Meniaca sa výkonnosť európskej ekonomiky priamo ovplyvňuje štruktúru manažmentu zahraničných spoločností pôsobiacich Slovensku. Áno, hovorím najmä o počte riadiacich pozícií.

Základný fakt ktorý treba akceptovať je, že „dobré časy“ skončili.

Trh už pravdepodobne neponúkne takú pestrosť riadiacich pozícií ako doposiaľ.

Kandidáti, ktorí po kariérnej prestávke plánujú návrat k profesionálnemu životu preto často zisťujú, že si nevedia nájsť adekvátnu pozíciu zodpovedajúcu ich predchádzajúcej kariére.

Možností, ako pristúpiť k vyriešeniu takejto situácie je viacero. Kľúčovou témou každého seniorného profesionála v takejto situácii je však základná vnútorná dilema: ako hlboko je ochotný klesnúť v štruktúre spoločnosti, aby to nemalo vplyv na jeho imidž, status, ego alebo finančné potreby.

Keď opomeniem finančnú stránku dilemy súvisiacej skôr so schopnosťou stanoviť si vnútorný „prah bolesti“, je hlavným faktorom rozhodovania najčastejšie ego jednotlivca.

Moje odporúčanie kandidátom v takejto situácii je:

  • Finančnú stránku ponúkanej pozície neberte ako prioritné kritérium.
  • Pokiaľ vám daná pozícia ponúka priestor pre sebarealizaciu, profesné uspokojenie a budete pôsobiť v rozumnom a zohranom tíme, nebojte sa uvažovať o danej pozícií. Aj keď je v štruktúre nižšie ako ste boli zvyknutí.
  • Majte na mysli vaše predchádzajúce skúsenosti, ktoré vám dávajú výhodu viac vyniknúť a teda šancu rýchlejšieho kariérneho postupu. O 2-3 roky môžete zastávať pozíciu ešte vyššiu akú ste zastávali naposledy.

Zároveň považujem za potrebné apelovať na profesionálov, zodpovedných za výber kandidátov:

Prosím, neodpisujte kandidátov iba preto,  lebo vám pripadajú prekvalifikovaní. Môžu byť práve vo vyššie spomínanej situácii.

Pokiaľ im ponúknete príležitosť, máte šancu získať do svojho prostredia výnimočných pracovníkov, ktorí môže priniesť ďalší rozmer výkonu a skúseností.

Kandidáti počas kariérnej prestávky málokedy strácajú výkonnosť, potrebujú len adekvátne prostredie pre plné využitie ich schopností. 

Dušan Elko