Elevator pitch. Máte 30 sekúnd (možno jazdy výťahom) na to, aby ste presvedčili niekoho veľmi dôležitého o zmysluplnosti Vášho nápadu. Takéto momenty často rozhodujú o budúcnosti začínajúcich firiem. V príjemnejšom prostredí a pred väčším počtom divákov než umožňuje bežný korporátny výťah, si podobný moment vyskúšalo 11 finalistov Start-up Awards.

Podľa nedávnej štúdie Lisabon Council, základom pre hospodársky rast a vznik nových pracovných miest nebudú veľké nadnárodné spoločnosti, ale naopak, malé dynamické technologické firmy. 11 takýchto začínajúcich firiem sa pred dvoma týždňami postavilo pred porotu pozostávajúcu zo skúsených manažérov a odborníkov na startupy, aby ich presvedčili o tom, že práve ich nápad si zaslúži jednu zo štyroch leteniek do technologického inkubátora v Silicon Valley.

Čo sú teda najlepšie slovenské nápady, ktoré USA posielame? Vďaka produktu Nicereply môžu spoločnosti analyzovať kvalitu emailovej komunikácie svojich zamestnancov so zákazníkmi a partnermi.  Work in Field je aplikácia pre smartfón, alebo iPad, ktorá umožní využívanie GPS funkcií mobilného zariadenia pre podnikateľov, živnostníkov, majiteľov firiem a ich zamestnancov, ktorí potrebujú zdokumentovať, monitorovať a riadiť pracovné aktivity v teréne. Studentive umožňuje študentom získať cenné pracovné skúsenosti a referencie prostredníctvom zadaní od súkromného sektora hravým , zábavným spôsobom inšpirovaným svetom počítačových hier. Coverpage je nástroj na rýchlu publikáciu dokumentov vo formáte pre Ipad a Android tablety. Nejedná sa však len o abstraktné nápady. Sú to reálne produkty, ktoré sú už na trhu, alebo vo fáze testovania.  Je o to potešujúcejšie, že napriek tomu, že každý zo spomínaných produktov si vyžaduje relatívne náročný vývoj, testovanie, predaj, komunikáciu či starostlivosť o zákazníkov, sú tieto spoločnosti riadené mladými ľuďmi  zo Slovenska.

Kým vo svete je bežné, že najaktívnejší študenti technologických či ekonomických smerov vidia svoju realizáciu práve v podobných „vlastných“ projektoch, v našom prostredí sa na odvahu podnikať pozerajú ľudia skeptickejšie. Ako hovorí Martin Jerkovič, zakladateľ Studentive: „Najväčším problémom je podľa môjho názoru, celonárodná tendencia označovania podnikateľov za podvodníkov. Pokým široká vrstva obyvateľstva nebude podnikaniu rozumieť, táto asociácia zotrvá. Aj preto uprednostňujem pre označenie podnikateľa anglický termín entrepreneur.“ Zakladateľ Work in field-u Richard Voda, vidí veľký problém aj v nastavení slovenského vzdelávacieho systému. Podľa Vodu „kľúčovú úlohu v tomto systéme hrá vzdelávanie, ktoré by malo produkovať praktické skúsenosti z reálneho sveta a pomáhať formovať hodnotovú DNA budúcich podnikateľov.“ „Čo nám však chýba, je konfrontácia s tým, ako veci ako marketing, vzťah so zákazníkom a podobné, fungujú v zahraničí a špeciálne v USA,dodáva Robert Mindžák, zakladateľ projektu Coverpage.

K spomínaným problémom môžeme ešte priradiť samotné legislatívne a inštitucionálne prostredie na Slovensku. Okrem celkového spoločenského vnímania podnikania, slovenské právne prostredie mladým nápadom veľmi nepomáha.  Podľa známej každoročnej štúdie Svetovej banky Doing Business sa Slovensko nachádza na 48. mieste a v subkategórii hodnotenia ľahkosti zakladania spoločnosti sa nachádzame na ešte horšom, 76. mieste.

Horeuvedené okolnosti zrejme vysvetľujú fakt, prečo je na Slovensku relatívne málo domácich firiem založených na vlastných nápadoch a inováciách a ešte menej takých, ktorým sa darí aj v zahraničí. Prostredie podporujúce startupy však ani v rozvinutejších ekonomikách nevznikalo samo. Jedným z nástrojov na podporu tohto druhu podnikania sú aj technologické inkubátory. Technologické startupy sú veľmi rizikovým druhom podnikania, často predstavujú aplikáciu úplne nového poznatku, nový business model alebo inovatívne prepojenie už zabehnutých technológií. Na dôvažok sa jedná, ako aj v prípade spomínaných spoločností, o prvé firmy neskúsených, ale ambicióznych podnikateľov.

Startupy sú preto často koncentrované do inkubátorov, je im poskytnutá podpora v oblasti právnych služieb, administratívy, PR a manažérsky coaching. Koncentrácia podporuje spoluprácu a hľadanie synergií a na druhej strane majú potencionálni investori dobrý prehľad o najnovších nápadoch v oblasti. Venture capital invesotori už nemusia hľadať talent a dobré investície na desiatkach kampusov. Ak si toto všetko dáme do kontextu umiestenia Plug and Play inkubátoru v Silicon Valley, je zrejmé, prečo Startup awards vyvolali taký záujem. Ako hovorí Jerkovič: “Pre Studentive v tomto vidíme možnosť prístupu k know-how a spätnej väzbe z najvyšších miest od našich (dúfajme) budúcich zákazníkov, čím môžeme náš produkt opäť posunúť o level vyššie a prispôsobiť ho požiadavkám. Plug & Play Tech Center je prostredníkom medzi naším projektom a búrlivým svetom kremíkového údolia. Netreba zabúdať ani na silné motivačné prostredie, prítomnosť investorov, cenné kontakty a možnosť penetrácie amerického trhu.”

Slovenská ekonomika sa nemôže donekonečna spoliehať na obrie investície. Komparatívna výhoda v podobe ceny pracovnej sily, reforiem či členstva v EÚ sa s vývojom v najnovších krajinách EÚ postupne zmazáva. Startupy aj napriek svojej nepochybnej rizikovosti predstavujú veľký potenciál. Podľa Kauffman Foundation bolo v USA od roku 1977 vytvorená väčšina nových pracovných miest práve v nových začínajúcich firmách.  Ak aj len jeden z 50 nápadov vyrastie do veľkosti  Skypu či ďalšieho Sygicu , potencionálne priame či nepriame hospodárske pozitíva z takéhoto podnikateľského úspechu za toto riziko stále stoja. A prečo by sa malo jednať len o pôvodné slovenské nápady? Prečo nevytvoríme na Slovensku tak atraktívne inovačné prostredie, že sa k nám takéto spoločnosti budú sťahovať  z východnej Európy? Chile či mesto Portland založili veľkú časť svojej hospodárskej obnovy práve na tomto modeli, a podobným spôsobom začínajú rozmýšľať aj v Maďarsku.

Pre verejnú politiku je však vytvorenie takéhoto prostredia veľká výzva. Pri veľkých "klasických” investíciách sa jedná o relatívne jednoduché inštrumenty. Daňové úľavy, priama podpora či vybudovanie základnej stavebnej infraštruktúry. Pri podpore pro-inovačného prostredia sa bavíme o oveľa komplexnejších mechanizmoch. Z krátkodobého hľadiska je potrebné zjednodušiť právne prostredie, aktualizovať nástroje ochrany duševného vlastníctva a rozvinúť aj na Slovenku systém inkubátorov ako je spomínaný Plug and Play. Musíme ale myslieť na to, že na dobré nápady potrebujeme dobrý základ v podobe slovenského školstva a výskumu. Spolu s tým je dôležité budovať zručnosti, ktoré budú podporovať podnikateľskú odvahu. V neposlednom rade nezabúdajme nato, že ak chceme, aby naša krajina bola aspoň regionálnym magnetom technologických firiem, bez výraznej reformy nášho prístupu k migračnej politike to nepôjde.  Z týchto predpokladov vychádza naše zmýšľanie, ktoré sa pretavilo do 26 opatrení, ktoré implementujeme v Minerve.  Úspech tohto projektu nezávisí len od veľkej politiky. Na to, aby mladé a dynamické firmy u nás ostali a nebodaj k nám nejaké prišli zo zahraničia, musia naše mestá poskytovať dostatočnú úroveň kvality života a služby zaujímavé pre takúto kategóriu ľudí.  Technologické klastre v Silicon Valley či východnom Londýne nevznikajú náhodou.

Verejný sektor môže spraviť veľa, nastaviť vhodné pravidlá, rozvíjať ľudské zdroje a nastaviť dobré prostredie (v rámci Minervy na tom tvrdo pracujeme), no štát nový revolučný produkt nevymyslí. V konečnom dôsledku rast životnej úrovne a zlepšovanie kvality života nás všetkých závisí aj od toho, či sa firmám ako  Work in Field podarí vytvoriť „spoľahlivý, jednoduchý produkt, ktorý zákazníkom šetrí čas a peniaze.”

Martin Dubéci je analytikom Útvaru splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku.

Elevator pitch: Minerva je národnou stratégiou, ktorá má posunúť Slovensko z pozície krajiny, ktorá vyrába produkty vymyslené inde, na krajinu, kde sa takéto produkty vymýšľajú. Minerva má celkom 26 riešení, týkajúcich sa oblastí vzdelávania, vedy a výskumu, inovatívneho podnikania a interakcií medzi týmito oblasťami. Okrem toho rieši sedem systémových problémov, bez ktorých inovácie u nás ďalej neposunieme. Tento príspevok sa týka najmä opatrení Minervy č. 1 (Zjednodušenie kurikula ), č. 15 (Medzinárodný systém technologických inkubátorov), č. 19 (Podpora podnikateľského vzdelávania) a č. S6 (Aktualizácia migračnej politiky). Viac detailov o nich si môžete prečítať priamo v dokumente Minerva.

Navštívte našu webovú stránku alebo nás sledujte na Facebooku a Twitteri, ak sa chcete zapojiť do diskusie o našej spoločnej vízii pre bohatšie a zaujímavejšie Slovensko.