Všetci súčasní distribútori sa snažia o to isté a vlastne to robia rovnakým spôsobom. Všetci posielajú svojich podomových predajcov, aby obiehali slovenské domácnosti v snahe získať čo najviac nových zákazníkov, resp. sa snažia pomocou rôznych retenčných kampaní udržať si priazeň svojich existujúcich zákazníkov.

Faktúry a cenové ponuky energetických spoločností sú častokrát zložité a neprehľadné a v duchu pravidla „podľa seba súdim teba“ si dovolím tvrdiť, že mnoho ľudí sa v nich ani nevyzná a preto novým cenovým/akciovým ponukám energetických spoločností aj nedôverujú.

Na druhej strane sú tu mobilní operátori so svojimi efektívnymi distribučnými kanálmi a efektívne zvládnutým zákazníckym servisom spolu so svojou armádou lojálnych zákazníkov, ktorí majú sklon dôverovať produktom a službám, ktoré im ponúka ich mobilný operátor.

Z pohľadu mobilných operátorov by mohlo byť zaujímavé využiť svoje existujúce kapacity na prienik do nových sektorov a získať tak ťažko napodobniteľné konkurenčné výhody.

Férový plyn/elektrina ponúkaná mobilným operátorom by nepredstavovala pre operátora žiadne dodatočné riziko a nevyžadovala by žiadne dodatočné investície. Bola by to aktivita, ktorá bude mať neutrálny, alebo pozitívny business case.

Takéto prepájanie medzisektorových benefitov, ktoré spájajú základné ľudské potreby (potreba telefonovať a potreba po energiách) by mobilnému operátorovi pomohlo vytvoriť ťažko napodobniteľnú konkurenčnú výhodu a zároveň silnejšie puto s vlastnými/novými zákazníkmi, čo môže mať pozitívny vplyv na výšku retenčných nákladov.