Slovensko od svojho vzniku za uplynulých 25 rokov urobilo veľa krokov na ceste k vytvoreniu demokratickej spoločnosti. Bohužiaľ, mnohí predstavitelia našej krajiny nevedia za desaťročia vystúpiť z tieňa svojej minulosti a neustále majú snahu našu spoločnosť navrátiť k stavu, ktorý im bol a je blízky. K stavu skorumpovanej spoločnosti v rozklade s nefungujúcimi verejnými inštitúciami, s prerasteným rodinkárstvom. K stavu spoločnosti komunistickej ČSSR osemdesiatych rokov.

Iná interpretácia pôsobenia Roberta Fica a SMERu v politike by bola hlboké klamanie seba samého. Danizácie od nástupu k moci, nekompetentné riadenie krajiny, rozkrádanie verejných zdrojov. Základný slogan smerovania „Keď vyhráš voľby, môžeš čokoľvek“. A presne to je ten dôvod prečo naša krajina potrebuje zmenu, potrebuje sa pripraviť na výzvy, ktoré ju v budúcnosti čakajú, nie vnútorne sa rozkladať.

Pripravená krajina je domovina, z ktorej občania neutekajú do zahraničia, v ktorej sa dá založiť rodina a spokojne žiť. Slovensko takou krajinou prestáva byť.

Slovensko je krajinou s stále viac sa prehlbujúcim vnútorným rozkladom, korupciu a krajinou v ktorej mladí ľudia nechcú žiť a zakladať si rodiny. Mnohé z toho má priamy či nepriamy súvis s tým, ako je táto krajina spravovaná, resp. lepšie povedané ako spravovaná nie je. Je dnes Slovensko iba nástrojom vládnej moci, ktorá neustále a viac vyčerpáva a prisvojuje si zdroje, ktoré jej obyvatelia a podnikatelia vytvárajú?

Obdobie 2007 až 2017 je desaťročím premárnených príležitostí. Verejný dlh vlády Roberta Fica zdvojnásobili, neurobili žiadne reformy, ktoré by stabilizovali verejné financie a budúce záväzky Slovenska. Školstvo, zdravotníctvo a verejná správa bez potrebných reforiem upadá. Armáda ani nevie zistiť kedy, prečo a koľko munície jej niekto ukradol. Toto všetko sú indície krajiny v rozklade.

Tieto všetky problémy zdedí vláda, ktorá vystrieda Roberta Fica, snáď už po nasledujúcich parlamentných voľbách. Obmedzená po finančnej stránke, nie preto že by štát potreboval zdroje na svoju obranu či reformy, jednoducho preto, že ich vlády Roberta Fica márnotratne rozhajdákali. To, čo bude musieť nová vláda priniesť, je reformný program, ktorý umožní aspoň stabilizovať našu krajinu ako finančne, tak aj geopoliticky.

Danizácie, ktoré SMER od svojho získania moci zaviedol, viedli k jedinému. Každé dodatočné euro HDP, ktoré občania vytvorili po nástupe vlády SMERu, postupne zaťažil SMER dodatočnými percentami vyšších daní a odvodmi. A napriek tomu, že daňové a odvodové či iné prímy rástli výrazne rýchlejšie ako hrubý domáci produkt Slovenska, vlády SMERu naviac zadlžili našu krajinu verejnými dlhmi, a to nielen vnútornými, ale predovšetkým voči zahraničiu.

Celková bilancia je žalostná. Verejný dlh SMER za krátku dekádu viac ako zdvojnásobil, nárast o 140 %, celkovo takmer 25 mld. eur, alebo 4 500 eur na obyvateľa. HDP narástol v bežných cenách o cca 44 %, odvodové výnosy vzrástli o viac ako 80 %, dane z prímu právnických a fyzických osôb o cca 75 %.

Celkovo SMER nožnice chudoby a bohatstva len roztvára a to si hovoria sociálna demokracia. Daňové a odvodové zaťaženie najviac narástlo práve u tých skupín obyvateľstva, ktoré sa tvári SMER že ochraňuje, teda zamestnanci.

Celkovo SMER za desaťročie mal k dispozícii dodatočné verejné zdroje, ktoré sa rovnajú takmer polovičke ročného HDP (dodatočné zadlženie 25 mld. eur, dodatočné výnosy po zvýšení daňového zaťaženia na všetkých typoch daní a odvodov cca 10 mld. eur, príjmy z rozpočtu EU, ...), oproti stavu kedy by sa Slovensko nezadlžovalo, či daňové a odvodové zaťaženie nebolo zvyšované. Ako tieto zdroje vlády SMERu využili? Aké systémové zmeny, ktoré by zabezpečili vyššiu prosperitu obyvateľstva v budúcnosti, urobil SMER?

Takto Slovensko nebude krajinou pripravenou na výzvy budúcnosti. A úlohy budúcich vlád budú ďaleko ťažšie ako úlohy, ktorým bol vystavený SMER v samostatnej vláde či v rámci súčasnej koalície. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je vo svojich záveroch jednoznačná. Krátkodobo je tento stav udržateľný, ale dlhodobého hľadiska si Slovensko vyžaduje zásadné reformy a také vlády, ktoré sú ochotné a schopné hospodáriť s vyrovnaným či prebytkovým verejným rozpočtom. Inak sa Slovensko stane insolventnou krajinou ako Grécko či Venezuela.

Celková bilancia je jednoznačná. Ficove vlády kontinuity pokračujú v tom, čo je najjednoduchšie. Míňať verejné zdroje, sľubovať, ale reálne pre občanov krajiny skoro nič neurobiť, len tak naoko. Ľudia, ktorí kolaborovali s komunizmom, ktorý sa zľakol ešte aj „ľudskej tváre“ dubčekovského socializmu, nevedia a ani nie sú ochotní zachovať ľudskú tvár demokracie. Takýchto ľudí naša krajina na čele nepotrebuje. Dosť bolo ficovskej normalizácie.

Želajme občanom tejto krajiny, nech sa aj táto 18-ka vydarí!