Vládna strana nevie/nechce zabezpečiť a ani sa neusiluje o zabezpečenie riadneho fungovania polície, prokuratúry a justície, ktoré sú základnou funkciou každého štátu. Ostatný z radu sociálnych balíčkov predstavuje len formu úplatku pre širšiu verejnosť, ktorým si SMER a jeho vláda chcú zabezpečiť strácajúcu sa náklonnosť voličov.

  1. Navrhované opatrenie „Obedy pre deti zadarmo“ zaplatíme všetci, vrátane rodičov týchto detí, a to cez zdanenie príjmu alebo iné dane

SMER zvýšil priemerné daňové zaťaženie rodín za posledných 10 rokov na najvyššiu úroveň v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Podľa SMERu by rodina s dvomi deťmi ušetrila vďaka tomuto ich návrhu okolo 500 eur ročne. Populisti zo SMERu však zabudli dodať, že priemerná rodina s dvomi deťmi na Slovensku zo svojho príjmu mesačne odvedie len na dani z príjmu približne 200 eur, teda ročne okolo 2 400 eur.

Pritom ekonomicky ďaleko prospešnejšie by bolo zásadné zníženie daňovo-odvodového bremena obyvateľstva. Zníženie daňového zaťaženia je oveľa efektívnejšie opatrenie podporujúce nielen rodiny s deťmi, v školskom veku, ale všetky rodiny. Zásadné zníženie sadzby dane z príjmu fyzických osôb na úroveň od 10 % do 15 % by bolo najlepšie sociálne opatrenie, aké môže vláda uskutočniť. Nielen, že by rodinám  ostalo viac prostriedkov na obedy pre deti, ale aj ďalšie prostriedky na iné výdavky. Znížením sadzby dane napríklad na 15 % by získali všetky rodiny a obyvatelia krajiny, priemerná rodina s dvomi deťmi by na daniach zaplatila o približne 600 eur menej za rok.

  1. Vyšší vianočný dôchodok, dokonca zdvojnásobenie najvyššieho príspevku, je výsmech občanom Slovenska, ktorý sa roky starajú o svojich rodičov na dôchodku

Priemerná rodina pracujúcich s dvomi deťmi len cez sociálne odvody odvedie mesačne približne 625 eur, ktoré prevažne putujú na dôchodkové zabezpečenie. Pritom rodiny si pomáhajú ďaleko viac ako to, čo je vidieť cez toky sociálneho zabezpečenia. Ročne tak deti svojím rodičom prispievajú na dôchodky 7 500 eur, a vládna strana má tú drzosť tváriť sa, že príspevok pár desiatok eur je sociálne opatrenie.

A aby štát mohol príspevky vyplácať, zadlžuje sa na účet všetkých občanov Slovenska, vrátane tých, ktorí sa ešte len narodia. Verejný rozpočet je neustále od vzniku samostatného Slovenska deficitný, naakumulovaný dlh budú musieť obyvatelia Slovenska jedného dňa splatiť. Napriek vláde, ktorú sme tu mali a novej, ktorá nie je zásadne odlišná, sa slovenskej ekonomike mierne darí, rastie. Vláda však nie je ochotná zásadným spôsobom zmeniť svoje hospodárenie, načo poukazujú správy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

  1. Posledným opatrením, ktorý SMER predstavil, je podpora pacientov, ktorí „potrebujú“ kúpeľnú liečbu

Niežeby občania na zdravotných odvodoch nezaplatili miliardy eur ročne. Cez zdravotné poisťovne prejde ročne okolo 4,5 miliárd eur od pracujúcich poistencov a štátu. SMER je priamo zodpovedný za kritický stav v zdravotníctve, v ktorom sa neustále objavujú kauzy klientelizmu, nepotizmu a koncentrácie tokov medzi zdravotnými subjektmi pod krídla jedného konečného užívateľa výhod. Necelých desať miliónov eur, ktoré má stáť kúpeľňa liečba, už dávno využila „teta Anka“.

„Sociálny” štát SMERu nemá žiaden ADRESNÝ systém pomoci rodinám, ktoré by potrebovali pomoc. Rodiny zasiahnuté ťažkými zdravotnými problémami, rodičia ktorý sa starajú o onkologicky či inak choré deti, a často sa musia vzdať zamestnania, tým všetkým štát okrem malej dávky inak nijak finančne nepomôže.

Neustále zvyšovanie minimálnej mzdy vedie k nezamestnanosti skupiny občanov, ktorý nemajú pracovné zručnosti a ani ich nevedia získať, lebo aj pri minimálnej cene práce ich produktivita tú cenu nezaplatí. Preto Slovensko dlhodobo trpí vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti. Namiesto uniformného sociálneho systému a uplácania občanov „sociálnymi balíčkami“ by malo dôjsť k zásadnej zmene nastavenia sociálneho zabezpečenia a od uniformnosti prejsť k diferencovanému špecifickému sociálnemu zabezpečeniu.

SMER takto odpútava pozornosť od kritického stavu v spoločnosti, ktorá je traumatizovaná vraždou novinára a jeho snúbenice či cudzinca, ktorý chcel nezištne pomôcť. Takéto balíčky reálne nikomu nepomôžu, a občania či rodičia detí, alebo dôchodcovia ich nakoniec zaplatia zdanením. Navrhované opatrenia SMER-u sú výsmechom pre občanov, ktorí si plnia svoje záväzky, platia dane a odvody, dodržiavajú zákony krajiny, v ktorej žijú.

SMER ignoruje, že slovenská spoločnosť končene hlasno požaduje štát, kde fungujú verejné inštitúcie, kde sa dá spoľahnúť na to, že polícia pomáha a chráni životy a majetok obyvateľov Slovenska. Slovenská spoločnosť nepožaduje „sociálne balíčky“. Voľby sa však blížia, preferencie vládnej strany padajú a príjmy verejného rozpočtu rastú ... tak prečo opäť nezačať uplácať voličov?