Dôvodom vyhlásenia nútenej správy boli opakované zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Navyše, poisťovňa nekonala dobromyseľne a s náležitou starostlivosťou pri plnení nárokov klientov z poistných zmlúv.

Podľa medializovaných informácií sa poisťovňa nesprávala, použijem eufemizmus, štandardne už dlhší čas. Preto ju NBS dotlačila k tomu, aby dobrovoľné ukončovanie svojej činnosti spustila už pred poldruha rokom. Skrátka, fungovala v špeciálnom režime. Ako to celé dopadlo, sme videli v televíznych novinách – do poisťovne napochodovali kukláči.

A čo klienti? Nuž práve oni na to doplácajú najviac, lebo spomínaná poisťovňa ich legitímne požiadavky (nevyplatené plnenia, odkupné hodnoty) systematicky ignorovala. Teraz musia čakať, ako sa so situáciou vyrovná nová správkyňa.

Môže sa niečo podobné stať v zdravotnej poisťovni?

Áno, môže. Namiesto Národnej banky Slovenska však koná Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). A má svoje opodstatnenie. Režim ozdravného plánu alebo nútenej správy vo finančných inštitúciách (ale aj v samospráve) je zdvihnutý prst pre manažment, aby hospodáril zodpovedne a chránil záujmy svojich klientov. Na jednej strane prináša sankciu pre tých, ktorí problém spôsobili, a na druhej strane chráni inštitúciu pred finančným kolapsom, čím chráni klientov (poistencov) pred najhorším.

Ak by taký prípad, nedajbože, nastal, poverený správca by dostal za úlohu odstrániť najzávažnejšie nedostatky v riadení a činnosti zdravotnej poisťovne. Musel by podniknúť všetky, hoci aj nepopulárne kroky, aby zamedzil zhoršovaniu hospodárskej situácie zdravotnej poisťovne.

Samozrejme, jeho prvým krokom by bolo zistenie skutočného stavu, v akom sa zdravotná poisťovňa nachádza vo všetkých oblastiach jej činnosti a hospodárenia. A následne by posúdil, do akej miery je ohrozená ochrana práv poistencov danej zdravotnej poisťovne pred vznikom alebo narastaním škody.

A aký dopad by to malo práve na tých poistencov? Naoko žiaden, ale v praxi veľmi citeľný. Ak na dvere zdravotnej poisťovne každý rok klopú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s požiadavkou navýšenia platieb, teraz by sa otáčali ešte pred dverami. Ťažko si pri slovenskom kolorite predstaviť, že by si svoju nespokojnosť lekári a riaditelia nemocníc nechávali len pre seba.

Hrozili by predĺžené čakacie termíny, odložené operácie, ešte viac by sa do popredia dostávala otázka, čo je a čo nie je neodkladná (život zachraňujúca) zdravotná starostlivosť. Poistenci by sa s tým stretávali pri každej návšteve lekára, špecialistu, nemocnice aj lekárne.

Pre nútenú správu by sa v zdravotnej poisťovni, podobne ako dnes v onej komerčnej, na istú dobu zastavil život. Diali by sa len nevyhnutné veci, plnili len tie najzávažnejšie záväzky. Investovanie do nových služieb pre poistencov by sa stalo zbožným želaním.

Pre nás, zdravotnú poisťovňu, ktorá každý rok príde s niečím novým, by to bola ťažká rana. O to viac som rád, že našim poistencom nič podobné nehrozí. Hospodárime zodpovedne a dokonca si trúfnem povedať, že aj trvalo udržateľným spôsobom. Skrátka, myslíme na to, čo tu po nás zostane. Tak nech to tak aj zostane a žiaden poistenec sa necíti ohrozený.

PS: Podľa § 51 zákona č. 581/2004 Z.z môže ÚDZS zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak zdravotná poisťovňa nesplnila opatrenia ozdravného plánu.