"... pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej Republiky, nebudem nikdy súhlasiť s rozmiestením žiadnych prvkov protiraketovej obrany na území Slovenskej Republiky ..."

--- Robert Fico (22.10.09. setkání ministrů obrany NATO, Bratislava) ---

Jeden z mnoha “skvostů”, které na setkání Rasmussen - Fico z úst slovenského premiera zazněly (z mého pohledu tam už jen na závěr chyběly dva zdvižené prsty a proklamace “love and peace”).

Pomiňme nyní fakt, že v oblasti bezpečnosti Slovenské Republiky, EU, států NATO a celého světa musejí převládat pojmy nad dojmy, odbornost spolu s “hard facts” nad politickou koncepcí diktovanou veřejným míněním a co se týče bezpečnosti nás všech nesmí být potenciální hrozby či bezpečnostní koncepce podceňovány ani přeceňovány jen podle toho, jak se to komukoli může politicky hodit. 

Výše zmíněný výrok se mi víc než ostatní do hlavy vryl z jiných důvodů –

Jak může takto mluvit člověk, který neustále a otevřeně vyčítá Václavu Havlovi zavření slovenských zbrojovek? Přededa vlády, která aktivně podporuje oživejní zbrojního průmyslu na Slovensku?

Nabízí se zde řečnická otázka - zbrojovky, jejichž produkce může (ikdyž nutně nemusí) i přes sebepřísnější dohled, regulace, restrikce nakonec skončit např. v rukou afrických diktátorů, jsou podle premiera věc mírová, ale protiraketová obrana Evropy a USA (ergo obrana zemí včetně Slovenska – ergo obrana demokratických států) je věcí agresivní a imperialistickou?

(zde předesílám, že tímto neagituji za “svět beze zbraní” ani v žádném případě netvrdím, že zbrojní výroba je principiálně zločin či nemorálnost – jen poukazuji na kontradikci)

Jak může takto mluvit člověk, který se už mnohokrát vyjádřil ve smyslu, že 17.listopadem ´89 se pro něj mnoho nezměnilo?

Nutno připomínat fakt, že 17. listopad nastartoval mj. process na jehož konci bylo stažení veškerých sovětských vojsk z tehdejšího Česko-Slovenska? Vojsk, která se v prostoru, kde pan Fico “…nebude nikdy súhlasiť s rozmiestením žiadnych prvkov protiraketovej obrany...“, nerozpakovala alokovat jakýkoli vojenský systém a navíc zcela bez povolení a souhlasu dotčeného státu.

Takže pokud je premierovou prioritou, aby na Slovensku nebyly alokovány vojenské systémy, musí 17. listopad uznat, ocenit a vyzvednout aspoň z tototo důvodu, jinak si silně protiřečí a jeho deklarovaný nesouhlas budou prázdná slova.

A jen tak mimochodem - nevím a nepamatuji si, že by požadavek rozmístění prvků protiraketové obrany na území SR vůbec kdy zazněl, tak k čemu tento líbivý až teatrální výrok? Výrok, který už vícekrát v minulosti v různých podobách zazněl a který podle mého názoru premiera a Slovensko “venku” do značné míry zesměšňuje (zesměšňuje přesně jak to s mistrovstvím jemu vlastním vyjádřil kdysi dávno Shooty /zde/).

Na závěr chci uvést, že nejsem zastáncem ani odpůrcem žádné koncepce protiraketové obrany (ať už je autorem Bushova či Obamova administrativa), nejsem zastáncem ani odpůrcem žádné bezpečnostní koncepce NATO či USA samotných. V těchto otázkách zastávám a musím zastávat neutrální postoj, protože jak už jsem předeslal – o těchto otázkách musí rozhodovat odborníci a fakta – nikdy nesmí rozhodovat laici, dojmy a emoce.