Mužovi ťahalo na šesťdesiat, bol bez vlasov, dokonale oholený, s prísnym pohľadom profesora. Rám okuliarov a gombíky na košeli zapnuté až pod krk naznačovali jeho postavenie v medzinárodnej organizácii UNHCR. Bol unavený, do troch spoločne strávených hodín dal takmer všetku svoju energiu.

Každý rok prejdú utečenci vo svete dve miliardy kilometrov s jediným cieľom – dostať sa do bezpečia. To znamená 18 ciest na Mars a späť, 157 tisíc krát obísť zemeguľu, či zabehnúť 49 miliónov Medzinárodných maratónov mieru v Košiciach. Organizácia UNHCR utečencov počas ich nekonečne dlhej cesty chráni a stará sa o ich bezpečie. Slovo bezpečie má v slovníku utečenca iný význam - je to otázka života dnes a zajtra. Človek, ktorý uteká pred utrpením, alebo smrťou dovidí ďalej ako do zajtra len zriedkavo.

Čo majú spoločné utečenci, zámery UNHCR a naša agentúra Extraordinary?

V jedno popoludnie nám v kancelárii zazvonil telefón. Na druhej strane bola žena, nazvime ju Ema. V UNHCR je zodpovedná za rozvoj tímov. S ľuďmi sa rozpráva tak, ako sa mama prihovára svojim deťom – mäkko, láskavo, s úctou. Žena na správnom mieste. Po niekoľkých rozhovoroch sme sa zhodli, že simulácia City Build bude pre ich organizáciu správna voľba. Vyvinuli sme ju so zámerom pomôcť ľuďom pochopiť zložité súvislosti v rýchlo meniacom sa svete. Aj komplexné úlohy a projekty sa dajú rozložiť a pochopiť. A viete o nich diskutovať, uvažovať, meniť, spájať a vytvárať nové. A to všetko na stole. Lepšie povedané na stoloch.

Čo je teda simulácia City Build?

Predstavte si, že ste zodpovedný za istú časť mesta. Vašou úlohou je postarať sa o spokojnosť a blahobyt občanov vašej štvrte. Zároveň musí byť vaša štvrť funkčne a zmysluplne prepojená s ostatnými časťami mesta, za ktoré je zodpovedný niekto iný. Musí to dávať zmysel. Všetko s cieľom vytvoriť mesto pre ľudí. Je to krásna predstava – mesto postavené pre ľudí. Od začiatku, od základov. Simulácia City Build je o vyjednávaní, tvorení a pretváraní verejného priestoru s jediným cieľom – aby sa v ňom ľuďom žilo dobre. Nemalo by to tak byť aj v realite?

Asi tušíte, že v City Build nejde o mesto ako také, ale o to, čo v ňom nasimulujeme. Môže to byť vaša nová firemná stratégia, projekt, marketingová kampaň... V prípade UNHCR to bola udržateľnosť v procesoch. Pripravili sme im verziu, kde sa okrem funkčných a estetických prvkov v meste museli zamestnanci postarať aj o ich udržateľnosť v každom kroku. Sedemnástimi udržateľnými cieľmi sa ľudia z UNHCR riadia už nejeden piatok, no tentokrát dostali jej zamestnanci možnosť ciele vidieť z iného pohľadu, pracovať s nimi a realizovať ich v reálnej (simulovanej) situácii. Už sme si zvykli, že City Build vtiahne do deja aj ľudí, ktorí ofrflú všetko, no nasadenie tejto multikultúrnej skupinky bolo nevídané a od začiatku iné. Niečo nám unikalo. V aktivite bolo skryté niečo, čo ľudia z UNHCR už v minulosti zažili v realite. V tej ozajstnej, kde za chyby platíte. Pekne tvrdo. Bolo to tak aj v roku 2015. Státisíce ľudí prichádzali každý mesiac do Európy a bolo nevyhnutné sa o nich včas postarať. Dať im nocľah, jedlo, pocit bezpečia. Bolo treba konať. Sme zvyknutí, že ak horí požiar, treba ho rýchlo hasiť. Netreba dlho váhať, premýšľať, alebo dokonca testovať vhodnosť a efektivitu našej akcie. Treba hasiť. A poriadne rýchlo. Niekedy chaoticky. Únavne.

Aký dopad bude mať to, ak si s vašim tímom pred plánovanou akciou sadnete a urobíte ju „na nečisto“, v simulovanom prostredí? Ako lepšie dokážete naplánovať svoje budúce reálne kroky? Ako viete zvýšiť účinnosť svojej akcie? Efektivitu? Zníženie strát, zvýšenie zisku? Náš mozog nerozlišuje medzi tým, či sa situácia deje v skutočnosti, v simulovanom prostredí, alebo iba v našich hlavách. Podrobne to popísal športový psychológ Judd Biasiotto v jeho experimente s hráčmi basketbalu. Simulovaná situácia je pre náš mozog to isté, ako realita. Ak je dobre naplánovaná. Hráči basketbalu, ktorí hádžu na kôš sa zlepšia v streľbe iba o máličko viac ako tí, ktorí si hádzanie na kôš len predstavujú vo svojej mysli.

„Mali sme vás stretnúť skôr. Vyhli by sme sa mnohému, vtedy v roku 2015,“ povedal muž odpočívajúci na stoličke, zatiaľ čo jeho kolegovia pracovali na posledných detailoch jednej zo štvrtí vymysleného mesta.

Nikdy nie je neskoro.

Zistite viac o programe City Build alebo si dohodnite stretnutie.