Včera som si prečítal, že „špeciálna prokuratúra spolu s NAKA riešia podvod, ku ktorému malo dôjsť dlhodobým nedodržiavaním kvality betónu, použitého pri takzvanom primárnom ostení“. Ide o betón, ktorý sa použije v prvej fáze po vyrazení tunela, naň sa potom dávajú ďalšie, konečné vrstvy. Pričom pri odstraňovaní chýb prvotného betónu by sa museli porušiť aj tieto následné vrstvy. Štát týmto spôsobom mohol prísť o takmer sto miliónov eur.”

Tu je predmetný článok: https://www.topspeed.sk/vedenie-nds-za-tunel-visnove-vysetruje-naka-dodavatelom-odpustuli-milionove-pokuty/17096?fbclid=IwAR0pNeNRhdZAooan7VTVVAnknPVPC3u23PHt7Zj9QSz0oa5TGjMGTRR5C_w

Kvalitu betónov riešil v relácii o 5 minút 12 aj predseda strany Most – Híd Béla Bugár s tým, že bude treba tunel zbúrať: https://youtu.be/0DohhlfcacM

Musím povedať, že tomu vôbec nerozumiem. Neviem, či tomu niekto rozumie, alebo je tu niečo zle napísané. No nedáva to reálny zmysel. Lebo je naozaj veľmi zaujímavé, že po piatich rokoch razenia a po roku čakania po uzavretí stavby sa začína riešiť kvalita betónov pomocou špeciálnej jednotky policajtov NAKA. Teda Národná kriminálna jednotka ide riešiť kvalitu betónov v dočasnej konštrukcii, ktorá je už zo 70 % nahradená trvalou konštrukciou t.j. finálnym sekundárnym železobetónovým ostením, ktoré v plnej miere preberá všetky statické aj kvalitatívne požiadavky na trvalé ostenie tunela. Inými slovami, tam, kde už je vybudované sekundárne ostenie, sa môže primárne ostenie aj úplne rozpadnúť a vôbec to pre kvalitu, či bezpečnosť tunela nie je dôležité.

Mimochodom, kvalita betónov sa skúmala vždy podľa kontrolného a skúšobného plánu v každej betónovej konštrukcii. Dozor uznal každý mesiac plnenie, t.j. podpisoval každý mesiac vykonaný súpis prác pre zhotoviteľa iba ak zhotoviteľ predložil 28 dňové skúšky zrelých betónov v zmysle schváleného kontrolno-skúšobného plánu. Takže dozor 5 rokov a každý mesiac dostával skúšky betónov po 28 dňoch zrenia betónov od certifikovaného laboratória ( schváleného NDS). Na stavbe sa pravidelne 5 rokov sa konali kontrolné dni kvality, kde boli prítomný kvalitári zhotoviteľa, kvalitári dozora, kvalitári objednávateľa ale aj zástupcovia akreditovaných skúšobných labolatorii. Primárne ostenie bolo po jeho vybudovaní až do jeho finálneho obetonovania pravidelne monitorované podrobným geotechnickým monitoringom ( rozumej presné meranie každého posunu ostenia), kde bol každý aj najmenší posun pravidelne skúmaný, anyzovaný a prerokovaný s dozorom, projektanom ako aj zástupcom objednávateľa. Stavbu pravidelne navštevoval so svojimi prísnymi konrolórmi aj banský úrad. Dnes to vyšetruje NAKA? 

Mimochodom, na tunel Višňové sa dodával betón vyššej kvality aj pevnosti, ako určujú zmluvné podmienky a požiadavka objednávateľa NDS v súťažných podkladoch na výber zhotoviteľa z roku 2011, keď bola spustená verejná súťaž na zhotoviteľa. Tiež vyššej kvality ako bežne NDS akceptuje na iných obdobných tuneloch na Slovensku. Tiež striekaných betónov sa dodalo 3,6 x toľko, ako bol projekčný a teoretický predpoklad zo súťažných podkladov objednávateľa, preto nerozumiem, o čo vlastne ide. Lebo objednávateľ zaplatil len teoretické množstvo striekaného betónu a nie reálne dodané množstvo, ktoré bolo pre nerovnosti a nadvýlomy potrebné dodať, aby primárne ostenie spĺňalo rovinaté aj nezmyselné estetické požiadavky objednávateľa, nakoľko primárne ostenie sa následne obetónovalo sekundárnym ostením.

Tiež je potrebné povedať, že pred samotnou betonážou sekundárneho ostenia bolo primárne ostenie reprofilované, t.j. vyrovnávané frézou a dostriekavané do požadovanej rovinnosti, až následne bolo dozorom prísne kontrolované a preberané a bez tejto písomnej technickej prebierky od stavebného dozoru nebolo možné hydroizolovať primárne ostenie a následne betónovať samonosné sekundárne ostenie, ktoré zabezpečuje všetky hlavné staticko-kvalitatívne požiadavky tunela počas jeho celej životnosti. To znamená, že pri jeho návrhu projektant nepočíta zo žiadnou statickou súčinnosťou primárneho ostenia napak uvažuje, že sa primárne ostenie úplne rozpadne po jeho životnosti. Stačilo by, keby bolo primárne ostenie navrhnuté na životnosť v zmysle harmonogramu stavby, ale v prípade Višňového bolo navrhnuté na životnosť 5 rokov. Takže tiež vysoko nad rámec noriem, technických predpisov a požiadaviek objednávateľa.

Osobne som hlboko presvedčený, že primárne ostenie tunela Višňové bolo dodané vo veľmi dobrej kvalite, dokonca vysoko nad rámec požiadaviek objednávateľa. Vyššie uvedený článok by teda bolo treba vysvetliť, ako bol vlastne myslený. Tiež by svoje tvrdenia mal vysvetliť aj pán predseda Mosta -Híd Béla Bugár, lebo zjavne vie viac, ako vedia ľudia zo stavby, ale aj skôr, ako zverejnili médiá. Respektíve vysvetliť, čo reálne NAKA skúma a vyšetruje.

Navyše, celý striekaný betón za tunel Višňové bol uhradený len v teoretických množstvách, t.j za cca 16 mil. eur, takže už vôbec nerozumiem 100 miliónom eur, o ktoré mal akože prísť štát.