Mojím obľúbeným čítaním sú výročné správy o stave vysokého školstva, presnejšie štatistické údaje v nich. Zatiaľ posledná (za rok 2010) uvádza medián veku 1680 profesorov 59 rokov. V roku 2010 prezident SR vymenoval 98 profesorov s priemerným vekom 55,6 rokov. Pri jednoduchom odhade nového priemeru môžeme medián a priemer stotožniť. Výsledkom je mierny pokles na 58,8 roka.

Naznačuje to, že priemerný vek klesá?

Nie. Pokiaľ sú všetci nažive, majú o rok viac, teda 59,8. Zjednodušene povedané, noví profesori "neboli dosť mladí“ na to, aby zabránili rastu priemerného veku.

Na jar sa rozpútala diskusia o „priveľa novovymenovaných profesoroch“, pretože ich prezident menoval 111. Ich priemerný vek sa neuvádza. Tak mi napadlo, aký by musel byť priemer ich veku, aby priemer (pokiaľ možno) klesal aspoň v budúcnosti. Skúsil som odhadnúť trend. Uvažoval som takto: Zopár profesorov behom roku 2011 zomrelo. Predpokladajme, že 111 profesorov je zároveň počet zomrelých. Zomierajú vačšinou starší, takže ostatným ponechám vekový priemer rovnaký ako vlani. Keďže dlhodobo chcem dosiahnuť pokles, budem požadovať, aby výsledný bol o rok nižší, teda klesol pod 58 rokov. Vďaka tomu bude priemer v roku 2012 určite nižší ako súčasný.

Táto úvaha vedie k nerovnosti

((1680 – 111) * 59) + (x * 111) < 58

Riešením je x < 42,9.

Ak prezident menoval 111 profesorov, ktorých priemerný vek je menej ako štyridsaťtri rokov, priemerný vek profesorov poklesne. Prvej časti vety samozrejme ani sám neverím. Takže vekový priemer profesorov na budúci rok neklesne, skôr stúpne.

Z dlhodobého hľadiska teda súčasný inauguračný mechanizmus vedie k úbytku profesorov v "garantskom" veku. Naviac, ak rastúce číslo preskočí priemerný vek obyvateľstva, budeme môcť očakávať aj ich intenzívne vymieranie. Ak chceme, aby naše školstvo zdieľalo osud dinosaurov, len tak ďalej!

Alebo si, nedajbože, uvedomíme, kam táto cesta vedie a začneme menovať naozaj mladých docentov a profesorov?