Vďaka sčítania ľudu sa verejnosť dozvedá o štipku viac o práci štatistikov. Zatiaľ však pomenej o mori spravodajských povinností súkromných firiem, ktoré sa s jednorazovým zbojkotovaným sčítaním z hľadiska kvantitynedajú porovnať. Obmedzenie právomocí štatistkov mala v predvolebnom programe SaS, vládny program však hovorí len o elektronizácii štátnej správy a oblasť redukcie tejto podoby štátnej šikany sa nedostala ani do projektu Singapur.

Požiadavky na spoluprácu firiem so štatistickým úradom sú však jednou z nepríjemných absurdít slovenského podnikateľského prostredia. Pokúsim sa teraz niektoré z nich zhrnúť na príklade skutočného podniku s 25 stálymi zamestnancami, ktorý tesne prekračuje hranice stredne veľkého podniku. Čo majú na krku megazamestnávatelia a gigapodniky, si ani netrúfam predstaviť a majú moju hlbokú účasť.

Popri výkazoch pre daňový úrad, obchodný register, Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne má spomínaný podnik tieto spravodajské povinnosti:  

  • mesačný výkaz o základných výsledkoch daného mesiaca – každý mesiac čiže 12 kusov ročne. Ide ešte o relatívne jednoduchý formulár s nepríliš veľkými nárokmi na čas.
  • mesačný výkaz požadujúci údaje o typoch klientely v danom mesiaci (konkrétne ide o oblasť cestovného ruchu), ktorý opäť vyžaduje základné mesačné výsledky
  • kvartálny výkaz o podrobnejších výsledkoch firmy za daný kvartál, v podstate kopírujúci účtovné výkazy. Zábavné je, že údaje sa uvádzajú len rozdielovo za daný kvartál, vyžadované sú samozrejme údaje na začiatku i na konci daného kvartálu. Súčasťou sú podrobné údaje o zamestnancov a mzdách.
  • kvartálny výkaz o práci – tento vyžaduje MPSVR s využitím súkromnej firmy Trexima. V infodobe s ním dokážu slušne pomôcť ekonomické softvéry, napriek tomu však výkaz vyžaduje údaje, ktoré sa viacnásobne zasielajú už štatistickému úradu - viď bod 3. Popri štyroch kvartálnych má aj svoju ročnú verziu.
  • ročný výkaz – lahôdka pre fajnšmekrov. Na mnohých miestach kopíruje účtovníctvo až do analytickej úrovne a skladového hospodárstva a jeho položiek. Jeho výrazom je klasifikácia produkcie - t.j niekoľkostranový zoznam produktov, služieb, do ktorých je potrebné rozčleniť či už vstupy alebo výstupy podniku a to navyše kódovo. Je vysoko náročný na čas a detailnosť účtovnej a inej evidencie, ktorú firmy spomínaného rozsahu nepotrebujú a nevedú. Príklad za všetky: rozpíšte stav skladu na začiatku i na konci roka do materiálových a tovarových položiek v kódoch. Samozrejme, výkaz vyžaduje už mnohokrát zaslané podrobné údaje o zamestnancoch a mzdách.
  • jedenkrát ročne navyše poteší niekoľko doplňujúcich výkazov z rôznych oblastí – o pracovných podmienkach, o informačných technológiách a pod.

Požiadavky na údaje sa v jednotlivých výkazoch mnohokrát opakujú a samozrejme, vo väčšine prípadov sú zaznamenané už v účtovných výkazoch, ktoré firma podáva iným štátnym inštitúciám. Existujú aj výnimky, ktoré získať z účtovníctva skutočne možné nie je – napríklad výkony firemných áut v tonokilometroch, množstvo odvádzaných odpadových vôd čistených v komunálnych ČOV či množstvo prevzatej úžitkovej vody. V malých a stredných podnikoch ich však možné nie je získať vôbec.

Žiadosťami o skompletizovanie výkazov nebombarduje podnikateľov jeden centrálny úrad, ale niekoľko decentralizovaných štatistických úradov, s rôznymi sídlami, adresami a zodpovednými pracovníkmi, plus ministerstvo práce prostredníctvom „svojej“ firmy, ktorej sa vďaka akiste lukratívnej a monopolnej štátnej zákazky akiste celkom dobre darí. Nič na tom nemení fakt, že väčšinu údajov (cez styk so Sociálnou poisťovňou) už daný rezort má. 

Podľa spôsobu, formulácie a termínov požiadaviek na údaje pôsobia štátni „account manažéri“ mnohokrát ako fachidioti bez štipky empatie a znalostí procesov či možností súkromnej firmy. Pre zaslanie údajov stanovujú často absurdné termíny, v rámci ktorých nemá väčšina firiem skompletizované za dané obdodie takmer nič.  Mnoho údajov je takto aj vzhľadom na požiadavky na ich množstvo a presnosť aj na žiadosť samotných úradníkov odhadnutých či len tak vycucaných z prsta. Mal som tú česť absolvovať nejeden rozhovor s predstaviteľom štatistikov, ktorí na moje argumenty odpovedali len, že postačia údaje odhadom či pomerom, resp. "aspoň niečo". Aký má potom celé zisťovanie zmysel? 

Rovnako samozrejme štatistikov nezaujíma, či má daná firma na výkazy čas i ľudské kapacity, resp. náklady. Pretože opäť ide o kŕmenie činností štátu nákladmi súkromnej firmy. V opačnom prípade - teda ignorovania - hrozia na rozdiel od sčítania sankcie a to nie malé. Firmy sú už bez štátnej štatistiky povinné vynaložiť nemalé náklady na účtovníctvo, spracovanie daní a odvodov, o vplyve zrušenia paušálnych výdavkov pre SZČO ani nehovoriac. Mnohokrát neempatická aktivita štatistikov však robí z firmy súčasť štátnej mašinérie bez nároku na odmenu.

Ešte pred elektronizáciou údajov a ich možnými presunmi medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami by sa zišiel poctivý audit na zistenie, ktoré z množstva požadovaných údajov a výkazov sú skutočne potrebné. Tie, ktoré vzhľadom na ich relevantnosť nemá zmysel požadovať, by už mohli cestovať do minulosti. Tie, ktoré obstoja a nie je ich možné získať z iných výkazov, by snáď postačili na jeden univerzálny výkaz. Centralizácia v tomto prípade ušetrí a zjednoduší. Už len z dôvodu, že popri zjednotených daniach, odvodoch a clách nezjednotená štatistika nemá čo hľadať.

 Výsledok by obsiahol pár strán ročne.