Slovenské vysoké školstvo žije v zajatí mýtov. Najčastejšie opakovaným z nich je priveľký počet vysokých škôl, najmä súkromných. Položte sami sebe dve otázky:

  1. Počtom VŠ zaujíma Slovensko v rámci V4 extrémnu polohu. Je ňou najviac VŠ na milión obyvateľov?
  2. Pri istom type VŠ má Slovensko najviac VŠ na milión obyvateľov spomedzi štátov V4. Sú nimi verejné alebo súkromné VŠ?

Odpoveď ponúkajú nasledujúce tabuľky.

 

Verejné

Súkromné

Spolu

Obyvatelia (v miliónoch)

VŠ na 1 milión

Česká rep.

28

45

73

10,5

6,95

Maďarsko

29

41

70

9,9

7,07

Poľsko

148

cca 250

400

38,2

10,47

Slovensko

23

13

36

5,4

6,67

Slovensko má najnižší počet VŠ na milión obyvateľov. Rozdiel voči Česku a Maďarsku však nie je výrazný.Nie je teda pravdou, že máme priveľa VŠ voči susedom, s ktorým zdieľame podobné historické východiská.

To, čo obraz úplne obráti, je porovnanie počtov verejných VŠ.

Verejné

Súkromné

Obyvatelia (v miliónoch)

Verejných VŠ na 1 milión

Súkromných VŠ na 1 milión

Česká rep.

28

45

10,5

2,67

4,29

Maďarsko

29

41

9,9

2,93

4,14

Poľsko

148

250

38,2

3,87

6,54

Slovensko

23

13

5,4

4,26

2,41

Počtom verejných VŠ Slovensko na milión obyvateľov výrazne poráža všetky partnerské krajiny - Česko skoro dvojnásobne. Naopak, súkromných má výrazne menej. Zdá sa, že reči o privysokom počte súkromných VŠ slúžia predovšetkým ako zástierka, kamufláž reálneho stavu.

Všetky uvedené dáta majú riadiace orgány školstva k dispozícii už po niekoľko rokov. Až na zriadenie jednej súkromnej VŠ sa cifry už skoro desaťročie nezmenili. Každému z posledných troch ministrov by vyšlo prakticky to isté.

Prečo si nespravili tento výpočet už dávno?