Ministerstvo financií ma opäť zámer zaviesť ďalšiu daň - tentoraz daň z poistného. Kažimírovci očakávajú výnos približne 57 mil. eur. V dôvodovej správe a doložke vplyvov však financmajstri nevedia uviesť žiadne argumenty. Iba dôvody. Konkrétne dva dôvody: 1. pokašľali sme to s poistným odvodom; 2. a veď aj iní v EÚ to tak robia (majú daň z poistného).

Prvý dôvod je jednoduchý: „Dôvodom zavedenia dane z poistenia ako nepriamej dane sú doterajšie poznatky, ktoré ukazujú, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu.“

Takže jednoducho povedané, odvod je nedomyslená fraška, neefektívna a nesystémová a rovnako to bude aj s daňou z poistného. Náklady prenesú poisťovne na poistníkov. Napríklad na vaše poistenie neschopnosti splácať hypotéku či finančných strát vyplývajúcich z výkonu povolania alebo poistenie úrazu. Nemali by ste sa ozvať, spoluobčania? Státisíce z vás, ktorí mate hypotéky, a mnohí ste sa poistili voči neschopnosti splácať tento úver? Nevadí vám, že štát zavádza 8%-nú daň na toto poistenie? Nevadí vám, že pravdepodobne o toľko vám narastie konečná cena poistného?

Druhý dôvod je: „Ďalším dôvodom zavedenia dane z poistenia je skutočnosť, že takáto nepriama daň predstavuje štandard pre zdaňovanie poisťovacích služieb používaný v Európskej únii. Túto daň v Európskej únii uplatňuje väčšina členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú v Európskej únii na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty.“

Áno, aj iné štáty v EÚ (či mimo nej) zaviedli daň z poistného. Prehľad nájdete napríklad tu. Každopádne, tieto dane sú špecifické, iba na niektoré druhy poistenia a nie sú tak široko definované. To najpodstatnejšie je, že ministerstvo financií k zavádzaniu dane z poistného neposkytlo žiaden argument. To, že niektoré štáty zavádzajú hlúpe dane či opatrenia neznamená, že to máme robiť aj my na Slovensku.

Ak sa pred niekoľkými stáročiami americkí kolonisti bránili sloganom „no taxation without representation,“ dnes by mali občania a nielen na Slovensku požadovať „no taxation without purpose declaration,, teda žiadne zdanenie bez jasného použitia vybraných prostriedkov.

Ak štát má v záujme zaviesť daň z poistného, má argumentovať, prečo by sme mali považovať daň za odôvodnenú. Napríklad, prostriedky vybrané z dane uvalenej na poistenie úrazu by adresne poskytol obciam na služby, ktoré by obmedzovali možnosti vzniku úrazov – rekonštrukcie obecných chodníkov, bezbariérové prístupy, zimná údržba komunikácií a chodníkov, ...

Alebo, daň vybraná z poistenia motorových dopravných prostriedkov. Nemal by jej výnos ísť na rozvoj cestnej, obecnej infraštruktúry, či jej zimnú údržbu? Aspoň jediný benefit by tak snáď časom mal daňovník, pričom pri nižšej nehodovosti by bol tlak na zníženie ceny poistenia.

Nič z tohto však SMER neponúka. SMER vás len oberie o ďalších 57 miliónov a neponúkne vám nič. Ani deficit verejných financií nevyrovná.

Vyjadrite sa proti ďalšej Kažimírovej dani, podpíšte hromadnú pripomienku proti zavedeniu dane z poistného.