Čo sa zase sťažujete, platy vám zvyšujú, prečo by vám štát nemohol hroziť vyššími pokutami a odňatím licencie? Takéto reakcie občas počúvam od ľudí, ktorých stretávam a mrzia ma. Trestný zákon kriminalizujúci zdravotníckych pracovníkov je útokom hlavne proti bežnému slovenskému pacientovi, až potom voči samotným zdravotníckym pracovníkom.

Nikto o tom nepochybuje a vládni politici to ani nepopierajú, že novelizácia Trestného zákona je odvetou vládnej moci za výpovede lekárov zo sklonku roku 2011. Vtedy, keď sa vláda napriek upozorneniam lekárskych odborárov spoliehala na nerealizovateľný plán B ministra I. Uhliarika, ktorý mal riešiť krízový stav v zdravotníctve, došlo ku kolapsu zdravotníckych zariadení. Tomu, že slovenskému verejnému zdravotníctvu hrozila privatizácia, keď sa mali zdravotnícke zariadenia transformovať na akciové spoločnosti, sa média venovali okrajovo. Dostatočným červeným súknom pre nich boli úpravy platov lekárov. Privatizáciou celej siete zdravotníckych zariadení, ku ktorému by po krátkom čase vzhľadom na zlú finančnú kondíciu nemocníc určite došlo, by trpel hlavne bežný občan. Základná zdravotná starostlivosť by mohla byť formálne poskytovaná naďalej bez priamej úhrady, som však presvedčený, že by rapídne vzrástol počet doplnkových zdravotníckych služieb, do ktorých využitia by každého pacienta vmanévrovali manažmenty nemocníc túžiace po zisku. Všeobecná dostupnosť zdravotnej starostlivosti nakoniec nebola v roku 2011 zásadne dotknutá hlavne vďaka nekompromisnému postoju lekárskeho stavu.

Ak som na začiatku konštatoval, že kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov je odvetou za rok 2011, nie je to úplná pravda. Súčasnej vládnej moci by mohlo byť v podstate jedno, veď čo sa stalo, stalo sa. Jej dôvody sú oveľa praktickejšie. Na jeseň prichádza na rokovanie parlamentu legislatíva týkajúca sa prechodu verejného zdravotníctva na unitárny systém. Systém jednej verejnej zdravotnej poisťovne nie je zlým nápadom, problémom je niečo iné. Štát sa zaviaže vykúpiť súkromné zdravotné poisťovne za sumy, ktoré sa budú bez preháňania blížiť ich desaťročným ziskom, pôjde o stámilióny eúr. Šikovná taktika, veď odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní a ich odstavenie z ďalšieho pohlcovania verejných zdrojov pôsobí z pohľadu verejnosti ako záslužný čin. Má to ale háčik. Zmenu pluralitného systému na unitárny dokáže súčasná vláda garantovať akurát tak možno do najbližších parlamentných volieb. Ak si predstavíme, že zavedenie unitárneho systému je v optimistickom variante možné najskôr koncom roka 2014 a v realistickom pohľade o polroka neskôr, je odkúpenie z pohľadu akcionárov súkromných zdravotných poisťovní biznisom storočia. A chystajú sa aj iné zmeny, ktoré ale nemusia byť populárne a v prospech občanov – pacientov, ako i zdravotníckych pracovníkov.

Vládna moc sa spolieha na ľúbivý argument odstránenia zisku súkromných zdravotných poisťovní. No bez nastavenia jasných transparentných pravidiel, oddelenia od politickej závislosti a riadenia odborníkmi, nie dosadenými poslušnými nominantmi, sa systém rúti do čias nekontrolovaného centralizmu a odstránenie zisku je len marketingovou bublinou zakrývajúcou tento fakt. Pokušenie moci (a obrovského balíku peňazí) spojené s ovládaním jedinej zdravotnej poisťovne je v tomto prípade oveľa silnejšie ako racionálne spravovanie toho, na čo sa skladajú každý mesiac občania.

Ale vráťme sa na začiatok. Kto, ak nie samotní zdravotnícki pracovníci, by dokázali účinne vystupovať voči takýmto plánom a mali byť skutočným policajtom fungovania unitárneho systému? Na dôvažok, keď to už dokázali v roku 2011. Jedine preto bolo potrebné vládnou mocou prijať novelizáciu Trestného zákona kriminalizujúcej zdravotníckych pracovníkov. Žiadna ochrana zdravia a života občanov, ale príprava účinnej a hrubej sily voči celej profesijnej skupine je tou hlavnou motiváciou ku kriminalizácii zdravotníkov.

V týchto zložitých časoch je nevyhnutnosťou nás, zdravotníkov, aby sme držali spolu, aby sme dokázali arogancii moci povedať jasné nie. Petícia a ďalšie naše kroky proti novelizácii Trestného zákona už zďaleka prekročili hranice vnútrorezortného problému a bytostne sa týkajú všetkých občanov našej krajiny.