„Zmeny sú ťažké. Nemeniť je fatálne.” William Pollard

Príde zmena?

Spúšťače zmien sú neorganizované tlaky, ktoré indikujú, že súčasný systém, pravidlá a procesy už nie sú viac efektívne. Spúšťače, ktoré indikujú, že zmena je potrebná, sú:

 • zmena v sociálnych hodnotách ľudí
 • obrat v lokálnej, národnej a medzinárodnej politike
 • vhodné návrhy kandidujúcich politických strán na nové a inovatívne riešenia občianskych problémov
 • neprimeraná a nevhodná legislatíva i vládne zákony
 • zmena vo volebných preferenciach účastníkov volieb
 • neustále meniace sa a nevhodné ekonomické a obchodné podmienky
 • disatisfakcia občanov s výkonom vládnucích politických strán

Faktory proti zmene

Avšak, existujú aspekty, ktoré hrajú v prospech súčasného systému a síce:

 • relatívny pocit bezpečia a stability
 • strach z neznámeho a nového
 • pocit ohrozenia určitých jedincov (i.e. strata pracovného miesta)
 • voliči jasne nepochopia, prečo niečo meniť
 • nezáujem občanov o voľby

Taktika proti odporu voči zmenám

Spôsoby, ktoré pomôžu ľudom prekonať odpor a rozhodnúť sa pre zmenu sú:

 • pripomínanie akýchkoľvek predošlých úspechov
 • zameranie sa na osobné benefity ľudí (financie, bezpečnosť, záruky, istoty)
 • zdôrazňovanie iného pohľadu
 • branie ohľadu na názor odporcov

Prečo môže pokus o zmenu zlýhať?

V marci 2016 sa nemusí meniť nič, pretože pokus o zmenu zlýha a to z niekoľkých dôvodov:

 • príliš veľa politických strán na výber
 • málo zdrojov (peniaze, čas, energia) na presadzovanie politických názorov
 • voliči vnímajú výhru danej politickej strany vo voľbách iba ako cieľ strany, nie ako spôsob pokúsiť sa dosiahnúť stanovené predvolebné vízie a návrhy
 • nedostatočný plán politických strán usilujúcich o zmenu (i.e aplikovateľné nápady v praxi?)
 • nedostatok leadershipu, ktorý by nám predal víziu, prečo meniť (chýbajúci jasný vodca v opozičnom spektre)
 • voliči sa nestotožnia s navrhovaným programom jednotlivých strán
 • potencionálni voliči majú pocit, že takých tu už bolo

 

Ako dopomôcť k zmene

 • zameranie sa na makro, detaily zapadnú neskôr
 • zdôrazňovanie dlhodobého myslenia
 • inovujte, nesústreďte sa na pokazené
 • určte jasné priority pre národ
 • buďte inšpiratívny a zdieľajte svoju víziu s voličmi
 • vymodelujte správnu cestu na základe malých úspechov
 • buďte príkladom
 • zamerajte sa na výstupy (úžitok občanom), nie vstupy (to ako to spravíte)