V novembri 2018 naša prieskumná agentúra Go4insight zisťovala, čo si o striedaní času myslí slovenská spoločnosť. Reprezentatívny prieskum nasledoval po viac ako dvojmesačnej rozsiahlej celospoločenskej diskusii a bol realizovaný po októbrovom posune času z letného na zimný.

V roku 2018 otvorila Európska komisia celospoločenskú diskusiu o ukončení striedania zimného a letného času. Výsledkom je návrh, aby sa striedanie času ukončilo a aby sa členské krajiny sami rozhodli, či si ponechajú zimný alebo letný čas. 

 V prieskume sa za zachovanie striedania času vyslovilo 35% populácie Slovenska, zrušenie striedania času podporuje 65% obyvateľov.

Zrušenie striedania času podporujú výrazne viac starší ľudia. Za zrušenie striedania času sa o niečo viac vyslovili aj muži a ľudia žijúci vo väčších mestách.

Obyvatelia Slovenska chcú zrušenie striedania času a výrazne preferujú letný čas

Tá časť obyvateľstva, ktorá podporuje zrušenie striedania času (65% populácie), argumentuje hlavne tým, že striedanie času má zlý vplyv na ich organizmus (30%) a ďalších 15% uvádza, že majú problém si zvyknúť na zmenu času. Celkovo nejaký zdravotný dôvod uvádza až 52% tých, ktorí sú za zrušenie striedania času. Ďalších 29% si myslí, že zmena času nemá celkový zmysel a nie je ani v súlade s prírodou (5%).

Podporovatelia zachovania striedanie času (35% populácie) argumentujú, že striedanie času je tradícia, ktorá sa osvedčila (40%). Ďalších 25% priaznivcov súčasného stavu uvádza, že striedanie času im vyhovuje. Pätina (19%) sa nazdáva, že zachovaním striedania sa lepšie využíva denné svetlo – či už v lete alebo v zime.

Obyvatelia Slovenska chcú zrušenie striedania času a výrazne preferujú letný čas

Ak by sa rozhodlo o zrušení striedania času, veľká väčšina obyvateľstva Slovenska by preferovala, aby sa používal letný čas.

Letný čas výrazne preferuje 32% populácie a podporuje ho aj ďalších 37% obyvateľov. Naopak, zimný čas by si jednoznačne vybralo 13% obyvateľov a zvolilo by si ho aj ďalších 18%. Celkovo by si tak letný čas vybralo 69% populácie Slovenska, kým zimný zvyšných 31%.

 

Obyvatelia Slovenska chcú zrušenie striedania času a výrazne preferujú letný čas

Letný čas jednoznačne preferujú všetky základné socio-demografické skupiny obyvateľstva. Neboli zistené ani žiadne výrazné rozdiely medzi preferenciami obyvateľov západného a východného Slovenska. O niečo viac priaznivcov zimného času je medzi ľuďmi na dôchodku, ale aj v tejto kategórií majú prevahu zástancovia letného času.

O prieskume

Všetky uvedené informácie pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu na populácii Slovenskej republiky vo veku 15-79 rokov, ktorý realizovala agentúra Go4insight na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v novembri 2018. Prieskum bol realizovaný metódou Multimode - kombináciou osobného a online dopytovania.

O spoločnosti Go4insight

Spoločnosť Go4insight poskytuje inovatívny prieskum trhu so zameraním na pridanú hodnotu pre klienta. Tvorí ju tím s dlhoročnými skúsenosťami na slovenskom trhu. Go4insight je preferovaný partner GfK na Slovensku a členskou agentúrou Slovenskej asociácie výskumných agentúr SAVA.

Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke www.go4insight.com, prípadne nás môžete sledovať na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/go4insight