1. Nie sú to vládne peniaze

Ministerstvo hospodárstva sa pred dvoma týždňami prihlásilo k spoluúčasti na projekte dotácií na nákup elektromobilov, no v skutočnosti celá dotácia 5,2 miliónov eur ide z peňazí Recyklačného fondu a z prostriedkov Zväzu automobilového priemyslu SR.

Čo má vláda spoločné s tým, k čomu sa hlási? V podstate nič. Recyklačný fond je totiž síce založený zo zákona, ale ako NEŠTÁTNY fond, ktorý je väčšinovo ovládaný zástupcami priemyslu. Zväz automobilového priemyslu SR je združenie podnikateľov v automobilovom priemysle.

Minister hospodárstva Peter Žiga sa opäť raz pochválil cudzím perím, podobne ako začiatkom tohto roka, keď bol ešte ministrom životného prostredia. Vtedy z peňazí Recyklačného fondu odišlo na upratovanie nelegálnych skládok dokonca 10 miliónov eur.

Treba vedieť, že dotácie na elektromobily nerozdala vláda.

2. Peniaze boli odcudzené svojmu účelu

V prípade spomínaného projektu čistenia nelegálnych skládok Žiga rýchlou novelou skrytou v inej novele aspoň zabezpečil, aby peniaze neboli z Recyklačného fondu vytiahnuté v rozpore s pravidlami. Pri podpore elektromobility sa však prihlásil k projektu, ktorý by mohol pokojne skončiť žalobou a následnou prehrou na súde.

Prostriedky Recyklačného fondu totiž môžu byť podľa zákona použité iba na striktne špecifické účely, ktoré súvisia najmä s podporou triedenia a recyklácie ODPADOV, resp. výhradne „v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva“.

Ako s tým súvisí nákup elektromobilov? Vôbec nijako.

Tento „drobný problém“ – ako minúť prachy z fondu v rozpore s ich povoleným účelom – si zjavne uvedomovali aj členovia správnej rady fondu, ktorí tento pokútny kšeft spolu s ministerstvom spáchali. Preto sa do projektu snažili napchať aj niečo, čo by recykláciu odpadov aspoň vzdialene pripomínalo.

Výsledný názov päťmiliónového projektu (kurzíva autor) nech vám padne na úžitok: „Celoštátna podpora MH SR a ZAP SR na používanie vysoko ekologických nízkoemisných vozidiel, ktoré nie sú výhradne poháňané spaľovacím motorom, s cieľom získania takýchto vozidiel na testovanie procesov pri ich následnom spracovaní.“

Kontrolné otázky: Aká časť z päťmiliónového projektu, z ktorého má ísť päť miliónov na nákup elektromobilov, bude použitá na ono testovanie procesov? A kto ich skontroluje, keď Recyklačný fond o mesiac zanikne?

Vedzme, že dotácie na elektromobil nerozdala vláda a existuje dôvodné podozrenie, že pochádzajú z peňazí, ktoré na tento účel nesmeli byť použité.

3. Peniaze na neekologický počin roka

Ehm, životné prostredie. Elektromobily – od momentu, kedy sú už vyrobené a pustené na cestu – zrejme spôsobujú nižšie negatívne externality v ovzduší ako klasický automobil. Napríklad tzv. emisie skleníkových plynov, ktoré sú za také považované. Ekológovia však nie sú fanúšikmi hodnotenia vplyvov na životné prostredie cez náklady obetovanej príležitosti; v tom momente by sa totiž viera v ekologickosť drahého elektrického auta mohla začať otriasať.

Vnímajú však celkom správne to, že hovoriť o ekologickosti elektromobilov v čase, keď tieto na Slovensku tankujú aj dotovanú elektrinu z hnedého uhlia, nie je to pravé orechové.

Na dôvažok nezabudnime na to, že celkový počet evidovaných vozidiel na Slovensku je takmer tri milióny, z toho tzv. osobných áut (M1) môže byť okolo 2 milióny (v roku 2013 to bolo 1,9 milíóna).

Takže aj pri veľmi optimistickom predpoklade, že elektromobily majú na životné prostredie o čosi menej negatívny vplyv ako automobily so spaľovacími motormi, skvalitní táto päťmiliónová podpora nákupu elektromobilov vozidlový park o 0,05 % (M1), resp. 0,03 % (všetky evidované vozidlá).

Nehovoriac už o tom, že vzhľadom k známym handicapom elektromobilov v dĺžke dojazdu a čase nabíjania pôjde skôr o druhé automobily v rodine, nie o náhradu za pôvodné spaľovacie auto.

Trochu iné náklady a výnosy, však?

Dar vlády pre bohatých

Zľavový kupón, ktorý vybavil minister hospodárstva podivnou dohodou s Recyklačným fondom a Zväzom automobilového priemyslu, dobre poslúži tým, ktorí si tento drahý automobil chceli zakúpiť, teda najmä ľuďom s vyššími príjmami.

Záujemcovia o dotovaný elektromobil by však mali vedieť, že hoci sa vláda chváli podporou elektromobility, žiadne dotácie na ne neuvoľnila. Navyše existuje dôvodné podozrenie, že tú podporu dostanú z peňazí, ktoré na tento účel nemohli byť použité.

A tiež to, že kúpou elektromobilu životnému prostrediu nijako zásadne nepomôžu.