vzájomnej spokojnosti ešte pred výstavbou, samozrejmosťou by bola takmer žiadna byrokracia alebo nezmyselné požiadavky úradov. To však predpokladá naozaj fungujúce súdy. Fungujúce.

Plánovací chaos alebo súkromná zonácia?

Zdroj: pošli na vybrali.sme.sk