Už takmer desať rokov publikujem články o tom, aká je dôchodková reforma z roku 2004 nepodarená, zbabraná. A to nielen v detailoch, ako na to z času na čas upozornia médiá, ale vo svojej samej podstate. A nielen v dodatočných úpravách, ale predovšetkým v pôvodnom nastavení. Nemá zmysel to tu rekapitulovať, kto chce, nájde to v starších článkoch na tomto blogu, resp. ako tak zosumarizované napríklad tu. Plynúci čas mi v mnohom dal za pravdu a obávam sa, že ešte v mnohom dá.

Po rokoch kritizovania tak skúsim v sérii článkov načrtnúť, ako by mohol vyzerať dôchodkový systém (povedzme od roku 2020), ktorý by bol podľa môjho názoru výrazne lepší. Než sa k tomu dostanem, skúsim naformulovať niekoľko východísk a predpokladov, na ktorých svoju predstavu postavím. Budem vďačný za každý vecný komentár v diskusii, len prosím pamätajte na to, že to, k čomu budete zaujímať (kritické) stanovisko, stojí na týchto východiskách/predpokladoch.

Po prvé, môj návrh je zamýšľaný pre Slovensko, nie pre Liberland či Kubu. Sympatie k víziám bez štátu alebo so superštátom sú jedna vec, použiteľnosť a presaditeľnosť v reáliách nášho života druhá. Východiskom je, že povinné dôchodkové zabezpečenie (poistenie i sporenie) zostane, či už to niekto považuje za správne alebo nie.

Po druhé, dvojpilierová konštrukcia z reformy v r. 2004 nebude "posvätná krava", zarežem ju hneď na začiatku. Treba opustiť vmasírovanú schému, že dobrý dôchodkový systém je iba ten, čo má dva piliere stojace vedľa seba. Pre zjednodušenie, budem pracovať s pojmami "systém 2004", ktorý označuje súčasný dvojpilierový systém zavedený v r. 2004, a "systém 2020", ktorý označuje môj návrh.

Po tretie, predpokladom je, že sa zavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia (v súčasných podmienkach), alebo jednoduchší a lepší daňovo-odvodový systém, ktorý ročné zúčtovanie sociálnych odvodov obsiahne, napr. v rámci jednotného výberu daní a odvodov.

Po štvrté, každý systém stojí na istých parametroch (napríklad percentuálne sadzby odvodov). Účelom môjho návrhu nie je predložiť finálne riešenie, ale zmeniť koncepciu - použité parametre sú v tejto fáze odhadom bez vyčíslenia zmien voči súčasnému stavu.

Po piate, až do istého momentu budem ignorovať invalidné poistenie, aby sa texty zbytočne nekomplikovali. To isté platí aj pre nemocenské, úrazové a garančné poistenie, v niektorom z budúcich článkov sa však k nim vrátim.

Po šieste, predpokladajme, že nový systém by sa spustil 1. 1. 2020 (pre jednoduchosť a jednotnosť). To znamená, že:

- Nový "systém 2020" bude povinný pre všetkých, čo do jeho zavedenia v dnešnom "systéme 2004" neboli. Teda bude najmä pre tých, čo sa narodili po 1. 1. 2000.

- V dnešnom "systéme 2004" dožijú tí, čo z neho začali poberať starobný dôchodok pred zavedením nového "systému 2020". Teda približne tí, čo sa narodili pred 1. 1. 1960. 

- Dnešná aktívna generácia, tj. narodení 1960-2000, prejde k 1. 1. 2020 povinne do nového "systému 2020". Ich budúci dôchodok poberaný napríklad od r. 2040 bude mať dve základné zložky - dôchodok zo "systému 2004" a dôchodok zo "systému 2020", krátené podľa doby poistenia v starom/novom systéme. Viac v článku o vysporiadaní sa s prechodným obdobím.

Platí však pravidlo: žiadne dodatočné z(ne)výhodňovanie. Každý má niesť dôsledky svojich rozhodnutí, prijímanie dodatočných kompenzácií je vylúčené, platiť majú podmienky také, aké boli v čase, kedy sa človek rozhodoval. Napríklad koho dvojpilierový dôchodok bude nižší ako jednopilierový v "systéme 2004", nebude kompenzovaný, a ani naopak.

Po siedme, "sporiteľom" v dnešnom druhom pilieri nasporený majetok zostane, ak budú chcieť, a to bez toho, aby boli z(ne)výhodňovaní voči pravidlám, ktoré platili pri zavedení systému v r. 2004 (zostanú benefity, no i náklady, napr. krátenie nárokov voči prvému pilieru).

To by azda i stačilo, čo sa týka východísk. Ich výpočet nie je a ani nemusí byť úplný, no verím, že ich význam vnímate. O pár dní zverejním v ďalšom článku základný princíp (podľa mňa) lepšieho dôchodkového "systému 2020".