Pracujem v sieti lekární a keď čítam argumenty reprezentantov Slovenskej lekárnickej komory /SLeK/, ktoré sa týkajú novoprijatej lekárenskej legislatívy, neprestávam sa čudovať. Na rozdiel od nich presvedčený, že tieto zákony sú dobré a prinesú osoh najmä pacientom – klientom lekární.

Moje vlastné skúsenosti mi hovoria, že sieť lekární svojou kvalitou, poskytovanými službami, prístupom, odbornosťou  personálu a sortimentom v ničom nezaostáva za inými lekárňami. Opak sa bez reálnych argumentov snaží SLeK nahovoriť  verejnosti už dlhodobo a bez zjavného dôvodu. Som presvedčený, že žiadny zákazník neskúma, kto vlastní lekáreň, ak v nej  dostáva kompetentné rady a kvalitné služby. Lekárnici totiž dnes už iba mechanicky nevydávajú lieky, ale poskytujú služby,  ktoré neovplyvňuje vzdelanie, majetok, vzhľad, ani vek vlastníka lekárne.

Odmietam aj účelové a skreslené výstrahy pred možnosťou každej lekárne zaviesť vernostný systém i strašenie  monopolizáciou lekárenstva na Slovensku. A za absolútne absurdný a lživý považujem argument, že do lekárenstva nepatrí podnikanie.

Lekárenstvo je odbor, ktorý so sebou nesie množstvo špecifík – jedno sa však uprieť nedá – je to oblasť podnikania – hoci poskytovaním špecifickej služby. Každý, kto tvrdí niečo iné, úmyselne skresľuje pravdu. Lekárne sú bez ohľadu na vlastníka podnikateľskými subjektmi. Je pritom úplne jedno, či lekáreň vlastní lekárnik, alebo nie, či patrí do siete, alebo funguje samostatne, či je v meste, alebo v menšej obci atď. V lekárenstve tak, ako v iných odvetviach funguje konkurencia, prinášajú svojim vlastníkom zisk a sú závislé na svojej klientele. Takto to je už roky a nová legislatíva na tom nezmení absolútne nič. Ani  zavedenie tzv. vernostných systémov. Každá lekáreň sa bude môcť rozhodnúť, či si sama uberie zo svojej ziskovej marže a  poskytne zľavu zákazníkovi. Toto ustanovenie nie je povinné a prinesie výhody zákazníkovi, ktorý je pre prevádzkovanie  lekární kľúčový.

Výsledkom takejto formy súťaže bude, že zákazníci si budú môcť vybrať nielen na základe geografickej blízkosti lekárne, ale i  na základe kvality a dostupnosti ponúkaných služieb. Prečo by to malo niekomu prekážať? Každý vlastník lekárne je  prirodzene motivovaný poskytovať také služby, ktoré umožnia, že jeho lekáreň bude obľúbená a vyhľadávaná. Prečo by malo  byť zakázané, aby svojim klientom poskytol zľavu?

Ak by sme v rámci argumentov SLeK mali zájsť do dôsledkov a podnikanie v lekárenstve by sme neakceptovali, ziskové marže  by sa mali zrušiť ako celok a všetky lekárne by mali byť prevádzkované napríklad ako štátne podniky so štátom platenými  zamestnancami. Predpokladám, že aj proti takémuto opatreniu by ako prvá vystúpila SleK. Tej totiž, súdiac podľa  argumentov, na jednej strane vyhovuje podnikať v lekárenstve, ale na strane druhej by veľmi rada konzervovala stav, v  ktorom už má vyšliapané chodníčky a akákoľvek zmena prinášajúca súťaž a výraznejšiu konkurenciu je pre ňu ohrozením  pohodlného fungovania.

Obavy z monopolizácie trhu sú neopodstatnené. Už v súčasnej legislatíve je totiž možné vytvárať zoskupenia lekární, ktoré  majú jediného vlastníka a k žiadnej monopolizácii nedošlo. Naopak, jedna významná sieť na trhu skrachovala.