Aj to odznelo na tlačovke, kde INEKO predstavilo verejnosti analýzu „Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva“. V analýze ma zaujali o. i. aj ďalšie skutočnosti, napríklad že:

  • Slováci žijú najmenej rokov zdravého života spomedzi 28 krajín Európskej únie;
  • máme vysokú úmrtnosť na ochorenia srdca a ciev napriek tomu, že výdavky na liečbu týchto ochorení rastú najrýchlejšie;
  • lekári starnú. Kým v roku 2003 bolo iba 9% aktívnych lekárov vo veku 60 a viac rokov, v roku 2013 ich bolo už 21%;
  • na Slovensku len z verejných výdavkov išlo na lieky a medicínsky materiál cca 1,4% HDP, čo je v rámci EÚ druhá najvyššia hodnota po Grécku;
  • pri nezmenenom spôsobe financovania narastie dlh v zdravotníctve do roku 2060 na 73% HDP;
  • tretine nemocníc nezostáva z tržieb ani jediné euro na investície do obnovy či modernizácie;

 „Politika“ sa na problémy (nielen) zdravotníctva pozerá v horizonte jedného volebného obdobia, a to je krátkozraké. Na druhej strane odborníci navrhujú riešenia bez ohľadu na politickú presaditeľnosť. V každom prípade chýbajúca vízia a zhoda na základnom smerovaní sú dôvodom častých a nekoncepčných zmien, ktoré poškodzujú výkonnosť akéhokoľvek systému.

Dlhodobá perspektíva slovenského zdravotníctva nie je priaznivá. Ak pred ňou budeme strkať hlavy do piesku, táto prognóza sa nezlepší. Lebo dnešné (ne)rozhodnutia v zdravotníctve môžu ovplyvniť život obyvateľov na desaťročia dopredu.

Autori analýzy navrhli tri desiatky konkrétnych opatrení. Viaceré z nich nie sú politicky konfliktné, nemal by byť preto problém s ich presaditeľnosťou. Uvediem len niektoré:

  • povinnosť Národného centra zdravotníckych informácií poskytovať a zverejňovať informácie o zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovniach aj poskytovateľoch
  • motivácia (napr. zavedenie bonusov) za zodpovedné správanie k vlastnému zdraviu
  • transparentné účtovanie poskytnutých tovarov a služieb tak, aby pacient pri každom čerpaní zdravotnej starostlivosti videl, za čo a koľko platí za neho poisťovňa a aká je jeho prípadná spoluúčasť
  • vo všetkých nemocniciach zaviesť výkazníctvo na aktuálnej báze podľa vzoru akciových spoločností, účtovné závierky overovať audítorom a zverejňovať na webe

 .... a to nehovorím o DRG (platba za diagnózu), e-Health či zvyšovaní transparentnosti.

Odborná diskusia je predpokladom širšej politickej zhody v zásadných otázkach. Účastníkmi takejto diskusie majú byť pacienti, lekári, zdravotnícki pracovníci, odborníci ako aj politici. Analýzu INEKO považujem za veľmi dobrý podklad pre takúto diskusiu. Osobne som pripravený sa o týchto otázkach rozprávať s každým, kto má o to seriózny záujem.