Vaša magnificencia, vážený pán rektor!

Vaša honorabilita, vážená pani dekanka!

Môj list sa týka recenzného posudku učebnice, ktorý som nedávno vypracoval a odoslal vydavateľstvu Vašej univerzity. Dnes som dostal zmluvu na jeho vypracovanie. Nie je to síce bežný postup, ale pristúpil som naň dobrovoľne v snahe nezdržiavať proces vydania. Študijnej literatúry nikdy nie je dosť. Preto som posudok vypracoval a odoslal v najskoršom možno termíne. Zmluva, ktorej sa venujem v tomto liste, mi prišla zhruba o mesiac po jeho odoslaní.

Pri čítaní som nevychádzal z údivu. Hneď v úvode ma zaujalo, že posudok som (podľa Vášho názoru vyjadreného podmienkami zmluvy) vytvoril za 2 hodiny.

Učebnica nie je rozsiahla, ale prečítať tri autorské hárky za dve hodiny sa určite nedá. Za túto dobu sa prinajlepšom dá preletieť očami. Pri hodnotení odbornej literatúry je však nevyhnutné detailne posúdiť odbornú kvalitu textu, jeho metodicko-didaktickú akceptovateľnosť, zistené chyby a nedostatky si priebežne zaznamenávať a na ich základe vypracovať hodnotenie. Navyše pri každom recenzovaní považujem za svoju povinnosť navrhnúť autorovi aj možné úpravy a vylepšenia. Aj teraz som tak spravil v samostatnej prílohe k posudku. Vyhradiť posudzovateľovi na všetky tieto činnosti dve hodiny považujem za paródiu na akademickú prácu. Rád by som sa dozvedel, ako ste k tomuto číslu prišli.

O dva riadky nižšie ma čakal ďalší šok. Môj celkový honorár (v hrubom) bude 16,80 €, teda 8,40 € za (vyššie špecifikovanú) hodinu práce. Z neho budem musieť zaplatiť daň a 2% literárnemu fondu, po niečo si príde aj zdravotná poisťovňa. Pretože všetky dokumenty vyžadujete v papierovej podobe, kľúčovú časť zvyšku som už minul na poštovnom.

Možno existuje predpis, ktorý Vám nedovoľuje dať mi vyšší honorár. Ak Vás to netrápi, nečudujte sa úniku vysoko kvalifikovaných odborníkov mimo rezort školstva. Kto by v ňom chcel zostať vidiac, že vysokoškolský profesor s päťdesiatročnou praxou a mnohoročným pôsobením v zahraničí dostáva za svoju prácu honorár blízky nule?

Skúsenosti zo života v zahraničí ma utvrdili v presvedčení, že za biedny stav nášho vysokého školstva sú primárne zodpovední akademickí funkcionári. Nesnažia sa o to, aby sa pomery v ňom zmenili k lepšiemu. Skôr si udržiavajú socialistické maniere – smerom nahor sa líškajú a smerom dole kopú. Predložená dohoda o vykonaní práce je elegantnou ilustráciou tohto javu. Navonok sa ňou prezentuje starostlivosť o študijnú literatúru, dovnútra sa za ňu platia smiešne sumy (a na niektorých VŠ ani tie). Považovali by ste pridelený honorár za primeraný, keby ste učebnicu alebo posudok vypracovali Vy?

Podhodnotenie pedagogickej práce je jav presahujúci jednu vysokú školu. Súčasný stav nemotivuje, skôr navádza na lajdáctvo a kamuflovanie práce. Treba ho zmeniť radikálne a ihneď, inak povedie k čoraz hlbšej devastácii školstva.  Preto svoj list (bez zverejnenia Vašich mien) zároveň publikujem na svojom blogu na eTrende.

Privítal by som aj osobnú diskusiu o tomto a podobných problémoch.

S pozdravom,

Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD.

V Bratislave 20. januára 2020                          

Príloha: 2 kópie vyplnenej a podpísanej dohody o vykonaní práce (v liste dekanke)

----------------------

Dopísané 21. januára

Šok na záver: Môj vyššie citovaný list vysoká škola ešte nedostala, čo je kvôli krátkosti času celkom logické. Logické však nie je, že som z dekanátu dostal doplnok k predchádzajúcemu listu, z ktorého vyplýva, že prídem ešte aj o posledných pár centov, ktoré mi zostali z honorára.

Tu je jeho najdôležitejší odsek:

Prosím Vás o podpísanie dohôd a navyše Vám v prílohe posielam evidenciu pracovného času a GDPR.

Rovnako Vás prosím o podpísanie a zaslanie na moju adresu.

Ak máte možnosť, tak prosím evidenciu pracovného času farebne oskenovať. Ostatné dokumenty stačia aj poštou.

Tomu sa vraví bomba!