Niečo ako Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce zverejnilo niečo ako analýzu o tom, že „Ekonomická kríza prehĺbila nerovné postavenie žien voči mužom“. Tú analýzu som nevidel, ministerstvo ju na webe nemá. Žiadať o ňu sa mi nechce, pretože ministerstvo si ponechalo best practices z Tomanovej éry a ignoruje žiadosti o poskytnutie štúdií (vrátané tých, ktorými sa minister oháňa v televíznych debatách).

Na stránke ministerstva však existuje tvrdenie, že taká štúdia existuje. A ešte je tam niečo, čo malo byť asi jej resumé. Zo zhrnutia sa dá vyčítať, že protikrízové opatrenia išli do odvetví, kde pracujú najmä muži. Príkladom je šrotovné či dotácie na zatepľovanie budov. Odbor ministerstva tiež konštatuje, že ženy tvoria „majoritnú väčšinu zamestnancov s minimálnou mzdou.“ Ešteže netvoria minoritnú väčšinu, to by sme už pred Európskou komisiou neustáli.

Krátka úvaha o ekonomických a sociálnych dopadoch krízy na ženy sa končí rozhorčením, že „Páchateľ totiž môže dostať oveľa nižší trest, dokonca môže byť oslobodený spod obžaloby, ak sa preukáže, že obeť bola v tom čase, kedy došlo napríklad k znásilneniu, opitá, či vyzývavo oblečená.“ Toto rozhorčenie odboru ministerstva plne zdieľam. Akurát som nepochopil, ako to súvisí s témou štúdie. Či boli muži počas krízy väčší zvrhlíci ako v čase konjunktúry, alebo ženy počas krízy začali chodiť vyzývavejšie oblečené.

Netvrdím, že neexistujú podivné predsudky k práci a hodnoteniu žien. A prežil by som bez rozpakov, keby to ministerstvo nejako normálne zdokumentovalo, nech si na to ten odbor zoberie času, koľko potrebuje. Ale toto je rozhodne najstupídnejší úradnícky materiál od zmeny vlády, aký som videl. Kto pošle link na niečo, čo to prekoná, tomu pošleme dajakú milú symbolickú pozornosť.

Autor je muž a voľakedy napísal veľký článok na tému Prečo dievčatá nevedia matematiku.

(Update: Televízni investigatívci ma upozornili, že štúdia je k dispozícii tu.)

PS: Ak chce niekto naozaj vedieť, čo kríza spravila s mužmi a ženami na trhu práce - dva grafy od kolegu Michala Lehutu z Trend Analyses:


zeny graf 2

Zdroj: zeny graf 2
.

zeny graf 1

Zdroj: zeny graf 1