Za horami, za dolami, v Mlynskej Doline vznikla presne pred 40 rokmi jedna katedra. Založilo ju zopár nadšencov, z ktorých ani jeden nemal tridsať rokov, ba ani len titul CSc. Aby na nich niekto dohliadal, pozvalo im vedenie fakulty ani nie päťdesiatročného profesora z Brna. Ani on nebol z odboru, ale bol ochotný sa postupne preorientovať. Takže: jeden profesor, dlho-dlho nič, na konci osem nedávno skončených absolventov. Takáto zostava zabezpečovala od r. 1973 študijný program Teoretická kybernetika vo všetkých piatich ročníkoch!

Po šesťročnej dobe (dnes perióda komplexných akreditácií) štyria síce už mali CSc., ale docentom nebol ešte stále nikto. Napriek tomu sa katedra rozvíjala a v r. 1983 otvorila aj prvé učiteľské štúdium informatiky v Československu. Ani v tomto prípade nemal nikto zo zúčastnených akademický titul z „daného alebo príbuzného“ odboru. Jednoducho preto, lebo príslušné smery neexistovali. Napriek tomu obidva študijné programy existujú dodnes. Praxi priniesli stovky užitočných absolventov – a čo tiež nie je zanedbateľné, priekopníkom a niektorým ich bývalým študentom aj tituly.

Prečo ten rozprávkový začiatok?

Pretože dnes sa podobný príbeh môže odohrať iba v rozprávke. Je nepredstaviteľné, aby skupine mladých netitulovaných nadšencov stačilo na vytvorenie nového študijného programu presvedčiť svoje najbližšie okolie o jeho potrebnosti a získať si jeho dôveru. (Tú predovšetkým). Nech je odbor akokoľvek potrebný, a nech je tím akokoľvek perspektívny, bez titulov (najmenej docentských a hneď troch), desiatok publikácií, citácií a ďalších formálnych náležitostí to proste nejde.

Našou hlavnou devízou bola dôvera pár ľudí na fakulte. Tí boli presvedčení, že v počítačoch je budúcnosť. Dali nám zelenú, hoci sa v nich sami nevyznali. V kútiku duše sa asi obávali, ako to skončí, ale vzali na seba riziko nášho neúspechu. Dôvera zaväzuje. My sme svoj záväzok rešpektovali a chvalabohu splnili.

Dôveru dnes nahradila byrokracia. Aj keby súčasní mladíci mali dôveru starších kolegov, okruh tých, ktorí rozhodujú o zavedení inovatívneho programu, je oveľa širší. Nám stačil súhlas fakulty. Tam nás poznali mnohí – a aj keď nie, vedeli, koho sa majú opýtať. Dnes musí schvaľovanie prejsť cez rektorát, akreditačnú komisiu až na ministerstvo. Tí, ktorí sú doňho zapojení, môžu sotva poznať potreby novej, doposiaľ málo známej disciplíny. Nestretnú tvoriaci sa tím, preto nedokážu odhadnúť jeho schopnosť presadiť sa a vydržať. Namiesto dôvery aplikujú formálne kritériá. S nimi je síce riziko menšie, ale zároveň trpí schopnosť okamžite reagovať na výzvy rýchlo sa meniaceho sveta.

Domnievam sa, že absencia pružnej reakcie na požiadavky doby je jednou z hlavných príčin neuspokojivého stavu nášho vysokého školstva. A to je koniec rozprávky.