PANIKA A PREPAD ešte nemá dno.
Hodnota všetkých akcii Americkej burzy New York Stock Exchange (NYSE) sa odhadovala koncom roka 2019 na 30 biliónov USD. Ak priemerne poklesli za necelý mesiac akcie o 30% tak sa “stratilo” 10 biliónov USD len na jednej svetovej burze !
Rovnaký pokles bol však aj všetkých ostatných burzách Londýn, Tokio, Pariž, Berlin ....
teda hovoríme zatiaľ o stratených viac ako 16 biliónov USD vo svete len z poklesu hodnoty akcii. Takéto peniaze budú logicky v ekonomike chýbať a pokles sa nezastavil vcera znova poklesli akcie cca o 6 % a bude pokračovať.
Len na porovnanie:
Celková produkcia v USA t.j. HDP - 21 biliónov USA ale aj celkový dlh USA je 22,5 bilónov.
Schodok v rozpočte USA mal v roku 2019 rekordnú úroveň 1 bilión USD. Ale celkový dlh USA dosiahol koncom roka 2019 - neuveriteľných 22,5 bilióna USD. Prijmy rozpočtu má USA na úrovni 3,5 bilóna a výdavky na úrovni 4,5 bilióna USD ( tu je rekordný deficit 1 bilión USD..) a teraz pozor najrýchlejším výdajom v štátnom rozpočte USA je úrok z 22,5 bilióna štátneho dlhu USA čo je 479 miliárd USD... skoro 50 % celkového deficitu rozpočtu.
z toho vyplýva, že vláda USA nemá šancu financivať ani sama seba a celkový dlh štátu už presiahol 100 % úrovne celého HDP krajiny. Mandatórne výdavky rozpočtu ( dôchodky, povinné dávky, medicare a pod. ) nie je možné znížiť a celkový dlh rastie viac ako celková produkcia.
Drastickým pádom burzy sa logicky zmení aj celkové HDP ktoré pôjde minimálne o 20 % dole a teda celkový dlh výrazne viac ako 1,3 násobne presiahne HDP USA. Výsledok bude mať nožnicový efekt a už ani teoreticky nebude krajina schopná zaplatiť ani len úroky zo svojho dlhu, ktoré tvoria len 2,1 % p.a. z istiny. Pri zmene úrokov hore úplne bez šance.
Ak k tomu pripočitame “stratené 10 bilióna USA” na burze aké je riešenie ? Mňa napadajú 2 riešenia:
1. Kvantitatívne uvoľňovanie peňazí - s cieľom znehodnotiť dlhy tu bude treba ale uvoľniť aj kapitálovú primeranosť financujúcich subjektov

2. Záporná úroková miera tiež s cieľom znehodnotiť dlhy, ale kto bude potom držať kredity vo finančných inštitúciach a necháva trestať, zato že tam necháva financie ? No predsa my všetci, lebo svet smeruje k trestaniu za hotovostné platby presnejšie hotovostné platby väčšieho rozsahu sú zakázané.

Samozrejme najprv bude treba zastaviť PANIKU A PREPAD AKCII a to bude tiež oriešok lebo bez pozitívnych správ to nepôjde.