Voľby sa blížia a hľadiac na udalosti posledných týždňov na politickej scéne, stále viac ľudí si musí klásť otázku: „Koho voliť?“. Samozrejme, okrem tých, čo to majú dopredu jasné, keďže svoj svet delia na „našich“ a „tých druhých“, takže sú o túto dilemu ukrátení. My zvyšní, u ktorých politika vzbudzuje zmes hnusu a beznádeje, si musíme raz za štyri roky túto otázku položiť. Vďaka šikovným politikom dokonca niekedy aj častejšie.

Pozerám sa na našu krajinu ako na firmu, ktorú na čas zverujeme do rúk manažérom. Tí by ju mali viesť, rozvíjať a budovať tak, aby rástla a prinášala pravidelné dividendy. Ak by ste si vyberali manažérov pre svoju oceliareň, obuvnícku fabriku, čokoládovňu alebo hoci marketingovú firmu, akých by ste uprednostnili? Schopných, vzdelaných, nápaditých, kreatívnych, presvedčivých, húževnatých, systematických, takých, čo dokážu motivovať a viesť ľudí, vychádzať s nimi, komunikatívnych, ovládajúcim moderné technológie, podnikavých?

Áno, to všetko je pre manažéra naozaj dôležité, vo väčšej či menšej miere priam nutné. Kľúčová je však jedna vlastnosť – spoľahlivosť. Možno ju predpokladať, možno si ju overiť, možno ju očakávať na základe minulých skúseností, hodnôt, ktoré manažér vyznáva, jeho životnej dráhy a priorít. Spoľahlivosť znamená, že sa manažér bude naplno usilovať o úspech zverenej firmy, nebude si na jej úkor robiť vlastné kšefty, budovať bočné biznisy, prípadne že jej podnikanie neukradne celkom a neprenesie do svojej alebo konkurenčnej firmy. Že nebude brať úplatky za to, aby zákazníkom znížil ceny, či aby nakupoval vstupné suroviny pridraho. Úplatný manažér je nočná mora každého majiteľa firmy. Všetky spomínané skvelé schopnosti sú v takom prípade skôr na škodu, ako na osoh. Radšej menej schopný, ale spoľahlivý, hovoria mnohí kapitalisti.

O necelé dva týždne zveríme našu firmu s názvom Slovenská republika do rúk ľudí, ktorí ju budú viesť ďalšie hádam aj štyri roky. Ak rozmýšľame, ktorí to majú byť, kľúčové je podľa mňa to, aby boli spoľahliví. Nepoznám žiadnu spoľahlivú stranu, kde by sa nič nekalého nikdy nevyskytlo, preto budem uvažovať radšej o jednotlivcoch. Myslím si, že v každej strane existujú čistí ľudia, ktorí to s touto krajinou myslia vážne a chcú, aby dobre fungovala, rozvíjala sa a prinášala výnosy svojim obyvateľom. Možno to vidieť na ich živote, minulosti, na ich hodnotách a prioritách. Nemajú za sebou korupčnú minulosť, podozrivé kšefty so štátom, šplhanie sa hore cez kontakty, strýčkov a bratrancov, či cez stranícke tričko.

Na druhej strane je na všetkých kandidátkach veľa tých, čo vedia nádherne tárať, ich minulosť je však plná špekulovania, podvodov a kradnutia priameho či nenápadného. Keďže sa držím slovenského príslovia, že „Nebude zo psa slanina, ani z vlka baranina“, je mi jasné, že od nich Slovensko nič dobré očakávať nemôže. Ani od strán, ktoré ich dávajú na kandidátku, dokonca na prvé, alebo jedno z prvých miest. Čím viac bude v slovenskej politike čistých, priamych a nesebeckých ľudí, na druhej strane aj menej karieristov, špekulantov a podvodníkov, tým skôr bude Slovensko fungovať a nie len živoriť a prežívať z minulosti.

Pozrieť sa politikom na zúbok síce často stojí námahu a čas, ale ukazuje sa, že je to základná životná potreba. Našťastie sa ukazuje, že aj na Slovensku platí základné pravidlo svetovej politiky. Že tí, ktorí nedokážu okamžite odísť, keď sa ich nečisté úmysly a činy odhalia, stiahnu so sebou pod vodu postupne celú stranu a všetkých, ktorí sa od nich včas neoddelia. To vyzerá nádejne. Začalo sa veľké čistenie a postupne príde na všetkých. Už bolo načase.