Obchádzanie predpisov a obabrávanie systému je na Slovensku pomerne bežné, a často aj beztrestné. A nech už sa vo firemnom etickom kódexe píše čokoľvek ľúbivé, ani veľké a zdanlivo seriózne firmy sa tu neštítia ohýbať právo za únosnú hranicu, keď to prináša profit.

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Poproč, august 2017 Zdroj: ALPI

Do Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) dostávame desiatky podnetov na obchádzanie predpisov niektorými podnikmi, a žiadostí o pomoc a riešenie. Najčastejšie sa v poslednom čase opakuje jedna téma – ťahanie káblov po stĺpoch, a pri nej rovnaký aktér - Slovak Telekom. Nie je zďaleka jediný, no momentálne je lídrom. A hoci už viackrát príslušné orgány rozhodli, že takéto stavby nie sú v poriadku a káble patria do zeme, Telekom si z toho ťažkú hlavu nerobí – naopak, vešanie káblov rozbieha v ďalších mestách a obciach.

Budovanie sietí nad zemou totiž prináša úsporu času aj prostriedkov, a poskytuje lákavý spôsob, ako predstihnúť konkurenciu – hoc protiprávnym spôsobom.

Čo je vlastne zle

Podľa vyhlášky 532/2002, ktorá určuje všeobecné technické požiadavky na výstavbu, a v tejto podobe platí už 15 rokov, sa v zastavanom území obce telekomunikačné, elektrické a potrubné vedenia umiestňujú pod povrch zeme. Platí to aj pre zmeny stavby a udržiavacie práce. Jednoducho, nové či rekonštruované telekomunikačné káble patria v mestách aj dedinách pod zem. Je to vo verejnom záujme, ak nechceme, aby naše ulice vyzerali ďalšie desiatky rokov ako v Bangladéši.

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Vľavo optika, vpravo metalika. Poproč, august 2017 Zdroj: ALPI

Veci riadne fungujú dovtedy, kým sa úradníci riadia zákonom, a zohľadnia pri povoľovaní to, čo zohľadniť majú. Ak sa však úradník začne riadiť inými záujmami či motiváciami, pečiatku a povolenie môže dostať akákoľvek stavba – veď papier znesie všetko. Naprávanie tohto stavu je potom veľmi zdĺhavé, po niekoľkých rokoch prakticky nemožné, a protiprávne stavby neraz ostávajú nedotknuté.

Platí to aj pre obec Poproč na východe Slovenska s necelými tromi tisíckami obyvateľov. O zámere Slovak Telekomu vystavať v nej nadzemnú optickú sieť sa ostatní poskytovatelia dozvedeli na jar 2015, keď im boli doručené žiadosti o vyjadrenie k plánovanej stavbe. Vyjadrenie vlastníkov sietí je totiž potrebným dokladom k stavebnému konaniu.

Zákonné námietky

K projektu vyjadril výhradu miestny poskytovateľ, firma Alternet, ktorá pripomenula, že navrhované nadzemné vedenia nie sú v súlade s predpismi. Alternet v Poproči poskytuje internet bezdrôtovo vo voľnom aj licencovanom pásme, a mal rozpracovaný projekt na výstavbu podzemnej optickej siete. Obci aj stavebnému úradu dala vedieť aj Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu – o tom, že káble patria pod zem, aj o predchádzajúcich rozhodnutiach k podobným prípadom z iných miest.

Obec napriek tomu na obecnom zastupiteľstve dala nadzemným vedeniam Telekomu zelenú. Nedbala ani na vlastný územný plán, ktorý počíta s výstavbou podzemných vedení, a vytvára aj koridor pre ich umiestnenie. Čo tam po územnom pláne.

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Poproč, august 2017 Zdroj: ALPI

Aby sa mohlo stavať, bolo ešte treba, aby stavebný úrad vydal územné rozhodnutie. Jeho vybavenie je obvykle otázkou najmenej troch mesiacov, a niekedy sa natiahne aj na zopár rokov. Prekážok pre vydanie územného rozhodnutia však bolo niekoľko – rozpor s územným plánom i vyhláškou, aj námietky, s ktorými by sa musel stavebný úrad v územnom konaní vysporiadať.

Pokus o dohodu

V Alternete sa Telekom pokúsil dohodnúť zmenu stanoviska. Z výstavby nadzemného vedenia zľaviť nechcel. Odmietol aj návrh Alternetu na spoluprácu pri vybudovaní podzemných sietí a zdieľanie nákladov na zemné práce. Zmeniť nesúhlas na súhlas sa nepodarilo, ale riešenie sa našlo. Projektant stavby, firma Telekomunik, premenovala projekt z výstavby novej optickej siete na údržbu závesnej metalickej siete, a stavebnému úradu ohlásila drobnú stavbu - udržiavacie práce.

Ohlásenie je natoľko zjednodušené konanie, že sa k nemu nevyžaduje riadny projekt stavby, žiadne stanoviská iných subjektov, a neumožňuje ani iným stranám podávať odvolania a dosiahnuť zmenu. V tomto prípade sa síce o drobnú stavbu ani údržbu nejednalo, a povoliť ju ohlásením nie je možné, ale ako sa hovorí - kde je vôľa, tam je cesta. Ohlásenie dorazilo na úrad v piatok, a už v pondelok úrad stavbu povolil.

Zatiaľ čo Telekomom objednaná firma stavala nové stĺpy a vešala nové optické káble pod pokrievkou údržby starej metalickej siete, vec sa dostala na stôl okresného prokurátora. Tak ako aj v iných podobných prípadoch, prokurátor skonštatoval porušenie zákona a podal protest.

Tichá podpora

Obec mala na výber – vyhovieť prokurátorovi a sama zrušiť povolenie, alebo postúpiť vec vyššie. Nevediac, čo urobiť, čakala, čakala, čakala… a káble pribúdali. Nepomohla ani stavebná inšpekcia – tá má v právomoci kontrolovať, či stavebník dodržiava povolenie, ale nie to, či povolenie dostal v súlade so zákonom. Nepomohol ani súd – odmietol konať, pretože ešte nekonala obec, ktorá je na to príslušná. A tak stavebník bez prekážok staval.

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Hore optika, nižšie metalika. Poproč, august 2017 Zdroj: ALPI

Medzitým sa pohli aj žiadosti Alternetu na povolenie výstavby podzemnej optickej siete, ako aj rádiového stožiara na okraji obce – obidve dostali od obce opakované stop. Obec ako stavebný úrad zároveň začala kontrolu v Alternete, či má na všetky telekomunikačné zariadenia riadne povolenia, a žiadala aj ich kompletný zoznam, čo je ďaleko za hranicami kompetencií stavebného úradu.

Až keď už Telekom finišoval práce na sieti a podomoví predajcovia podpisovali nové zmluvy, vypočul urgencie odvolací stavebný úrad. Pre nečinnosť obce sám vybavil protest prokurátora, v plnom rozsahu sa s ním stotožnil a povolenie na stavbu, ktorá bola de facto hotová, zrušil.

Čo sa (ne)stane v právnom štáte

Obec ako stavebný úrad stihla ešte svojsky vybaviť podnet na zastavenie stavebných prác a začatie konania o odstránení nepovolenej stavby – skonštatovala, že žiadne stavebné práce neprebiehajú, a tak ich nie je možné zastaviť. Telekom si v pokoji podorábal čo bolo treba a dodnes ľubovoľne doťahuje nové káble k ďalším záujemcom. Pôvodná metalická sieť, ktorú podľa ohlásenia "rekonštruoval" na optickú, stojí (visí) aj po dvoch rokoch nerušene vedľa novej optickej siete, a podľa pracovníkov Telekomu tak skoro ani nezmizne, keďže sa na nej stále poskytujú služby, a to aj iným operátorom.

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Zrušenie povolenia "drobnej stavby" optickej siete napadol Slovak Telekom na súde. Vadilo mu, že nemohol podať odvolanie (keďže o povolenie prišiel na základe protestu prokurátora). Krajský súd žalobu odmietol, voči čomu sa Telekom odvolal, takže rozhodovať bude ešte Najvyšší súd.

Ak by sa aj nateraz prelomilo trikrát nie, ktoré sa Telekomu doposiaľ dostalo (od prokuratúry, vyššieho stavebného úradu a krajského súdu), zďaleka by nemal vyhrané. Znamenalo by to len, že krajský súd bude musieť rozhodnúť o tom, či sa firma mohla proti zrušeniu povolenia odvolať. Pri vydávaní povolenia však došlo k takým zásadným pochybeniam, že je v právnom štáte nemysliteľné, aby zostalo v platnosti.

Obec, ak by dodržiavala zákon, by mala rozhodnúť o odstránení stavby, ktorá nemá povolenie. Do toho sa Poproču, tak ako ani iným obciam, ktoré sa ocitli v obdobnej situácii, nechce. Vyšší stavebný úrad sa v tomto prípade rozhodol počkať na rozhodnutie súdu, a zatiaľ tiež nekoná. Koná však Slovak Telekom.

Keďže jediná optická sieť v Poproči zaznamenala veľký ochodný úspech a zákazníci sa tu k Telekomu len tak hrnú, Telekom zatvára oči pred nelegálnosťou, a rýchlym tempom rozširuje nové závesné optické vedenia do desiatok ďalších miest a obcí po celom Slovensku. Skúste si však predstaviť, ako by vyzerali naše obce a mestá, ak by sa na dodržiavanie predpisov vykašľali aj ďalší telekomunikační poskytovatelia, a počet stĺpov a káblov na fotografiách by stúpol troj- alebo štvornásobne... A v blogu ALPI si môžete prečítať, aké drahé by mohlo byť internetové pripojenie, nebyť konkurencie...

"Konáme eticky a dodržiavame zákony a predpisy. Ak by táto zásada nebola základným princípom nášho správania, vystavovali by sme skupinu Deutsche Telekom a tiež samých seba veľkým finančným rizikám a ohrozovali by sme dobré meno spoločnosti."

Úryvok z Etického kódexu skupiny Deutsche Telekom

Kto skoncuje s pribúdajúcimi čiernymi stavbami

Poproč, august 2017 Zdroj: ALPI