Po vyhlásení vojny dôchodcovským správcovským spoločnostiam či súkromným zdravotným poisťovniam vyťahuje vláda sekeru aj proti realitným developerom. Na rozšafné rozhadzovanie peňazí si musí štát predsa nejako „zarobiť". A najjednoduchšie je zobrať tým „nenažrancom", ktorí majú najväčšie zisky. Aj keď v prípade nového zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ide skôr o tlak mohutnej agroloby skrývajúcej sa v kukuričných poliach, než direktívny príkaz „zhora". Samozrejme, nakoniec si to najviac odskáču ľudia. 

Malí aj veľkí investori a stavebníci vkladajúci svoj kapitál do výstavby bytov, domov, obchodných centier, či kancelárií začínajú mať ťažkú hlavu. Najskôr sa v jednej nenápadnej vyhláške objavila vtipná povinnosť myslieť na plynotesné úkryty, ktoré budú v časoch najhorších aj tak nanič. Ale predražia takúto budovu o niekoľko desiatok, či stoviek miliónov. Potom sa nekontrolovateľne rozšírila epidémia šialených pamiatkárov, ktorá zasahuje ľudí bez ohľadu na vzdelanie, IQ a spoločenský status. Kvôli nej takmer prišlo o strechu nad hlavou niekoľko rodín obývajúcich päť vrchných podlaží jedného račianskeho paneláka. O pár dní na to vznikol chaos okolo čerstvého územného plánu Bratislavy, ktorý mal priniesť „poriadok a stanovenie jasných pravidiel". No zameniť zeleň za občiansku vybavenosť nebude len náhodný preklep. Teda ak počítame s tým, že na úrade sedia osoby disponujúce aspoň schopnosťou čítať a písať.

No ako keby to všetko nestačilo. Nedávno vláda schválila zákon, ktorý bude po odobrení parlamentom najťažším kladivom nielen na veľkých podnikateľov, ale značne skomplikuje život aj „obyčajným" ľuďom. A to len preto, aby naši spoluobčania neprichádzali o dotácie z Bruselu. Argumentačný balast o „ochrane ornej pôdy, prinútení investorov stavať mimo najúrodnejších oblastí, zabezpečení prostriedkov na zlepšenie vlastností znehodnotenej pôdy" je menej ako nepresvedčivý. Už pri porovnaní celkovej rozlohy ornej pôdy a zastavaných plôch na Slovensku môže urbanizácia predstavovať hrozbu pre hospodáriacich farmárov len pri značnej dávke fantázie. Ich najväčšou hrozbou sú práve dotácie.

Argument o ochrane pôdy je číry nezmysel. V okolitých krajinách je už niekoľko rokov trend skôr meniť poľnohospodársku pôdu na iné využitie z dôvodu produkovaných prebytkov. Na Slovensku sa pôda chráni zubami-nechtami, hoci veľká časť oficiálne evidovanej výmery sa vôbec nevyužíva. Potom vôbec neprekvapuje fakt, že predkladatelia zákona sa odvolávajú na nejaké všeobecné predpisy EÚ nesúvisiace s touto problematikou. Pretože túto konkrétnu oblasť žiadne nariadenie ani smernica neupravujú.    

Zavedenie poplatkov za odňatie môže znamenať zásah do vlastníckeho práva majiteľa pozemku, ktorý ho zamýšľa využiť na nepoľnohospodársky účel. A to tvrdí v stanovisku k materiálu ministerstvo spravodlivosti. Odpoveď ministerstva pôdohospodárstva je príznačná: „Cieľom spoplatnenia je ochrana pôdy ako prírodného zdroja, ktorý je predmetom spoločného záujmu, a preto ho treba chrániť pre budúce generácie."

Nemám nič proti zachovaniu zelených priestorov. Ak si niekto kúpi takýto pozemok pri Bratislave či Trnave a rozhodne sa, že namiesto postavenia domu si tam na desiatich ároch nasadí uhorky, kukuricu alebo bude udržiavať stromový park, nech sa páči. Štát by mu v tom nemal brániť. Rovnako ako človeku, ktorý si chce zabezpečiť strechu nad hlavou podľa svojich predstáv a možností. A pre budúce generácie.

Kladivo na developerov i ľudí

Zdroj: pošli na vybrali.sme.sk