Otvorený list pánu senátorovi Loïcovi HervémuPán senátor,

Prostredníctvom médií ste oznámili interpeláciu francúzskemu ministerstvu zahraničných vecí, obávajúc sa politiky “relatívnej karantény”, aby som citoval Vaše vyjadrenie, ktoré Švajčiarsko uplatňuje už tri týždne. Najmä ste sa vyjadrili, že sa Vám zdala nedostatočná a že marí sanitárne úsilie na francúzskej strane hranice.

Ako preambulu, dovoľte mi podčiarknuť moju odovzdanosť spoločnému budovaniu našej dvojnárodnej aglomerácie - Veľkej Ženevy - ktorej mám česť byť predsedom riadiaceho orgánu. Naše teritórium, ktoré sme zdedili, aby sme sa oň delili, je previazané množstvom vzťahov a sanitárna kríza nám dáva, z jednej i druhej strany hranice, ďalšiu možnosť preukázať našu schopnosť postaviť sa spoločne výzvam, ktoré sa týkajú nás všetkých, každý rešpektujúc špecifiká a kapacity toho druhého.

Po tomto úvode sa vrátim k Vášmu výpadu proti Švajčiarsku, ktorý ukazuje karikaturálne vnímanie helvétskej politickej kultúry. Využime teda príležitosť, aby sme sa naučili jeden druhého lepšie poznať!

Fakt daný dejinami a inštitúciami, legitimita politiky vo Švajčiarsku prichádza od občanov a kantónov, a nie centralizovanej moci v hlavnom meste národa. Vo Francúzsku je normálne a očakávané, že v časoch krízy prezident republiky prehovorí k národu prostredníctvom príhovoru v ktorom, na pozadí Marseillaisy, šéf štátu vysloví svoje posolstvo hľadiac občanom do očí. U nás to poznáme a rešpektujeme, a dokonca nás to možno i fascinuje. Švajčiarska vláda uprednostňuje konsenzus a zvolá tlačovú konferenciu za prítomnosti všetkých ministrov, ktorých sa téma týka a kde novinári môžu položiť všetky svoje nekonečné otázky. Vo všetkej jednoduchosti a bez zvláštnej dekorácie.

Keď vrchný veliteľ ozbrojených síl Macron deklaruje, že Francúzsko je vo vojne a dá riadeniu krízy bojový prízvuk, Federálna rada apeluje na individuálnu zodpovednosť každého a preferuje športovú metaforu maratónu. Ale táto veľká medzera medzi vyjadreniami v našich krajinách ukazuje, podľa môjho názoru, viac rozdielne vnímanie úlohy štátu, ako reálnu divergenciu sanitárnych politík.

Francúzsky model chcel úplné zavretie populácie pozostávajúce z totálneho zákazu vychádzania, okrem výnimočných dôvodov. Švajčiarsko považuje za jediný možný spôsob, ako spomaliť difúziu vírusu, aby všetci pochopili a osvojili si sanitárne pravidlá. Že podpora populácie je omnoho účinnejší nástroj, ako všetky policajné sily, ktoré majú mnoho iných úloh. Samozrejme, budú aj neposlušní a rebeli (hlavne medzi mladými, u ktorých je prirodzený pocit nezraniteľnosti), ale až do dôkazu opaku, toto neospravedlňuje všeobecnú kontrolu.

Áno. V krajine, kde je občianska uvedomelosť a dôvera v systém na vysokej úrovni, a to ide od krabíc na predaj novín po hlasovanie poštou, cez vojenskú pušku občana-vojaka držanú doma, nie je prirodzené predpokladať, že veľká väčšina populácie je dospelá a zodpovedná, a teda schopná sama aplikovať sanitárne pravidlá? Švajčiarsko jednoducho ukazuje príklad, že je možné obísť systém písomnej auto-deklarácie, a tým i dodatočnú vrstvu byrokracie, ako ochranu pred COVID-19.

Pán senátor, vyjadrili ste obavu, aby “laxizmus” švajčiarskych úradov nebol nebezpečenstvom ako pre ich populáciu, tak i pre Francúzov z regiónu. Ochrana populácie bola vždy v srdci opatrení, ktoré sme prijali a je to ona, ktorá nám diktovala naše kroky. Boli sme v teréne, diskutovali so špecialistami vysokej úrovne. Naše nemocnice preukázali pozoruhodnú pružnosť pri navýšení kapacity. A tiež sme diskutovali, ako sa patrí, s federálnymi úradmi a s úradmi susedného Francúzska.

To je presne to, čo si podľa môjho názoru zasluhuje ukazovať vo vitríne: výmenu informácií, koordináciu, spoluprácu, ktorá je základom riadenia takej krízy, na národnej i cezhraničnej úrovni. Náš sanitárny systém by bol vážne amputovaný, ak by cezhraničný personál (40% personálu Kantonálnej univerzitnej nemocnice a starobných útulkov v kantóne) nebol na svojom poste. Podobne, Švajčiarsko je hrdé, že mohlo pozitívne odpovedať na žiadosť francúzskeho veľvyslanca, a prijalo desiatky chorých, aby sa odbremenili nemocnice v Hexagóne. Rovnako v teréne, spolupráca je exemplárna, ako dokazuje spoločná deklarácia podpísaná tento týždeň medzi prefektmi departementov Ain a Horné Savojsko, a Štátu Ženeva.

Ste pripravený uznať, že helvétsky model je iný model možného vládnutia? V každej chvíli ste u nás vítaný. V presvedčení, že naše rozdiely predstavujú rovnaké množstvo príležitostí a vzájomných prínosov, ak ich dokážeme zhodnotiť, Vám adresujem, pán Senátor, moje najlepšie pozdravy.

Antonio Hodgers
predseda štátnej rady kantónu Ženeva

10. apríla 2020

https://www.heidi.news/sante/la-reponse-d-antonio-hodgers-au-senateur-qui-accuse-la-suisse-de-menacer-la-sante-des-francais

Preklad: Roman Kanala