Naše "lenivé JA" sa hlási o slovo vždy keď ide o to vynaložiť určitú extra energiu, alebo pokiaľ sa snažíme meniť naše zvyky. A využíva pritom dokonalé maskovanie. Vždy si totiž nájde hneď niekoľko  racionálnych zdôvodnení, ktoré ale pri bližšom skúmaní vykazujú skôr známky iracionality. Tak napríklad: nejdem behať, lebo je veľmi teplo. Zdá sa to byť racionálny argument, ale fakt je, že behať sa v teple dá minimálne tak dobre ako v chlade. Ďalším príkladom je: musím si to sladké jedlo dať, veď inak by si to telo nepýtalo (v prípade potravy, ktorú sme sa ale predtým rozhodli z jedálnička vypustiť). Prípadne z pracovného prostredia: rozhodnutie odložím na neskôr aj keď som ho chcel urobiť teraz, veď na tom nestojí nič podstatného. A nakoniec sa znova ukáže, že to bolo rozumnejšie ako sa ihneď rozhodnúť.

Na prvý pohľad rozumné dôvody sú len ospravedlnením už predtým prijatého rozhodnutia: niečo naplánované odložiť a/alebo nevykonať. Pôvodný zvyk si tak udrží svoje miesto, ale len pokiaľ podľahneme falošným argumentom. Telo vysiela prostredníctvom nervovej a hormonálnej sústavy do mozgu a ďalších "centier riadenia" neustále nejaké signály, ktoré slúžia ako podklad k rozhodovaniu. Sú to komplikované a vzájomne často previazané biochemické procesy. Ich podstata so značnou dávkou nadhľadu je však ochraňovať samotný systém a zabezpečovať jeho reprodukciu. Ostatné už si dokáže zariadiť a zmanipulovať nás tak, že o tom často nemáme ani najmenšieho tušenia.

Odkladanie alebo zmena pôvodných plánov je našou prirodzenou výbavou minimálne od čias kedy sme sa naučili vedome plánovať. Pokiaľ vedomé plánovanie považujeme za racionálnu činnosť, odkladanie, alebo impulzívnu zmenu plánu (akokoľvek zdôvodnenú) je dobré považovať skôr za výsledok našich emocionálnych pochodov. Treba si uvedomiť že evolučne sa vyvinulo u človeka najskôr to naše impulzívne (emocionálne) rozhodovanie. Až neskôr sme sa naučili zapájať do našich životov vôľu a abstraktné myslenie, vďaka ktorým plánujeme a usmerňujeme naše životy. Napriek historickej prevahe impulzívneho prístupu k životu, nemusí byť takýto spôsob rozhodovania vždy ten najsprávnejší. A už vôbec nie najvhodnejší.

Impulzívne konanie je vlastne pudovou reakciou tela na podnet (zvonka, alebo zvnútra). Zvonka sú podnety všetko čo vyhodnotíme ako ohrozenie, alebo potešenie. Zvnútra sú takýmito podnetmi naše pocity. Keď sa tento mechanizmus vyvinul u našich cicavčích praprapredkov, neexistovali iné starosti ako prežiť, rozmnožiť sa a nejako dožiť. Akosi prirodzene sme sa adaptovali na skutočnosť, že tou najdôležitejšou hodnotou je život (náš, alebo našich potomkov). Vývojom myslenia sa zintenzívnil aj systém reakcií na pocity. Postupne sme už ako ľudia vyvinuli rôzne formy obživy, kultúru, politiku, duchovno a konzum. Pôvodný mechanizmus impulzívnosti však ostal našou výbavou bez zásadnej zmeny.

Ďalší vývoj vedomia a súčasná podoba človeka nastali totiž oproti pôvodnému biologickému vývoju od jednoduchších cicavcov relatívne veľmi rýchlo. Nám však dnes už asi nepostačuje len prežiť, rozmnožiť sa a dožiť. Napriek tomu sa často riadime skôr pudovými reakciami ako vôľou. Pudy potom zneužívajú naše vlastné vedomé myslenie na dodatočné zdôvodnenie správnosti zmeny predchádzajúcich rozhodnutí a majú moc aj nad našou vôľou.

Treba si teda uvedomiť, že hoci pudy stále plnia pôvodnú funkciu ochrany organizmu, nezodpovedajú úplne tomu čo je pre nás a naše prežitie vždy to najvhodnejšie. Može sa stať, že pudy síce "v dobrej viere", ale nie vždy šťastne, vedú k zmene našich postojov a rozhodnutí. Oni nás chcú ochrániť, prípadne chcú aby sme sa šetrili. Nepočítajú s tým, že výdaj energie navyše (napríklad pri športe) môže znamenať lepšiu kondíciu, silnejšiu imunitu a lepší pocit zo života. Nechápu tiež, že dobrovoľne chceme zmeniť naše zvyky.

Toto všetko však vôbec nemusí znamenať problém, pokiaľ zapojíme do rozhodovania kontrolný mechanizmus - vôľu. Tá je však podstatne slabšia ako základné pudy. Preto ju je potrebné sústavne posilňovať a trénovať.

Ak ste sa teda pre niečo rozhodli, buďte dôslední a nemeňte plány na základe impulzu vášho "lenivého JA". Ajkeď sú argumenty možno rozumné, vy zas máte dôvod prečo ste sa pôvodne takto rozhodli. Môže to znamenať prvý krok k zmene vášho zvyku.