Vo štvrtok španielsky Národný štatistický inštitút zverejnil údaje z prieskumu  o aktívnom obyvateľstve. Telefonicky získané údaje majú odrážať aktuálny stav na trhu práce, keďže ich inštitút zbiera od všetkých skupín obyvateľstva – pracujúcich, nezamestnaných, aktívnych, aj pasívnych.

Podľa zverejnených údajov zaznamenalo Španielsko v roku 2015 historicky najväčší pokles nezamestnaných, o 678 200 osôb. Po štyroch rokoch tak klesla nezamestnanosť pod 21 percent aktívneho obyvateľstva. Údaj vyzerá pozitívne. Má však aj niekoľko ALE:

  • Výpočet z menšieho počtu ľudí: Španielsko má ostatné roky klesajúci trend aktívneho obyvateľstva. Oproti predchádzajúcemu roku ho tvorí o vyše 150 tisíc ľudí menej a oproti roku 2011 došlo k poklesu až o 566 tisíc osôb. Prispelo k tomu starnutie obyvateľstva a dobrovoľný odchod z pracovného trhu, medzi inými aj tých, ktorí sa pokúšajú uspieť v zahraničí. Nejde len o Španielov, ale aj o imigrantov, vracajúcich sa do svojich rodísk. Po zohľadnení tohto faktu, ku koncu roka 2015 bolo v skutočnosti zamestnaných menej ľudí ako pri nástupe terajšej španielskej vlády v roku 2011.
  • Trend krátkodobých zmlúv: Z vyše pol milióna nových zamestnaných, väčšina má len dočasný úväzok. Presnejšie, len jedna tretina nových pracovných zmlúv je uzavretá na dobu neurčitú.  Dnes má tak viac ako štvrtina kontraktov dočasný charakter. Tiež rastie podiel tých, čo pracujú menej hodín ako by si želali.To je tŕňom v oku ako odborárov, tak aj politickej opozície. Podľa nich dochádza k nestabilite španielskeho pracovného trhu a nové pracovné miesta sú ponúkané za horších podmienok.
  • Problém dlhodobo nezamestnaných pretrváva: Počet nezamestnaných evidovaných na konci roka 2015 bol takmer 4,78 milióna ľudí. Z nich viac ako 2 milióny sú vyše dvoch rokov bez práce. Do kategórie dlhodobo nezamestnaných však spadá ešte väčší podiel, až takmer 60 percent z celkového počtu. 

Keďže v Španielsku dochádza k výraznému starnutiu obyvateľstva, ekonomický rast, a tým aj nárast pracujúcich, ktorí prispievajú na dôchodky, je nevyhnutný. Totiž španielsky štát už dnes pri vyplácaní penzií siaha na vytvorenú finančnú rezervu.  Ak sa situácia nezmení a bude z rezervy brať ako doteraz, tento finančný vankúš vyčerpá do troch rokov.

Zverejnený prieskum však priniesol aj pár pozitívnych zistení:

  • Klesá počet rodín bez pracujúcich:  Španielsko priebežne sleduje údaj o počte rodín, v ktorých ani jeden z členov nemá zamestnanie. Ku koncu roka klesol počet takýchto rodín takmer o 12 percent.  Pozitívne číslo, i keď bez jediného zamestnaného člena naďalej zostáva viac ako 1,5 milióna rodín.
  • Klesá počet Ninis: Ide o mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov, ktorí ani neštudujú, ani nepracujú. Je to najviac ohrozená skupina mladých. Podľa prieskumu oproti predchádzajúcemu roku klesol počet Ninis o 103 tisíc.

Ako zlepšiť prostredie tak, aby rástol počet pracujúcich, závisí už od novej vlády. Tej však zatiaľ niet. Vzhľadom na vyrovnané výsledky ľavice a pravice v decembrových parlamentných voľbách a neochotu časti z nich spoločne vládnuť, vytvorenie novej vlády je zatiaľ v nedohľadne. Tak, ako stabilita celého Španielska.