Prehlbujúca sa priepasť vývoja prosperity Bratislavy so zvyškom Slovenska je neudržateľná a rastie exponencionálnym tempom.  Mnohé regióny sa vyľudňujú a ostávajú po nich hladové doliny.  Čo je najhoršie, už to nie sú len doliny, ale už aj hladové mestá. Preto očakávame od vlády aspoň čiastočnú reálnu a nielen verbálnu podporu iných regiónov. V tejto súvislosti považujeme posledné hlasovanie ohľadom zrušenia Daňového riaditeľstva v Banskej Bystrici a presunu finančného riaditeľstva do Bratislavy za skutočný podpásový úder.  Z tohto dôvodu sme sa, v rámci Aliancie nezávislých a po predchádzajúcom zverejnení blogu Martina Klusa, rozhodli poslať otvorený list p. prezidentovi s nasledujúcim znením:

Vážený pán prezident.

Obraciame sa na Vás, ako na najvyššieho ústavného činiteľa, s poslednou nádejou na zvrátenie krivdy páchanej v neprospech rovnomerného regionálneho rozvoja Slovenska a hlavne v neprospech všetkých daňových poplatníkov Slovenskej republiky.

V zmysle čl. 87 (2) Ústavy Slovenskej republiky  a zmysle § 90 (1) č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vás žiadame o vrátenie vládneho návrhu Zákona o finančnej správe s pripomienkou o zachovaní  sídla finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Odôvodnenie:

Národná rada Slovenskej republiky dňa 14. 9. 2011 rokovala o vládnom návrhu Zákona o finančnej správe, ktorý bol schválený. V § 4 ods. (1)  sa za sídlo nového finančného riaditeľstva ustanovuje Bratislava. Momentálnym sídlom ústrednej daňovej správy je Banská Bystrica kde pracuje až 524 vysokokvalifikovaných pracovníkov. Apelujeme na Vás vzhľadom k týmto objektívnym faktom:

 • Je v záujme regiónov, rovnako ako občanov Bratislavy aby verejná moc nebola centralizovaná len na úrovni hlavného mesta
 • Banská Bystrica je geograficky najoptimálnejšie miesto pre centrálny koordinačný orgán, pre všetky Daňové úrady v SR, tak ako tomu bolo doteraz.
 • Rozhodnutím o jej presťahovaní sa tak nielenže zbytočne vynaložia verejné prostriedky, ktoré by sa dali lepšie využiť napr. v školstve, zdravotníctve, kultúre či športe.
 • Stúpnu dopravné náklady celej daňovej správy a pre hlavné mesto toto rozhodnutie spôsobí ďalšie závažné problémy, ako napr. zvýšenie zahltenia dopravy, či nárast nákladov na bývanie pre obyvateľov Bratislavy.
 • Nezmyselným sťahovaním príde o prácu značné množstvo úzko kvalifikovaných zamestnancov (až 524!), ktorí budú mať k dispozícii len minimum alternatívnych možností zamestnať sa, čo bude pre Banskú Bystricu a jej región znamenať ďalší nárast nezamestnanosti a ďalší exodus produktívneho obyvateľstva. Nepriamo sa to dotkne až 2000 obyvateľov Banskej Bystrice.
 • V Bratislave je už dnes problém nájsť kvalifikovaných odborníkov za tabuľkové platy.
 • Projekt UNITAS, ktorý je hlavným pseudoargumentom presťahovania, nekoliduje so zachovaním nového finančného úradu v Banskej Bystrici.
 • Banská Bystrica má obrovský potenciál a množstvo ľudí pracujúcich a so skúsenosťami v tzv. “BackOffice”, či call-centrách (O2, Orange, VÚB, Tatrabanka,…) a presne týmto smerom sa musí uberať modernizácia štátnych úradov. Ku príkladu Anglicko, pre tento personálny limit a z finančných dôvodov, presunulo časť úradných call-centier do Indie.
 • Fyzická centralizácia už v dnešnom elektronickom svete (eGovernment) výmene a zdieľania informácii nepatrí do tohto storočia.
 • Z Bratislavy sa, po dobudovaní R1, bude dať do Banskej Bystrice dostať za 1,5 hodiny.
 • Budova DRSR sa práve rekonštruuje za nemalé peniaze a je tu dôvodné podozrenie, že medzi rekonštrukciou, potencionálnym kupcom a rozhodnutím o sťahovaním môžu byť isté závažné súvislosti.
 • Ministerstvo financií doteraz neodôvodnilo ani len ekonomickú opodstatnenosť sťahovania do Bratislavy.
 • Jediný „papučkový“ protiargument je tzv. blízkosť Ministerstva financií, či iných ústredných orgánov sídliacich v Bratislave. Ale ani tento protiargument nebol nikdy ekonomicky zdôvodnený, pretože predkladateľ si je vedomý, že náklady na vnútornú koordinačno-kontrolnú funkciu spravovania z Bratislavy sú vyššie ako z Banskej Bystrice. Navyše by pri takomto argumente musel byť ďalší nevyhnutný krok napr. sťahovanie Ústavného súdu z Košíc do Bratislavy, napr. kvôli blízkosti Najvyššieho súdu či Ministerstva spravodlivosti, čo akiste neobstojí.

Je zrejmé, že rozhodnutie o sťahovaní DRSR je nevýhodné pre celú Slovenskú republiku a jej občanov (daňových poplatníkov) a preto veríme v podporu všetkých regiónov vrátane hlavného mesta pri snahe ho urýchlene ZASTAVIŤ.

O zachovanie sídla finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici sa pokúsil aj poslanec SMER – SD Peter Pelegríny. Hlasovanie 203 o tomto bode („Bratislava“ nahrádzať slovom „Banská Bystrica“.) bolo neúspešné a to napriek tomu, že sa väčšina hlasujúcich poslancov vyslovila za zachovanie sídla v Banskej Bystrici. Nechceme špekulovať, či mnohí poslanci hlasovali proti tomuto návrhu len preto, že bol z dielne opozičného poslanca, alebo že dokonca netušili o čom vlastne hlasujú, no viaceré okolnosti naznačujú, že tomu mohlo byť práve tak.

Nechceme aby Slovensko opäť nastúpilo vysoko škodlivý trend centralizácie aby bola Banská Bystrica v súčasnosti a do budúcnosti možno i ďalšie mestá a regióny vystavená obrovskej strate, len kvôli politickým priekom, či nedôslednosti poslancov. Navyše v tejto súvislosti už paralelne prebiehajú dve petičné iniciatívy, ktorých cieľom je zvrátiť tento proces a aktuálne počítajú už niekoľko tisíc podpisov.

Sme presvedčení, že hlas podpísaných občanov je potrebné vypočuť a že opätovné hlasovanie o zachovaní sídla v Banskej Bystrici bude úspešné a preto si Vás touto cestou dovoľujeme požiadať o využitie Vášho práva nepodpísať tento návrh zákona a vrátiť ho s pripomienkou o zachovaní  sídla finančného riaditeľstva v Banskej Bystrici.

Potešíme sa Vašej súčinnosti a každej pomoci. Za občanov a ľudí ktorým záleží na rovnomernom regionálnom rozvoji Slovenskej republiky.

JUDr. Róbert Huran

Martin Klus, PhD.

V Banskej Bystrici 19. 9. 2011

Slovensko nie je len Bratislava a preto ak neuspejeme, tak budeme v aktivite za rovnomerný rozvoj všetkých regiónov Slovenska pokračovať a preto vítame akúkoľvek pomoc, či radu na info@a-n.sk, resp. našich Facebook stránkach. Týmto listom sme oslovili aj primátora BB a veríme že sa ním prinajmenšom inšpiruje.