Pred tohtoročným letom médiá propagovali správu, že aktuálne ročné obdobie bude pravdepodobne najchladnejšie za posledných 200 rokov. Dnes pri takmer 40-stupňových horúčavách je zrejmé, že sa viac mýliť ani nemohli.

Pritom meteorológovia a vedci sami tvrdia, že viac ako 7-10 dňové predpovede sú veštením z krištáľovej gule. Nejako podobne je to aj v ekonómii. Pomerne dobre vieme prognózovať, v akom stave sa ekonomika bude nachádzať nasledujúcich niekoľko mesiacov. Veľa o tomto očakávanom stave hovoria posledné reálne štatistiky z hospodárstva či takzvané predstihové indikátory sentimentu a očakávaní. Tie súčasné napríklad naznačujú, že slovenská ekonomika bude v druhom až štvrtom štvrťroku rásť naďalej neobvykle nízkym medziročným tempom.

Za hranicou niekoľkých málo štvrťrokov však leží veľká šedá zóna. Ekonómovia v nej prostredníctvom svojich modelov zväčša predpokladajú, že v strednodobom horizonte sa uzavrie takzvaná produkčná medzera. Teda, že ceny práce, tovarov, služieb i aktív sa prispôsobia natoľko k všeobecnému ekvilibriu, že ekonomika bude môcť ďalej rásť svojím bežným tempom (tempom rastu produktivity práce a ekonomicky aktívneho obyvateľstva). Preto sme aj v posledných rokoch boli svedkami opakujúcich sa prognóz vyššieho hospodárskeho rastu v horizonte 2-4 rokov, ktoré však akosi nevychádzali. Je to tak preto, lebo skutočnosti nevieme, aká veľká bude produkčná medzera o niekoľko rokov. Vyplýva to z faktu, že v ekonomike prebiehajú tak stabilizujúce ako aj destabilizujúce procesy, a tie druhé nemáme (a pravdepodobne ani nikdy nebudeme mať) preskúmané natoľko, aby sme ich vedeli spoľahlivo predpovedať.

Napriek šedej zóne pri prognózach na strednodobom horizonte, dlhodobý horizont prináša do predpovedí aspoň niektoré istoty. Projekcie v dlhodobom horizonte napríklad nie sú ovplyvnené hospodárskym cyklom – jednoducho sa cyklov v dlhom období vystrieda niekoľko, pričom vhodné priemerné hodnoty na takéto prognózovanie postačia. Podobne, ako klimatológovia vedia s veľkou istotou predpovedať, že o 20 rokov bude na Zemi teplejšie ako dnes, vedia ekonómovia projektovať, že ekonomika Slovenska bude o dve dekády v priemere rásť pomalšie ako doteraz. Ovplyvní to hlavne postupný pokles počtu obyvateľov v produktívnom veku, ale i menší priestor na dobiehanie vyspelých ekonomík ako v minulosti.