EÚ zaostáva za zvyškom sveta v tempách rastu. Ak to takto pôjde ďalej, z kedysi jedného z hospodársky najrozvinutejších regiónov sveta sa stane zaostávajúci bežec, ktorý môže ostatným pozerať akurát tak na chrbát. Zo svetovej ekonomickej veľmoci sa stane v najlepšom prípade druholigový hráč. Takto alebo podobne sa dajú zhrnúť chmúrne prognózy budúcnosti Európy v kontexte silnejúcej pozície rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík, najmä Číny.

S tým musíme niečo urobiť, a to rýchlo, hovoria si europolitici. Navrhnime niečo, čokoľvek, len aby sme v hanbe nezostali, že nič nerobíme. Nemôžem sa zbaviť dojmu, že takto nejako vznikol návrh Paktu konkurencieschopnosti, ktorý nedávno predstavila nemecká kancelárka spolu s francúzskym prezidentom. Pakt pozostáva z niekoľkých navrhovaných opatrení, pri niektorých však súdny človek nie a nie prísť na to, ako práve táto vec súvisí s konkurencieschopnosťou či už jednotlivých členských štátov alebo Európy ako celku.

Dlhová brzda či strop je sám o sebe dobrý nápad. Pravidlo, že štát sa nemôže zadlžovať ako chce a koľko chce, je určite dobré. Štáty, ktoré nie sú nadmerne zadlžené, majú väčšiu šancu byť konkurencieschopné. Tomu ešte rozumiem, hoci som si nie celkom istý, že sa podarí stanoviť jednotné pravidlá pre všetkých a potom ich ešte aj efektívne vymáhať. Všetci predsa vidíme, ako najmä veľké členské krajiny, vrátane navrhovateľov Paktu konkurencieschopnosti, dodržiavajú už dnes platný Pakt rastu a stability, napríklad čo sa týka prípustnej výšky verejného deficitu. Ale dobre, povedzme, že dlhová brzda sa dá zaviesť a bude sa dodržiavať.

Národné krízové mechanizmy pre banky tiež môžu pomôcť, ak budú nastavené rozumne a budú ich motivovať k zodpovednému investičnému správaniu. Doterajšie diskusie o možnom rozšírení eurovalu však ani zďaleka nenaznačujú, že europolitici by chceli navrhovať modely vedúce k zodpovednému ekonomickému správaniu. Ale dobre, povedzme že motyka predsa len vystrelí.

Odstránenie systému indexovania miezd môže prispieť k tomu, že mzdy v jednotlivých krajinách nebudú slepo sledovať vývoj inflácie a krajiny, ktorých sa to týka, si naozaj zlepšia konkurenčnú pozíciu. Návrhu na vzájomné uznávanie kvalifikácie a diplomov tiež ťažko niečo vyčítať.

Pri ďalších návrhoch, ktoré sa objavili, však treba spozornieť. Ako pomôže konkurencieschopnosti zjednotenie pravidiel minimálnej mzdy? Je vôbec možné pre tak odlišné ekonomiky ako Nemecko či Francúzsko na jednej strane a Portugalsko, Rumunsko či Slovensko na druhej strane zaviesť jednotné pravidlá? Napríklad slovenská minimálna mzda (317 €) je hlboko pod hranicou existenčného minima v Nemecku (cca 1000€). Zavedenie francúzskej minimálnej mzdy (cca 1340€ mesačne pri 35-hodinovom pracovom týždni) by slovenských či bulharských zamestnávateľov okamžite zruinovalo. Zavedenie minimálnej mzdy na úrovni Rumunska (cca 165 €) by asi vo väčšine krajín západnej Európy vyvolalo sociálne zemetrasenie. Čokoľvek medzitým by zjavne nevyhovovalo nikomu, alebo vyhovovalo len niekomu, či už bude zavedená jednotná suma alebo „len“ jednotný vzorec na jej výpočet.

Podobne je to s návrhom na zjednotenie veku odchodu do dôchodku. Niet pochýb, že z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dôchodkových systémov v členských krajinách EÚ je žiaduce, aby sa vek odchodu do dôchodku postupne zvyšoval. Avšak rôzne krajiny majú nielen rôzne sociálne systémy, ale i východiskovú situáciu, napríklad strednú dĺžku života. Ak by sa zjednotil vek odchodu do dôchodku na navrhovaných 67 rokov, Nemec či Rakúšan by si dôchodok užíval priemerne takmer 13 rokov, avšak Estónec len 4,4 roka. Ktovie čo na to povie priemerný estónsky muž, ktorý si poctivo platí dôchodkové poistenie a ktorý už dnes odchádza do dôchodku 63-ročný, čiže dôchodok poberá len niečo vyše 8 rokov?

A napokon, isto nie náhodou sa v návrhu Paktu opäť objavil aj obľúbený nemecko-francúzsky hit – harmonizácia priamych daní. Opäť v „soft“ prevedení. Nechceme zlaďovať sadzby, ale „len“ základ dane pre podniky, spieva duo Sarkozy-Merkelová. Pamätníci vedia, že je to len ďalšia cover verzia tej istej skladby, ktorá v hitparáde europolitikov bodovala už pred pár rokmi. Našťastie, zatiaľ sme sa spolu s inými krajinami vždy ubránili snahám, aby sme ju všetci museli spievať povinne. Lebo každý dobre vie, že po zladení základu dane by nevyhnutne prišiel tlak na zjednotenie sadzieb.

Najmä nad poslednými dvoma návrhmi zostáva rozum stáť. Zvyšovať konkurencieschopnosť zavádzaním rovnakých pravidiel v dôchodkoch pre všetky krajiny je asi ako snažiť sa zvýšiť výkonnosť futbalového družstva tak, že sa všetkým hráčom nakúpia kopačky rovnakej veľkosti. Súčasne chcú Nemci a Francúzi bojovať za vyššiu konkurencieschopnosť Európy ako celku odstraňovaním (prospešnej) daňovej konkurencie vnútri Európy. Použijem iné futbalové prirovnanie: podľa tohto návrhu európsky mančaft bude tým úspešnejší, čím menej budú hráči motivovaní súťažiť medzi sebou o to, kto z nich je najlepší. Ale ak všetci zapadneme do šedivého priemeru, aj náš spoločný výkon môže byť len priemerný.