Ako je známe, od 1. novembra môžu zamestnávatelia počas jedného roka zamestnávať zamestnancov len so symbolickými odvodmi. Podmienkou je, že ide o ľudí, ktorí boli predtým dlhodobo nezamestnaní, teda boli najmenej jeden rok evidovaní na úrade práce.

Možno viete, že úrad práce zaeviduje do evidencie aj občana, ktorý pracuje (napríklad v pracovnom pomere) a má príjem maximálne 148 eur mesačne. Čiže ak napríklad zamestnávateľ zamestná zamestnanca na kratší úväzok a dá mu plat 148 eur, takýto zamestnanec sa môže znova zaevidovať ako nezamestnaný na úrade práce. Znie to čudne ale je to tak.

Asi Vám to už zaplo. Ak nie, vráťte sa prosím na začiatok článku a prečítajte si to ešte raz.

Ak to nepomohlo, vysvetlím.

Zamestnávateľ zamestná zamestnanca, ktorý bol na úrade práce najmenej rok, na dobu určitú - presne na jeden rok. Počas tejto doby sa platia len symbolické odvody (1,05% z príjmu na úrazové a garančné poistenie).

Zamestnanec bude pracovať na skrátený úväzok s platom 148 eur mesačne. Za týchto podmienok sa môže znovu (deň, dva po začatí pracovného pomeru) zaevidovať na úrade práce.

Po roku pracovný pomer na dobu určitú skončí. Zamestnanec si počká (deň, dva ...), kým uplynie rok jeho evidencie na úrade práce. Z evidencie sa nechá vyradiť a znovu nastúpi k tomu istému zamestnávateľovi. Keďže pôjde o dlhodobo nezamestnaného, ktorý bol evidovaný na úrade práce najmenej rok, zamestnávateľ bude znova platiť len symbolické odvody. A celý scenár sa zopakuje. Zamestnanec tak bude pracovať po celý čas ("X" rokov) prakticky bez odvodov.

Odvodové perpetuum mobile.

***

Poznámka pre aktívnych diskutérov: Na systém "148 eur mesačne" dnes pracujú tisíce dohodárov (možno nejakého máte aj vo svojom okolí) s tým, že zostávajú v evidencií na úrade práce ale zamestnávateľ za nich platí odvody (13,4% zamestnanec, 35,2% zamestnávateľ). Po nabehnutí na systém "Odvodové perpetuum mobile" sa zmení len to, že títo zamestnanci a ich zamestnávatelia nebudú platiť prakticky nič.