Na konci volebného obdobia vypísalo ministerstvo životného prostredia súťaž na spracovanie odbornej štúdie. To je dosť zvláštne, ak uvážime, že sa k tomu ministerstvo neodhodlalo celé štyri roky. Predmet štúdie, ktorým je spracovanie analýzy odpadov v SR a nakladania s nimi, je pritom aktuálny už niekoľko rokov. Ešte čudnejšia je však cena, ktorá má byť za službu vyplatená – 700 tisíc eur, teda 21 miliónov SK. To je za štyri mesiace analytickej práce, ktoré má projekt trvať, naozaj dosť veľa. No najpodivnejším zistením je to, že podmienky súťaže neposkytujú bohvieaké šance na férovú súťaž a vyzerá to tak, že súťaž je pekne „našitá“ na účasť jedinej spoločnosti.

V slušnej spoločnosti ide pri obstarávaní o to, aby sa pre uskutočnenie poctivej súťaže nestanovovali príliš obmedzujúce podmienky. Ak sa však ministerstvu niečo „podarilo“ dokonale, tak je to práve zúženie podmienok.

Uchádzači o štátnu zákazku totiž musia vyhovovať viac ako päťdesiatim finančným a odborným požiadavkám. Finančné podmienky prakticky okamžite vylúčili zo súťaže všetky menšie alebo novšie poradenské spoločnosti. Odborné požiadavky následne uštedrili parádny knokaut každému, kto by chcel konkurovať ľuďom, ktorí pôsobili na ministerstve životného prostredia.

Podstatnou podmienkou sú totiž odborné predpoklady pre siedmych kľúčových špecialistov. Štyria z nich musia spĺňať podmienku 15 rokov praxe. Iste, rozdiel medzi jednoročnou a päťročnou praxou experta je dozaista dosť veľký, ale pätnásť rokov? Po pár rokoch praxe je predsa akékoľvek obmedzovanie odborných predpokladov rozsahom skúseností celkom zbytočné.

Úplnou čerešňou na torte je však stanovenie podmienok pre „kľúčového špecialistu č. 2“ – ten totiž musí mať

okrem právnického vzdelania, publikačnej činnosti a odbornej spôsobilosti na EIA projekty aj 15 rokov praxe v tvorbe legislatívy v oblasti životného prostredia na úrovni ústredného orgánu štátnej správy. Položme si otázku, koľko legislatívcov má za sebou pätnásťročnú prax na ministerstve životného prostredia, a hneď si tú otázku aj odložme, aby nás náhle osvietenie celkom neoslepilo. Tejto požiadavke nemôže na Slovensku vyhovovať viac ako jedna alebo dve osoby.

Táto podmienka je úplne nezmyselná a aj malé dieťa by pochopilo, odkiaľ vietor fúka. Ak by stávkové kancelárie ponúkli možnosť staviť na to, že sa tejto súťaže zúčastní viac ako jedna spoločnosť, kurz by bol bezpochyby vyšší ako na naše celkové víťazstvo na šampionáte v JAR.

Nerobme si veľké oči. Vieme, že taký zákon o verejnom obstarávaní, ktorý by sa nedal obísť, jednoducho neexistuje. Zastaviť to môžu len politici, ktorí sa budú obohacovania viac štítiť. Na ministerstve životného prostredia takí zjavne nie sú.