Iste poznáte moderné automobily, ktoré vám za jazdy ukazujú na displeji spotrebu paliva v danom okamihu. Ak si myslíte, že je príliš vysoká, máte naporúdzi jednoduché riešenie - zmenšíte tlak na plynový pedál. Predstavte si, že by ste takéto zariadenie mali doma pri elektromere. Oznamovalo by vám okamžitú spotrebu elektrickej energie, a to dokonca vyčíslenú v eurách. Konať by ste mohli ihneď - pozhasínať svetlá tam, kde nie sú treba, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré v danej chvíli nepotrebujete a vzápätí sa potešiť pohľadom na displej, pretože práve ste niečo v peňaženke ušetrili. Utópia? Vôbec nie. Na svete je už moderná meracia infraštruktúra, ktorá dovoľuje zavedenie automatického systému pre riadenie dodávok elektrickej energie a umožňuje podrobne sledovať je spotrebu u spotrebiteľa i dodávateľa.

Križovatka minulosti s budúcnosťou

Časy, keď pracovník elektrární chodil z domu do domu a odčítal množstvo spotrebovanej energie z každého jedného elektromeru, sa už stávajú minulosťou. S vývojom komunikačnej a IT techniky sa tieto ručné odpočty najmä v hustejšie osídlených oblastiach nahrádzajú metódou automatizovaného odčítania a v pokročilejšom prípade sa namerané dáta prenášajú prostredníctvom komunikačného spojenia priamo do dátového centra distribútora.

Čo sa však stane, ak k jednosmernej komunikácii diaľkového odčítania dát nameraných v odbernom mieste pridáme aj opačný komunikačný smer, ktorý umožní prenos príkazov z elektrárne k jednotlivým meracím zariadeniam? Vznikne akýsi vzájomný dialóg, ktorý sa stal súčasným trendom pri riadení dodávok elektrickej energie. Takúto možnosť obojsmernej komunikácie medzi dodávateľom energie a spotrebiteľmi poskytuje progresívna meracia infraštruktúra AMI (Advanced Metering Infrastructure). A práve ona umožňuje zavedenie automatického systému pre riadenie dodávok elektrickej energie AMM (Advanced Metering Management).

Zálohovanie platieb je prekonané

Namieste je otázka, aký prínos môže mať zavedenie dialógu medzi elektromerom a dodávateľom energie pre spotrebiteľa. Predovšetkým mu informatívny displej, vyvedený od meracieho zariadenia, umožní priamo doma sledovať spotrebu elektrickej energie v reálnom čase, vrátane prepočtu na jej cenu, prípadne tiež prijímať krátke textové správy od dodávateľa energie. Ďalej je to možnosť vzniku nových sadzieb poplatkov, vrátane premenlivej ceny za spotrebu elektrickej energie v závislosti na okamžitom zaťažení siete.

Čo to v praxi znamená? Zobrazená cena spotrebiteľovi napovie, ako má vo chvíli preťaženej rozvodnej siete zareagovať a časom aj zmeniť svoje správanie pri zaobchádzaní so zdrojmi elektrickej energie. No nielen to. Zavedenie automatického systému pre riadenie dodávok elektrickej energie umožní zaviesť mesačné platby za skutočnú spotrebu energie bez potreby platiť zálohy, ako je to napríklad pri účtoch za telefón.

Bez benefitov nezostane ani dodávateľ elektrickej energie. Systém AMM mu po prvý raz za celú dobu pôsobnosti na trhu umožní skutočne poznať svojich zákazníkov - sledovať okamžité spotreby u jednotlivých používateľov, poznať ich správanie, vopred odhaliť alebo rýchle reagovať na prípadné problémy siete na mieste odberu, či zvýšiť kontrolu nad neoprávneným zásahom na mieste meracieho uzla a jeho okolia. K získaniu prehľadu o spotrebe prispeje možnosť zobrazenia jej histórie v grafickej podobe. Vzdialené ovládanie miesta odberu dovolí riadiť odpojenie/pripojenie a obmedzenie dodávky elektrickej energie. Dáta získané meraním odberu pomôžu spresniť predpoveď dopytu po dodávkach energie, priblížiť zaťaženie siete, včas odhaliť výpadky dodávky energie, eliminovať neoprávnené odbery a pod.

Čo je HP AMI Center?

Všetko o čom sme doteraz hovorili sa už dnes dá uskutočniť vďaka spoločnosti Hewlett-Packard (HP), ktorá využila svoje dlhoročné skúsenosti z riešenia podobných výziev v oblasti telekomunikácií, aby uviedla na trh svoj produkt HP AMI Center. Je to dynamická platforma, určená na automatizáciu, riadenie a kontrolu dát a obchodných procesov, týkajúcich sa infraštruktúry inteligentného merania (Smart Metering), ktorá poskytuje špecifické riešenia progresívnej meracej infraštruktúry pre dodávateľov energií (okrem elektriny to môžu byť ak plyn a voda).

HP ponúka komplexné a architektonicky neobmedzené riešenie, pričom svojimi produktmi dokáže pokryť celú štruktúru AMI/AMM - od prvotných nameraných dát spotreby až po vstupy do jednotlivých biznis aplikácií energetickej spoločnosti. Tieto aplikácie potom spätne pôsobia riadiacimi povelmi na meracie zariadenia a iné aktívne prvky jednotlivých odberných miest. Modularita celej štruktúry umožňuje dodávateľom energií zaviesť iba tie komponenty, ktorú potrebujú pre podporu určitých požiadaviek a obchodných modelov, pričom riešenie nie je závislé na zvolenom meracom zariadení, ani na obchodných systémoch, ktoré používajú namerané dáta.

Vždy o krok vpredu

IT oddelenia dodávateľov energií ocenia, že HP AMI Center zabezpečuje zber dát v reálnom čase, spracovanie a prideľovanie, zaisťovanie a konfiguráciu služieb, riešenie chýb, výstražný systém, správu a dohľad nad prvkami celej meracej infraštruktúry. Funkčná závislosť jednotlivých aplikácií je voľne prepojiteľná, pričom riešenie môže byť zavedené v rámci implementácie jedného alebo viacerých funkčných blokov v závislosti od plnenia individuálnych potrieb zákazníkov. A čo je osobitne dôležité, jednotlivým požiadavkám sa aplikácie prispôsobujú konfiguráciou, teda nie je potrebné čokoľvek programovať.

Výhodou HP v porovnaní s konkurenciou je v tom, že ponúka trhom preverené produkty, čo zmierňuje riziko pri ich zavádzaní a zabezpečuje optimálnu realizáciu. Každý zo softvérových komponentov má minimálne sedemročnú históriu v praxi, pričom riešenie  HP AMI Center, ktoré bolo prevzaté z telekomunikácií, je inštalované na vyše 200 miestach sveta u najväčších zákazníkov v tomto odbore, kde zvláda masívne toky dát a udalostí z miliónov zariadení. Navyše, HP má k dispozícii demonštračné centrum, kde si možno okrem programovej simulácie riadenia a kontroly energetickej siete otestovať funkciu kompletného HP AMI Centra na fyzickom zariadení.

Viac informácií o riešení HP AMI Center nájdete na www.hp.com.

Majte svoju spotrebu pod kontrolou!

Zdroj: adam_kapala_bloghp2

Adam Kapala

Technologický konzultant

Hewlett-Packard Slovakia