Hovoriť o novele Zákonníka práce ako o zákone roka je veľmi nešťastná mediálna skratka. Žiadna zásadná zmena sa totiž nekoná. Cirkus okolo gastrolístkov novelu dobre symbolizuje – menia sa detaily, ale pracovný kódex zostáva pomerne rigidný. Flexibilnejší než pred novelou, ale žiadne zásadné prekopanie pracovného práva .

Na proreformnú pravicovú vládu je schválený Zákonník práce až zúfalo banálny. Pár ťahov na oslabenie výsadného postavenia odborov je skôr kozmetických – odbory sú stále podľa zákona legitímnejšie než zamestnanecké rady. Na zastupovanie zamestnancov im stačí 30-percentné členstvo, kým rady potrebujú polovicu. Niežeby som mal niečo proti odborom ako takým, ale slovenské odbory sú bohužiaľ socialistický prežitok, ktorý funguje len vďaka dobrým a blízkym vzťahom k politikom. A ani sa za to nehanbia. Udržiavanie ich výsadného postavenia, hoci opäť okresaného, len bráni vzniku reálnych odborov zdola. Súčasné kváziodborové združenie (preto skratka KOZ), ktorého základným dôvodom existencie by malo byť členstvo (ktoré sústavne klesá), existuje viac kvôli vlastnému biznisu v rámci Jednotného majetkového fondu. Ochrana zamestnancov je preň vedľajšou záľubou, na ktorú si niekedy aj nájde čas.

Ďalším smutným reliktom, ktorý sa nepodarilo odstrániť, sú minimálne mzdové nároky. Komplikujú hľadanie zamestnania aj vzdelanejším pracovníkom hlavne v chudobnejších regiónoch. Ich zachovaním sa určite budú hrdiť Smer spolu so svojou pobočkou KOZ, no niet sa veľmi čím chváliť. Takáto úprava by mala byť súčasťou kolektívnej zmluvy, nie Zákonníka práce. Do zákona patrí výlučne minimálna mzda, nie jej odstupňovanie podľa dokončeného vzdelania. Nastavenie jednotných podmienok pre všetky odvetvia a regióny možno ochráni nároky zamestnancov, zároveň ale ochráni časť ľudí pred legálnou prácou. Aj keď o ňu majú záujem. Aspoň že v prepúšťaní majú zamestnávatelia o niečo voľnejšie ruky, komplikované možnosti prepúšťania sú jedným z hlavných faktorov rigidity na pracovnom trhu.

Do kolektívnych zmlúv by tiež mali patriť aj špeciálne pravidlá o nadčasoch pre zdravotníkov či (neschválené) opatrenia ohľadom odmeňovania sestričiek. V zdravotníctve sú odbory mimoriadne silné, fakt, že si svoje záujmy presadzujú cez Zákonník práce prostredníctvom lobingu medzi politikmi len dokazuje, ako veľmi leniví sú odborári, čo sa týka vyjednávania so zamestnávateľmi.

Skrátka a dobre so zmenami nie sú úplne spokojní ani koaliční, ani opoziční poslanci, ani odbory, ani zamestnávatelia. Pri najbližšej výmene vlády za ľavicovejšiu sa znova posilní postavenie odborov, skomplikuje sa vyhadzovanie ľudí z práce a cyklus sa začne odznova. Na to, koľko času sa venovalo debatám pri schvaľovaní sú zmeny len veľmi miernym pokrokom. Snáď sa rovnakým opatrným kompromisom neskončí aj plánovaná reforma odvodov. Pretože samotný aktualizovaný zákonník práce zásadný rast zamestnanosti a pokles nezamestnanosti neprinesie.