Predstavte si, že vaše dieťa si v novinovom stánku vypýta časopis Fifík alebo Macko Puf. A vy mu ho kúpite. Lebo veď sú tam pekné obrázky, zábavné a poučné príbehy, hry. Natešení si spolu doma k časopisu sadnete, keď tu – hneď na druhej strane – na vás vyskočí fotografia mŕtvoly s odtrhnutou rukou. O pár strán ďalej zasa fotografia muža, ako nožom ohrozuje ženu. A nakoniec fotky sporo odetých žien, ponúkajúcich služby po telefóne. Absurdné? Že to sa nemôže stať?

V detských časopisoch asi (zatiaľ?) nie, ale v televízii je to úplne bežné. Pozeráte disneyovku, keď tu bez varovania vybehne upútavka na reality show, kde si už po x-ty krát hlavní aktéri vulgárne nadávajú, fyzicky sa napádajú... Alebo upútavka na niektorý z dielov akčného krimiseriálu. Násilie, mŕtvola, krv, hysterické výkriky...

Keď som pred rokom otvorila na pôde parlamentu tému ochrany maloletých pred nevhodným televíznym programom, minister Maďarič hovoril niečo v tom duchu, že možno o rok, ak to bude potrebné, začne sa touto problematikou zaoberať. Keďže jeho prísľub bol viac ako vágny, predložila som koncom leta novelu zákona, ktorou som chcela presunúť všetky programy, nevhodné pre deti do 15 rokov, po 20tej hodine. Návrh, ako inak, neprešiel. Údajne kvôli legislatívno technickým nedostatkom. (Len pre nezasvätených: vo svojej politickej praxi si pamätám x noviel zákonov z vlády, ktoré sa v priebehu rokovania v parlamente museli legislatívno technicky upraviť skôr ako mohli byť definitívne schválené). Navyše nebola to vôbec pravda. Novelu písal jeden z najlepších legislatívcov na Slovensku. Zo strany Smeru išlo len o výhovorku.

Keďže na môj návrh verejnosť zareagovala pozitívne, minister Maďarič nelenil a "uchopil tému". Potom nasledovalo dlhšie mlčanie a jeden formálny okrúhly stôl na túto tému. Až začiatkom tohto roku bola na stole nová vyhláška, upravujúca systém označovania vhodnosti jednotlivých programov pre jednotlivé vekové kategórie. Ministerstvo netajilo spokojnosť a hrdo dávalo na známosť, že s "idiotizáciou spoločnosti" sa končí; televízne programy nevhodné pre diváka do 15 rokov odsúvame po 20tej!

Úžasné! Úprimne som sa tešila, presne o to išlo. Radosť však netrvala dlho. Vyhláška začala platiť 1. apríla tohto roka, a ja sa odvtedy nestačím čudovať. Presne tie isté programy, v tom istom čase. Jediné, čo sa zmenilo, je piktogram v pravom hornom rohu obrazovky. Už tam nie je "nevhodné do 15 rokov", ale "nevhodné do 12 rokov".

Čo teda minister Maďarič urobil? Jednoducho presunul "kritériá vhodnosti" z kategórie -15 do -12.

Podľa ministra Maďariča je teda pre 12 ročné dieťa vhodný program, obsahujúci nasledujúce kritériá:

b) zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, zobrazenie následkov živelných pohrôm alebo dopravných nehôd na živých bytostiach,

c) zobrazenie krvi a telesných znetvorení, ktoré nie sú svojou povahou bežné,

d) zobrazenie násilných aktov,

e) zobrazenie následkov násilných aktov,

f) zobrazenie negatívnych príbehov detí, ktoré by odôvodnene mohli vyvolať u detí efekt obete reálneho sveta,

h) zobrazenie nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov maloletých detí,

i) zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie,

j) zobrazenie správania s rizikom ublíženia na zdraví, ak nie je riziko ublíženia na zdraví dostatočne zreteľné, zobrazenie rizikových športových disciplín alebo fantazijných predstáv o nadľudských hrdinských výkonoch človeka mimo reálneho sveta, ktorých neadekvátna interpretácia vzhľadom na vek môže vyvolať u maloletých efekt napodobňovania, alebo

k) slovnú agresivitu alebo expresívne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 12 rokov.

Ani druhá časová opona nezlepšila stav televízneho vysielania. Keďže znenie vyhlášky v tejto chvíli ako opoziční poslanci zmeniť nevieme, predložila som do parlamentu pokus o čiastočnú nápravu dnešného stavu.

Jej zámer je jednoduchý: aby bezprostredne pred, počas a bezprostredne po napríklad rozprávke nebolo možné zaradiť upútavku na film nevhodný pre deti. Aby vedľa Káčera Donalda nebola fotografia znetvorenej ľudskej mŕtvoly.