Slávnostné spustenie prevádzky prvej línie plynovodu Nord Stream spájajúcej priamo Rusko a Nemecko podmorským úsekom cez Baltické more vyvolalo pomerne veľké ohlasy v celej Európe, Slovensko nevynímajúc. Tento projekt je bezprostredným výsledkom dvoch skutočností.

Tou prvou bolo postavenie a sprevádzkovanie podobného plynovodu z Ruska do Turecka cez Čierne more pod názvom Blue Stream. Aj keď jeho pôvodne plánované komerčné ale aj technické parametre sa dodnes nenaplnili, plynovod Gazpromu a jeho odberateľom v praxi ukázal, že toto riešenie je schodné. Za podmienky, že všetky garancie a riziká voči financujúcim bankám na seba zoberie práve ruský plynárenský gigant, a že na realizáciu takéhoto projektu za týchto podmienok získa strategického európskeho partnera. V prípade Blue Stream to bol taliansky Eni, v prípade Nord Stream nemecké plynárenské firmy, ktoré postupne doplnili holandská Gasunie a francúzsky GdF Suez. Za týchto okolností téma reálnej návratnosti takejto rúry pre investora sa stáva nepodstatnou.

Druhou, ešte dôležitejšou skutočnosťou, boli pretrvávajúce a nevyriešené spory medzi Moskvou a Kyjevom o kontrole nad prevádzkou ukrajinského tranzitného systému po rozpade ZSSR. Ukrajinci sa obávali, že stratou kontroly v prospech Gazpromu výrazne obmedzia svoju čerstvo nadobudnutú politickú a ekonomickú nezávislosť. Na strane druhej ruská strana upozorňovala, že Ukrajinci neúnosne obmedzili nevyhnutné investície do obnovy a modernizácie tranzitnej sústavy, čo ohrozuje bezpečnosť a plynulosť prepravy v nasledujúcich rokoch. A práve tu urobila Ukrajina zásadnú chybu, že napriek opakovane vyslovovaným obavám aj zo strany EÚ po roku 2000 neurobila komplexnú reformu svojho plynárenského sektora, čo bolo a je nevyhnutnou podmienkou finančnej spoluúčasti západných bánk a partnerov pri modernizácii tranzitu. Čo je zase zásadným momentom pre nadobudnutie dôvery v spoľahlivosť ukrajinských plynovodov aj do budúcnosti. Ostatne nedávno publikované závery Ukrajincami najatej poradenskej spoločnosti Mott MacDonald hovoria jasne o nevyhnutnosti okamžitej obnovy celého tranzitného systému, ktorého komponenty sú už za hranicou životnosti, a to si vyžiada minimálne 3,2 mld.USD. Čo je však stále podstatne menej, ako výstavba nových podmorských plynovodov.

Hlavne na Slovensku sa teraz odrazu veľa hovorí o tom, či a ako spustenie Nord Stream ovplyvní tranzit cez Slovensko. Pritom to nie je žiadna novinka, pretože už podpis posledného dlhodobého kontraktu na tranzit plynu s Gazexportom predpokladal, že po jeho spustení po rokoch 2012-13 dochádza k zníženiu zazmluvnenej kapacity, a teda aj objemu, čo Eustrem a skupina SPP už zahrnula do dlhodobých plánov. To, že sa to prejaví negatívne, ukázalo aj spustenie plynovodu Jamal, keď došlo k pomerne výraznému okamžitému poklesu tranzitu cez ukrajinsko-slovenský koridor. Ďalší dlhodobý vývoj v preprave plynu cez Slovensko tak bude predovšetkým závisieť od vývoja na Ukrajine. V bezprostrednej budúcnosti aj od toho, ako sa Nord Stream osvedčí v praxi, a kedy bude ukončený nadväzujúci plynovod Gazela cez ČR do Bavorska. Ruské médiá v týchto slávnostných dňoch priniesli nenápadné vyjadrenie člena vedenia spoločnosti Nord Stream Dirka von Amelna, že zatiaľ by mal plynovod denne prepraviť 1 mil.kubíkov plynu. Ak je táto správa presná, znamenalo by to, že ročný objem prepravy by mal presiahnuť 8 mld.kubických metrov, čo je však len necelá tretina celkovej kapacity prvej línie.

Napriek celej paráde a vzrušenej debate okolo Nord Stream a ďalších plynovodných projektoch je pre ďalší vývoj plynárenského trhu v Európe oveľa dôležitejší celkový hospodársky a politicko-ekonomický vývoj. To sa odrazí automaticky na vývoji dopytu, jeho štruktúre a samozrejme na cenách. A práve cenové podmienky v dlhodobých kontraktoch na nákup plynu v porovnaní so spotovým trhom, vrátane podmienok klauzuly take or pay (odober alebo zaplať), sú tou zásadnou témou, vrátane Slovenska.

V týchto dňoch ďalšou spoločnosťou, ktorá svoju nedohodu o zmenách cien plynu v dlhodobom kontrakte s Gazpromom ide riešiť cez arbitrážny súd v Štokholme, je poľský koncern PGNiG. Cenový spor majú s ruským koncernom aj jeho najväčší nemeckí partneri vrátane E.ON a RWE. V lete podľa ruských médií Gazprom znížil cenu pre ďalší nemecký plynárenský koncern VNG. Už skôr Gazprom ustúpil v spore s talianskym Edisonom. Zložité vzťahy má aj s tureckým Botas, ktorý zatiaľ reagoval tým, že nepredĺžil jeden z kontraktov a namiesto ruského plynu nakúpil plyn z Azerbajdžanu a Iránu.