Po dočítaní tohto blogu asi mnohých napadne otázka: Hvorecký stále opakuje, aby sa predstavitelia vysokých škôl častejšie ozývali. A keď sa konečne ozvú, zrazu sa mu to nepáči.

Áno, nepáči. A vysvetlím, prečo.

Štrnásť rektorov uverejnilo vyhlásenie proti návrhu Mamojkovej novely. Chápem ich nesúhlas so skutočnosťou, že úpravu s nimi nikto nekonzultoval. Naprosto však nepochopím, prečo protestujú proti zvýšeniu veku garantov na 70 rokov. Ide totiž o úpravu, ktorá vysokým školám (vrátne ich vlastných) uľahčí život. Ako inak chcú predísť univerzitnému harakiri za situácie, keď sa priemerný vek vysokoškolských profesorov na verejných VŠ pohybuje medzi 57 a 64 rokov?

Túto časť novely chápem ako dočasné opatrenie, ktoré poskytne čas na omladenie škôl. Nepožaduje predsa, aby všetci profesori boli sedemdesiatnici. Zmysluplná odpoveď rektorov by bola: „Ak aj bude novela prijatá, naše školy prehlasujú, že rektoráty a fakulty spravia všetko preto, aby vek garantov neprekročil 65 rokov a aby trvale klesal. Budeme vytvárať podmienky pre prácu a výskum, aby v roku 2020 dosiahol priemerný vek profesorov 50 rokov.“ Veď cieľom novely nie je živiť sedemdesiatnikov, ale vytvoriť časový priestor, počas ktorého by sa mali zmeniť aj ďalšie legislatívne podmienky a zjednodušiť a sprehľadniť procedúry inaugurovania a habilitovania. Aby netrvali niekoľko rokov. Napríklad štrnásť, ako to bolo v mojom prípade.

Zmena legislatívnych podmienok by mala zabezpečiť aj to, aby sa sa študenti nestávali „rukojemníkmi garanta“. Ich osud čoraz menej závisí na existencii fakulty, katedry, na pripravenosti tímu. Páni rektori, prečo vám nevadí, že absencia jednej-jedinej osoby vedie k zrušeniu celého študijného odboru? Prečo sa nezastávate vlastných študentov? Prečo nepožadujete vytvorenie mechanizmov, ktoré im zabezpečia pokračovanie v štúdiu, na ktoré nastúpili v čase, keď bolo akreditované?

Ak sa pokazí autobus počas jazdy, mám nárok na náhradnú dopravu. Ak sa počas môjho štúdia odoberie akreditácia programu, ktorý študujem, riešenie si mám hľadať sám. Jediný študijný program, na ktorom by som toto uznal ako argument, je Jasnovidectvo.

Vo vyhlásení ma zaujala ešte jedna myšlienka. Vraj: „Komplexná akreditácia podľa nateraz platných kritérií sa ešte neukončila, ale bude naďalej prebiehať minimálne jeden a pol roka“. Počítajte so mnou. Komplexná akreditácia zachytávala roky 2002 až 2007. Podľa zákona trvá 10 mesiacov. Píšeme rok 2010 a rektori hovoria o jej skončení najskôr v lete 2011. Tri a pol roka namiesto desať mesiacov - a rektori, namiesto protestu, konštatujú.

Obdobie akreditácií je šesťročné, takže tá nasledujúca by mala zachytávať obdobie 2008 až 2013. Pretože akreditačné spisy by sa mali odovzdávať už v decembri 2013, zdá sa, že plynule preplávame z jednej komplexnej akreditácie do druhej. Aj to sa mi zdá vážnejším dôvodom na protestné vyhlásenie než zmena čísla 65 na 70 (ktorá navyše vysoké školy k ničomu nenúti).

Keďže zo všetkých otázok, ktoré trápia školstvo, si rektori vybrali tie najmenej závažné, niečo mi hovorí, že dôvody ich vyhlásenia budú iné. Prezradí mi niekto, aké?