S tým, ako na povrch znova vychádzajú obavy z reštrukturalizácie gréckeho dlhu, očakávame novú fázu vo vývoji situácie okolo štátnych dlhov, ktorá by mohla opäť zvýšiť tlak na európsky bankový sektor.

Expozície gréckych bánk voči celkovému štátnemu dlhu Grécka dosahuje podľa UBS vyše 72 mld. EUR. Spoločnosť Morgan Stanley odhaduje, že mimo Grécka sú voči gréckemu štátnemu dlhu najviac exponované banky BNP Paribas, Dexia, Commerzbank a Société Générale. Pri 50% strate hodnoty dosiahnu straty v prípade BNP vyše 1,7 mld. EUR, v prípade Dexie 1,3 mld. EUR a v prípade Commerzbank 1,1 mld. EUR. Tieto údaje neberú do úvahy investície v odhadovanej výške 165 mld. USD, ktoré majú banky mimo Grécka voči gréckemu súkromnému sektoru (podľa odhadov spoločnosti JP Morgan).

Zlizne to za bankový sektor najviac ECB?

Najväčšou priamo exponovanou finančnou inštitúciou je však Európska centrálna banka, ktorej pripadá 20% z celkových 330 mld. EUR gréckeho dlhu. Vzhľadom na to, že grécke banky uložili grécke štátne dlhopisy v ECB, aby si zabezpečili financovanie, postihne prípadná reštrukturalizácia gréckeho dlhu pravdepodobne najviac práve ECB.

To nás vedie k trochu naivnému záveru, že európske banky, teda okrem tých gréckych a zrejme aj Dexie, sa s vynútenou, poprípade dobrovoľnou reštrukturalizáciou gréckeho štátneho dlhu dokážu bez veľkých problémov vysporiadať. V tomto prípade: nie je v ocenení európskych bánk v súvislosti s rizikom nesplatenia štátneho dlhu započítaný príliš veľký diskont? (Pozri graf č 3.) Je, ale iba ak by išlo o celkový obrázok situácie.

Ktoré európske banky dostanú na frak tentoraz?

Zdroj: graf1

Nie sme totiž presvedčení o tom, že reštrukturalizáciou všetky problémy skončia. Kríza roku 2008 nám jasne ukazuje, že likvidita pošle finančné inštitúcie do kolien ešte dávno predtým, než sa odpisy objavia v ich účtovných súvahách, a to sa následne premietne do celej ekonomiky.

Čaká nás dôležité rozhodnutie

Smer, ktorý toto rozhodnutie udá, môže poznamenať vývoj v Európe na roky. Ak sa Grécku podarí dohodnúť „atraktívne“ podmienky reštrukturalizácie štátneho dlhu, nepochybne bude to isté požadovať aj Írsko a možno dokonca aj Portugalsko. Tým pádom by zostali poslední dvaja členovia skupiny krajín PIIGS, to znamená Španielsko a Taliansko, osamotení a bez akejkoľvek podpory.

V prípade, že sa európskemu finančnému sektoru podarí vyrovnať s gréckou, írskou a portugalskou katastrofou, povestnou poslednou kvapkou sa podľa nášho názoru stane španielsky trh nehnuteľností. Tento trh prechádza posledné tri roky korekciou a v dohľade doposiaľ stále nie je žiadny obrat smerom nahor. Ak si pritom uvedomíme, o koľko ceny pred korekciou vystúpili, a ako hlboko sa teda ešte môžu prepadnúť, zistíme, že potenciálny prepad môže spôsobiť problémy celému európskemu bankovému sektoru (pozri graf č 1).

Ktoré európske banky dostanú na frak tentoraz?

Zdroj: graf2

Ak riziká v Španielsku vzrastú, môže sa vyschnutie likvidity spomínanej v predchádzajúcich komentároch stať skutočnosťou. Španielsko okrem toho potrebuje urobiť zásadné škrty vo svojich verejných financiách a tieto škrty budú mať na ekonomický vývoj tejto krajiny dvojsečný vplyv. A konečne hlavný problém, s ktorým sa stretávajú všetky krajiny PIIGS, a kvôli ktorému by reštrukturalizácia dlhu mohla byť tým najmenej zlým riešením, je neprítomnosť ekonomického rastu (pozri graf č 2).

Ktoré európske banky dostanú na frak tentoraz?

Zdroj: graf3

Pokiaľ dôjde k naplneniu scenára, ktorý sme stručne načrtli, čakajú nás v prípade európskeho bankového sektora roky chabých výsledkov a ešte ďalšie straty z úverov predovšetkým v súvislosti s trhom nehnuteľností v južnej Európe. Ocenenie európskych bánk teda nie je len otázkou strát spojených s vládnymi dlhopismi, ale musí zahrnúť aj väčšie a hlbšie riziká, ktoré by tento sektor mohli zasiahnuť. To so sebou nesie väčšie riziko, než na aké sme boli po roky zvyknutí.

Ktoré európske banky dostanú na frak tentoraz?

Zdroj: graf4

Autor: analytici Saxo Bank

Viac informácií na www.saxobank.sk