Nie náhodou sa protestujúcim učiteľom zdalo porovnanie ich platov s priemerom v krajine, či v jednotlivých krajoch, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva, čudné. 

Kým totiž priemerné učiteľské platy bral rezort školstva priamo zo svojej databázy pedagógov (vrátane riaditeľov škôl), priemernú mzdu za celé hospodárstvo si zobral zo štatistík, ktoré ju vykazujú podstatne nižšiu. Takto mu v siedmich z ôsmich krajov Slovenska priemerný plat učiteľa vyššiel vyšší ako sľúbený 1,2-násobok priemernej mzdy v krajine.

Podobné skreslené závery vyjdú, aj keď zoberieme dáta, ktoré pre štatistikov zbiera firma Trexima (v grafe dole vľavo) a tie, ktoré zverejňuje samotný Štatistický úrad (v grafe dole vpravo). Rozdiel v priemernej mzde za celé hospodárstvo medzi týmito dvomi zdrojmi tvorí viac ako sto eur (962 verzus 859 eur mesačne). Vyplýva najmä z toho, že priemerná mzda Štatistického úradu zahŕňa aj mzdy pracovníkov na čiastočný úväzok.

Minister Draxler porovnáva hrušky s jablkami

Dnes k tejto dôležitej dimenzii porovnávania učiteľských platov na svojej facebookovej stránke zverejnil uvedené grafy Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií. Otitulkoval ich slovami "Nemiešajme hrušky s jablkami" a doplnil komentárom, ktorý jednotlivé metodiky vysvetľoval.

V grafe naľavo vidno, že priemerná mzda učiteľov základných a stredných škôl je pod celoslovenským priemerom. Nie nad ním, ako vo svojom porovnaní tvrdí rezort školstva. Podobne napravo je priemerná mzda v školstve vrátane čiastočných úväzkov citeľne nižšia ako celoslovenský priemer.

O niekoľko hodín po publikácii však inštitút graf z internetu stiahol. "Rozhodli sme sa graf stiahnuť, pretože k nemu chýbal kontext," vysvetlil pre TREND nezvyčajný úkon riaditeľ Martin Filko. Médiám vrátane TRENDU inštitút originál grafu s číslami i komentárom na požiadanie poskytol.