Vychádzajúc z predchádzajúceho článku série (tu) dnes prezentujem základný princíp (podľa mňa) lepšieho dôchodkového systému pre Slovensko. Nejde zatiaľ o percentuálne parametre a detaily, ale o princíp fungovania.

Ten spočíva v nahradení dvoch vedľa seba stojacich pilierov, ako ich poznáme dnes, systémom, v ktorom je: 

- základný pilier - založený na povinnom dôchodkovom poistení, financovaný v režime PAYG, s cieľom poskytnúť základný doživotný dôchodok;

- nadstavbový pilier - založený na (povinnom) dôchodkovom sporení, financovaný fondovo, s cieľom poskytnúť plne zásluhový príjem v starobe (bez povinnej doživotnej renty).

To znamená, že každý dôchodkovo poistený by tak ako dnes mesačne platil odvod na dôchodkové zabezpečenie do základného piliera ako percento z vymeriavacieho základu (VZ by mal iba minimum na úrovni polovice priemernej mzdy). Po vykonaní ročného zúčtovania odvodov, sociálna poisťovňa vráti poistencovi na "účet dôchodkového sporenia (UDS*)" do nadstavbového piliera časť zaplatených odvodov v danom roku.

Akú časť?

Takú, ktorá prevyšuje sumu X-násobku odvodov priemerne zarábajúceho človeka. Nech je X = 1.00.

Prvé peniaze tak pôjdu do poistenia, ale len do úrovne odvodov z priemernej mzdy. To má zabezpečiť základnú dávku v starobe - "na prežitie". Túto základnú dávku v starobe uvažujme na úrovni 50 % náhrady príjmu, teda niekde na úrovni 25-50 % z aktuálnej priemernej mzdy, čo zodpovedá dnešným 200-400 EUR. Táto dávka je "základom prežitia" aj preto, že z PAYG financovania vyplýva eliminácia rizika straty hodnoty peňazí.

A až po každoročnom zabezpečení si nároku na túto základnú dávku ostanú zvyšné peniaze na nadstavbový pilier, ktorý však bude na rozdiel od dnešného II. piliera SLOBODNÝ, a to ako vo fáze sporenia, tak i vo fáze čerpania. Viac k tomu v nasledujúcom článku.

Podmienka na priznanie základného dôchodku nech je 40 rokov poistenia, resp. dosiahnutie veku 65 rokov pre tých, čo dovtedy nestihnú "odpracovať" 40 rokov.

Ako by to teda malo fungovať?

Poistenec platí odvod na dôchodkové zabezpečenie z vymeriavacieho základu, ktorý aktuálne dosahuje. Živnostník Jožko z minima (ktoré je polovicou priemernej mzdy), učiteľ Ferko z priemernej mzdy a manažér Janko z dvojnásobku priemernej mzdy.

Za jeden rok platenia odvodov tak:

Živnostník Jožko získa 1 osobný dôchodkový bod (ODB)

Učiteľ Ferko získa 2 ODB

Manažér Janko získa 2 ODB a na účte dôchodkového sporenia má polovicu zaplatených odvodov.

Nech takto fungujú celý život a všetci traja odpracujú 40 rokov.

Živnostník Jožko si celoživotným platením odvodu z minima (polovice priemernej mzdy) zabezpečil doživotný základný dôchodok vo výške 25 % priemernej mzdy (polovice maximálneho základného dôchodku).

Učiteľ Ferko celoživotnou prácou za priemernú mzdu dosiahne základný starobný dôchodok na úrovni 50 % náhrady príjmu, teda polovicu priemernej mzdy, čo bude zároveň maximálnym základným dôchodkom.

Manažér Janko bude na tom úplne rovnako ako učiteľ Ferko, čo sa týka doživotného základného dôchodku. Avšak na svojom účte bude mať našetrené na to, aby si podľa vlastného uváženia zabezpečil dodatočný príjem. Spoločnosť vôbec nemusí trápiť, či to prepije alebo nie, pretože je to jeho vec. Z povinného poistenia bude mať ten istý základný dôchodok, ako učiteľ Ferko - pretože zaplatil rovnaké poistné, ako Ferko.

A uvažujme ďalej: nárok na základný dôchodok má ten, čo odpracuje 40 rokov, alebo inak, dosiahne 40 ODB.

Živnostník Jožko na to potrebuje 40 rokov. Učiteľ Ferko i manažér Janko túto hranicu dosiahnu už po 20 rokoch poistenia z priemernej mzdy. Nič nebráni tomu, aby sa mohli rozhodnúť, či budú pokračovať a dopracujú sa tak k základnému dôchodku na úrovni 50 % miery náhrady, alebo si povedia, že im stačí základný dôchodok na úrovni 25 % miery náhrady a na zvyšok si radšej našetria - a keď toto hoci aj každoročne prehlásia, po ročnom zúčtovaní im sociálka vráti všetky zaplatené odvody na ich účet dôchodkového sporenia*. Budú síce pracovať a platiť poistné 40 rokov, po ktorých získajú základný dôchodok, no bude iba na ich rozhodnutí, akú cieľovú úroveň náhrady príjmu v rozmedzí 25-50 % zo základného piliera si zvolia.

Žiadna vynútená solidarita v duchu "vezmeme bohatším a dáme chudobnejším", žiadne zákonom nariadené investovanie neinformovanými a nechápajúcimi masami, žiadne zákonom nanútené kupovanie anuít.

Nedá sa všetko vpísať do jedného článku, no verím, že som dostatočne popísal základný princíp, ako by mal "systém 2020" fungovať. Ak zostaneme nateraz v rovine tohto princípu a nepôjdeme do detailov, aspoň mne vychádza, že tento systém by bol slobodnejší, jednoduchší, transparentnejší a najmä spravodlivejší. Výhody i nevýhody oproti "systému 2004" si každý vie odvodiť sám, môžeme o nich podiskutovať pod článkom.

*Účet dôchodkového sporenia v nadstavbovom pilieri je bankovým účtom vo vlastníctve fyzickej osoby - SPORITEĽA, vedený bankou v SR. Viac v samostatnom článku.