S MUDr. Zuzanou Pechočiakovou som sa po prvýkrát stretol minulý štvrtok (24. októbra). Dovtedy to bola iba osoba, ktorej meno som počul v médiách alebo z rozprávania mojich kolegov z nitrianskej nemocnice. Svojou skromnosťou a pokorou na mňa urobila hlboký dojem. Takže voči takémuto miernemu človeku sa vedie zo strany vedenia nitrianskej nemocnice pohon, pomyslel som si vtedy.

Všetko sa to začalo v júni tohto roku, kedy doktorka Pechočiaková upozornila vedenie nitrianskej nemocnice na bielenie záznamu v zdravotnej dokumentácii pacienta, čo predstavuje hrubé porušenie liečebného poriadku. Ďalší sled udalostí bol mimoriadne znepokojujúci. Po tom, čo sa pani doktorka zachovala maximálne profesionálne, keď postavila na prvé miesto pred falošnú kolegialitu potreby pacienta, sa stala obeťou hrubej šikany zo strany prednostky detskej kliniky nitrianskej nemocnice A. Ďurišovej, za podpory riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra MUDr. J. Valockého. Ich odpoveďou na neoprávnený zásah do zdravotnej dokumentácie totiž nebola iba očividná snaha zamiesť, na začiatku aj za asistencie ministerstva zdravotníctva, problém hrubého porušenia liečebného poriadku, pod koberec. Prešli do protiútoku a bez bez škrupúľ zaútočili na profesionálnu a morálnu česť doktorky Pechočiakovej, počínajúc jej preložením na príjmovú ambulanciu, výmenou zámku na dverách jej lekárskej izby, ponižujúcim vymedzením priestoru, po ktorom sa pani doktorka môže pri liečbe pacientov pohybovať, či krátením úväzku odbornej ambulancie. Znie to až neuveriteľne, ale žiaľ, všetko je to realitou posledných mesiacov v nitrianskej nemocnici.

Po extrémnom tlaku stavovských a aj iných organizácií a za podpory médií na túto do neba volajúcu nespravodlivosť sa ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská rozhodla obetovať prednostku detskej kliniky nitrianskej nemocnice A. Ďurišovú a požiadala o jej odvolanie. Pýtam sa ale, kto nesie hlavnú zodpovednosť za vzniknutý stav v nitrianskej nemocnici? Mohli sa tieto vážne udalosti stať za chrbtom riaditeľa nemocnice? Ak by sme predsa len pripustili, že áno, môže takýto človek ďalej vykonávať funkciu riaditeľa fakultnej nemocnice, keď sa také niečo mohlo stať bez jeho vedomia? Je pre ministerku zdravotníctva riaditeľ J. Valocký ďalej dôveryhodným človekom, keď po štyroch mesiacoch bagatelizovania problému zo dňa na deň s ľahkosťou otočil názor o 180 stupňov a začal tvrdiť, že ho prednostka detskej kliniky celé mesiace klamala?

Riešenie situácie v nitrianskej nemocnici pozorne sledujú tisíce lekárov z celého Slovenska. Situácia v Nitre totiž už dávno prekročila hranice bežného vnútroorganizačného sporu a má presah na situáciu v celom zdravotníctve. V tomto prípade sa nebojuje iba o česť šikanovanej doktorky Pechočiakovej, ale hlavne o dobré meno celého lekárskeho stavu na Slovensku. Rozhoduje sa tu, či nášmu zdravotníctvu budú udávať smer poctiví lekári, ktorí na prvé miesto nekompromisne stavajú potreby pacienta alebo bude mať navrch arogancia mocných, v tomto prípade stelesnená riaditeľom nemocnice J. Valockým. O to je dnešná situácia v nitrianskej nemocnici znepokojujúcejšia a poburujúcejšia, že MUDr. J. Valocký nie je iba riaditeľom FN Nitra, ale aj poslancom najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky. Teda zastáva funkciu, ktorá kladie na jeho konanie ešte prísnejšie morálne kritéria.

Ak si niekto náhodou nevie presne vybaviť o ktorého poslanca ide, tak len pre osvieženie pamäti pripomínam, že ide o toho istého poslanca MUDr. Valockého, ktorý len nedávno svoj návrh na kriminalizáciu kolegov lekárov zdôvodňoval záujmom ochrany pacienta. Na druhej strane sa neštítil kryť a kamuflovať postup svojej námestníčky, smerujúce proti pacientovi. Myslím si, že už len toto by mal byť pre MZ SR dostatočný dôvod na jeho odvolanie z funkcie riaditeľa.

Od snemu Slovenskej lekárskej komory uplynul niečo viac ako mesiac, kedy sme sa my, lekári, podujali obnoviť dôveru medzi lekárom a pacientom. Vo „Vyhlásení Slovenskej lekárskej komory adresované občanom SR“ sme okrem iného pomenovali aj skutočnosť, že za kazenie dobrého mena lekárov môžu aj niektorí jednotlivci v našich radoch, a zároveň sme vyjadrili odhodlanie otvorene poukazovať na čierne ovce kaziace dobré meno celého lekárskeho stavu odhliadnuc od skutočnosti aké miesto zastávajú. Je však smutné, že tieto slová nadobúdajú aktuálnosť práve pri posledných udalostiach v Nitre.

Svoj názor na ďalšie pôsobenie riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra som vyjadril jasne na brífingu 24. októbra po stretnutí s dotknutou doktorkou Pechočiakovou. Dôveryhodnosť J. Valockého ako manažéra bola výrazne naštrbená, keď pri riešení problémov v nitrianskej nemocnici uprednostnil vlastné mocenské záujmy pred potrebami pacienta. Ak nechce ministerka zdravotníctva Z. Zvolenská stratiť svoju tvár pred pacientmi a lekármi, mala by J. Valockého z postu riaditeľa FN Nitra urýchlene odvolať. To, že MUDr. Valocký bude aj tak naďalej reprezentovať našich občanov v NR SR, ako ich volený zástupca, nie je poslaním tohto príspevku, ako i ďalšie smerovanie a opodstatnenie súčasného stavu nášho parlamentného systému a stupňa demokracie.