Vždy som bol presvedčený, že trh v zdravotníctve  prinesie lepšiu kvalitu poskytovaných služieb. Pacientovi sa dostane empatie, úcty, individuálneho prístupu a pod. Avšak systém  novodobej rajonizácie, ktorý vytvorili súkromné zariadenia v spolupráci s neprofesionálnym a neetickým postojom lekárov, hovorí skôr o opaku. Skúsenosti jednoducho nepustia.

 K napísaniu tohto článku ma inšpirovala moja manželka, ktorá potrebovala vyšetrenie u neurológa a preto som bol takmer priamym účastníkom komunikácie lekára s pacientom, ktorá bola jednoducho otrasná a veľa odhalila o systéme a postoji lekárov k pacientom.

 Keďže doba je moderná a niektorí z nás pokladajú komunikáciu e-mailom za najlepšiu, oslovila moja manželka týmto spôsobom lekárku – neurologičku, ktorá sa nachádzala najbližšie k jej pracovisku v súkromnom zariadení MEDCENTRUM s.r.o  Žilina.  

Po zaslaní stručnej žiadosti tejto neurologičke o zaslanie termínu na vyšetrenie dostala asi po týždni  túto zvláštnu odpoveď, ktorú zverejňujem.:

Dobrý deň, ak k nám chodíte treba sa prísť objednať osobne vždy 9. v mesiaci od 7:00 do 7:30 ak idete k nám 1. krát je potrebné napísať kto Vás posiela , ktorý lekár. Ak není v našom zozname tak Vás ani nezoberieme do stavu. S pozdravom Neur. amb. MUDr. Laciovej

 Tak táto odpoveď vyráža dych a konanie usvedčuje lekárku z protiprávneho a neetického konania. Ale teraz skúsime namiesto analýzy odpoveď mojej manželky:

 Dobrý deň ambulancia MUDr. Laciovej.

Dovolím sa vyjadriť najskôr k formálnej stránke Vášho e-mailu.

Klienta či pacienta vždy oslovujeme jeho menom. Prejavujete tým záujem o pacienta a jeho osobu.Je slušné odpovedať na e-mail  aspoň do dvoch dní, nie po takmer týždni.

Z technického hľadiska je žiadúce komunikovať z jednej správy, aby sa zachoval predmet komunikácie.Je tiež slušné podpísať e-mail menom toho, kto ho napísal. Ambulancia MUDr. Laciovej je ambulancia, nie živý človek.

K obsahu Vašej správy.

Aj organizácia prevádzky ambulancie hocijakého lekára podlieha istým pravidlám a zákonom, ale tiež aj dobe v ktorej žijeme. Oslovila som Vás e-mailom preto, aby som sa objednala e-mailom a nie aby som sa musela ísť nejakým hromadným spôsobom u Vás zapísať a to dokonca aj za okolností, keď by som Vás mala navštíviť opakovane.  V súčasnosti je e-mail nástroj, s ktorým si takmer vybavím aj hypotéku v banke bez toho, aby som ju musela navštíviť.

Odporúčanie od svojej všeobecnej lekárky mám, avšak Vy nemáte právny nárok nejakým spôsobom selektovať pacientov podľa toho od ktorého lekára k Vám prišiel. Ak k Vám prišiel klient v dobrej viere že sa objedná a Vy to neurobíte len z dôvodu že nie je pacientom Vami vybraných lekárov, prišiel o čas, námahu a možno aj peniaze na cestovné. To je voči pacientovi dosť neúctivé. Aj oni majú povinnosti a pracujú, nielen Vy pracujete.

 Dalo by sa o mnohom, Váš e-mail je naozaj veľavravný. Avšak je zrejmé, že som  neoslovila skutočných profesionálov, ale ľudí so socialistickým postojom k pacientovi, ktorí vo mne dôveru nevzbudzujú.

 S pozdravom

Jana Jankechová

 Po tomto stanovisku potencionálnej pacientky prišla odpoveď zdravotnej sestry z konkrétnej ambulancie, pri ktorej sa človek začína zamýšľat nad elementárnym právnym vedomím  pisateľa a jeho zdravým rozumom. Predpokladám že zdravotná sestra si ani len neuvedomovala čo písala.  Citujem:

 Dobrý deň, p. Jankechová.

My berieme nových pacientov iba od lekárov s ktorými má poliklinika zmluvu a toho sa držíme a to sú: MUDr. Rýchlik, MUDr. Michalková, MUDr. Smičiková, MUDr. Gulová, MUDr. Bajcar, MUDr. Hricová, MUDr. Hricová , MUDr. Filová, MUDr. Jnadtíková, MUDr. Korček, MUDr. Zajacová, MUDr. Vereš, MUDr. Vrúbeľ, MUDr. Rolková a odborné ambulncie v Medcentre. Ak to není ani jeden z doktorov zo zoznamu tak Vás p. doktorka nezoberie. Máme veľa pacientov a robíme ešte aj železničiarské a firemné prehliadky. Systém objednávania máme overený, ktorý neplánujeme meniť. Sestra na ambulancii sa venuje práci na ambulancii a nie len čítaním emailov, keď že prevažne emailov chodí len z farmaceutických firiem. Ďakujem Vám za porozumenie.

Pekný deň s pozdravom s. Polievková

 ( aký krásny zoznam porušovateľov zákona- pozn. autora článku)

 Myslím že nie je potrebné rozpisovať celý zákon avšak ustanovenie § 11 ( Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti) jednoznačne v odseku 6 hovorí ! „Každý má právo na výber poskytovateľa“  z čoho je zrejmá slobodná voľba lekára, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou porušujú všetci lekári MEDCENTRA. s.r.o

Samozrejme existuje možnosť, kedy môže poskytovateľ pacienta odmietnuť (§12), avšak tento prípad  túto alternatívu  nedával.

Uvedené zaobchádzanie  vo veľkej miere odporuje aj Európskej charte práv pacientov  ustanovenie 5 – Právo slobodného výberu. Tiež spôsob  organizácie  prijímania nových pacientov ktorý má zabezpečiť pohodlie personálu a nie pacientov  odporuje aj článku  7- Právo na rešpektovanie pacientovho času, ktorý si dovolím citovať:

Každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo platí na všetky fázy liečby.

Zdravotnícke služby majú povinnosť stanoviť čakaciu dobu, v rámci ktorej sa musia poskytnúť určité služby, a to na základe konkrétnych noriem a podľa stupňa naliehavosti prípadu. Zdravotnícke služby musia zaručiť každému jednotlivcovi prístup k službám tak, že v prípade zoznamu čakateľov zaistia okamžitý zápis.

Každý jednotlivec ktorý o to požiada, má právo nahliadnuť do zoznamu čakateľov, avšak pri zachovaní práva na súkromie.

V prípadoch, keď zdravotnícke služby nedokážu poskytnúť služby v rámci vopred určeného maximálneho času, musí sa zaručiť možnosť hľadania alternatívnych služieb porovnateľnej kvality, a všetky náklady pacienta sa mu musia preplatiť v reálne prijateľnom čase. Lekári musia venovať svojim pacientom dostatočný čas, vrátane času určeného na poskytnutie informácií.“

 Uvedené má však nielen právny rozmer, ale aj etický.

Skúsim drobnú citáciu z Hippokratovej prísahy:

„Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl  a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím.“

 Nuž ako lekári ochraňujú pacientov pred krivdou a bezprávím  ( a nielen tí z MEDCENtRA s.r,o) už asi netreba ďalej komentovať. Zostáva sa iba spýtať aký zmysel  takáto „rajonizácia“ má. Pravdepodobne finančný, keďže nič iné ma nevie napadnúť. Pacient je niečo ako vedľajší motív práce lekára.

 Ale s čudným personálom  súkromného zariadenia „MEDCENTRUM“ s.r.o  Žilina  som zažil osobnú skúsenosť aj ja sám a potvrdzuje mi jednoducho fakt, že nejde len o zlyhanie „jednej“ lekárky, ale ide o protiprávny systém.

Pred istým časom  som navštívil aj ja súkromnú polikliniku MEDCENTRUM s.r.o  a to konkrétne gastroenterologickú ambulanciu ( MUDr. Janka Konečná), kde som mal absolvovať isté preventívne vyšetrenie.  V tomto prípade mi  moja všeobecná lekárka odporúčala práve túto lekárku a ambulanciu. Zrejme mala asi podobnú zmluvu ako neurologická ambulancia, čo som vtedy ešte nevedel.  

Keď som ambulanciu s výmenným lístkom navštívil aby som sa objednal, sympatická sestra ma odmietla objednať s vysvetlením že potrebuje moju zdravotnú dokumentáciu aj napriek tomu, že som mal odporúčanie od všeobecnej lekárky.

Uvedené vysvetlenie som akceptoval, ale prišiel som so zdravotnou dokumentáciou až po pomerne dlhej dobe. A tu nastal zrazu ďalší problém.

 „ Máte starý výmenný lístok“ – dozvedel som sa.

Bolo mi to trochu čudné, keďže na lístku nebol dátum expirácie.

Akceptoval som, ale nedalo mi to, aby som si teda nezistil akú dlhú platnosť má výmenný lístok. Oslovil som právne oddelenie svojej zdravotnej poisťovne s otázkou, akú dlhú dobu  je platné odporúčanie od lekára na vyšetrenie, kde som sa dozvedel, že výmenný lístok má neobmedzenú platnosť. 

 Takže na objednanie som absolvoval už tretiu návštevu.

Napriek tomu, že som si so sebou priniesol vyjadrenie poisťovne aj v písomnej forme, zdravotná sestra stále oponovala a žiadala ma aby som si vybavil nový výmenný lístok s poznámkou že však si len „odskočím k lekárke.“

Je skutočne zaujímavé ako sú zdravotníci neschopní vnímať aj pacientov čas.

No pre nový výmenný lístok sa mi naozaj nechcelo a zdravotná setra ma predsa len na vyšetrenie po konflikte ktorý vznikol, objednala. Avšak až vtedy, keď mala obavu  z právnych konzekvencií, ktorými som pohrozil.

 Uvedené vyšetrenie som nakoniec odvolal, keďže som stratil k takémuto zariadeniu akúkoľvek dôveru.

V tejto súvislosti ma však napadli posledné skúsenosti  z návštev ambulantných lekárov.  Moju zubárku som musel upozorniť, že pokiaľ mám zubnú vŕtačku v ústach, tak sa nepatrí vpustiť do ambulancie technika, ktorý jej ide opraviť počítač. Všeobecnú lekárku  zas na to, že injekcie sa pred ostatnými pacientmi nepichajú.  Súkromnú  krčnú lekárku zas na to, že ak sa objednám na konkrétny čas, tak sa patrí za jeho nedodržanie ( čakal som o 45 minút dlhšie) ospravedlniť a vec vysvetliť.

A tak by som mohol pokračovať donekonečna.

 Na tomto mieste sa nechcem príliš rozpisovať o prístupe k zdravotníckym službám, avšak takéto správanie našich absolventov medicíny  pacientov odrádza od návštevy lekára, alebo jednoducho nenachádzajú silu bojovať s ľudskou hlúposťou v bielych plášťoch, čo sa pre nich môže stať osudným.

 Na záver:

Naozaj by bolo dobré aby zdravotníckej demagógii v zmysle chýbajúcich  peňazí prestali veriť  predovšetkým novinári a začali sa držať faktov. Alebo majú z lekárov strach?